Porady dotyczące trawnika: dosiewanie i zagospodarowywanie miejsc pustych

Porady dotyczące dosiewania i rewitalizacji trawnika

Luty 15, 2022
5 min

W tym artykule znajdziesz te informacje: 

 • Jak zagospodarować puste/przerzedzone miejsca na trawniku? 
 • Co należy zrobić, aby rewitalizacja była udana? 
 • Po co robić dosiewki trawnika? 
 • Jak dosiewać, żeby dobrze dosiewać? 

 

Każdego roku prawdopodobnie przyjdzie taki czas, że trzeba będzie wykonać dosiewkę trawy – albo po to, by uzupełnić puste/przerzedzone miejsca, albo po prostu po to, by utrzymać preferowany kształt ozdobnego trawnika. Przebieg prac będzie różny zależnie od celu, jaki im przyświeca. 

 

Jak zagospodarować puste/przerzedzone miejsca na trawniku? 

Puste miejsca i obszary z przerzedzoną trawą mogą wystąpić na trawniku w związku z obumarciem trawy, którego przyczyny mogą być różne. Trawa może się przerzedzić, jeśli ruch pieszych i maszyn nasila się na określonym obszarze trawnika. Obumieranie trawy może być też wynikiem szkód spowodowanych przez szkodniki lub choroby albo trudne warunki, np. suszę lub powstanie suchych placków na glebie. 

Jeśli miejsca przerzedzone lub niezarośnięte pozostawimy własnemu losowi, zostaną one skolonizowane przez chwasty trawiaste, mchy i chwasty szerokolistne. Nie tylko wpłyną one na walory estetyczne trawnika, ale też swoją obecnością zwiększą ryzyko jego dalszego zachwaszczania i zmniejszą odporność na deptanie i uszkodzenia mechaniczne. Najlepiej odnawiać takie miejsca natychmiast lub przynajmniej tak szybko, jak szybko pojawią się dogodne warunki do wysiewu nasion trawy. 

Rewitalizacja trawnika przy użyciu nasion będzie o wiele tańsza niż kupowanie trawnika z rolki/gotowych pasów trawy, ale wysiana trawa będzie potrzebowała więcej czasu na ukorzenienie i rozrost. Można też z powodzeniem stosować trawę z rolki/gotowe pasy trawy, zwłaszcza jeśli można je wyciąć z istniejącego trawnika, co eliminuje problemy z dopasowaniem składu gleby i darni. Tak uzupełniona trawa jest jednak niezwykle wrażliwa na wysokie temperatury i suszę, więc konieczny będzie dostęp do odpowiedniego nawadniania dostosowanego do czasu wykonywania prac. 

 

Co należy zrobić, aby rewitalizacja była udana? 

 1. Renowacje najlepiej wykonywać, gdy temperatura gleby i poziom wilgoci są odpowiednie dla szybkiego kiełkowania nasion i ukorzeniania siewek. Dostęp do odpowiedniego nawadniania poszerzy spektrum możliwości. 
 2. Usuń wszelkie pozostałości obumarłych roślin przy użyciu grabi lub podobnego narzędzia, uważając, by nie uszkodzić reszty trawy. Na większych obszarach można w razie potrzeby użyć wertykulatora, ale wertykulacja musi być delikatna, jeśli wzrost odbywa się powoli. 
 3. Powierzchnia gleby powinna być przepuszczalna, aby zapewnić odpowiednie warunki dla nasion. Jeśli zwięzłość gleby jest zbyt wysoka, użyj ręcznych widełek ogrodowych do rozluźnienia podłoża aż do potrzebnej głębokości, zęby powinny być ustawione blisko siebie. Alternatywą, stosowaną również na większych obszarach, jest aeracja otworowa przy użyciu aeratora mechanicznego, ustawionego na wykonywanie otworów w glebie na głębokości do 100 mm. Następnie grunt można przygotować do siewu poprzez grabienie wykonywane naprzemiennie z udeptywaniem. 
 4. Aby pozbyć się nierówności, zastosuj piaskowanie powierzchni, pokrywając ją warstwą piasku zmieszanego z gliną, ziemią lub torfem. Użyj grabi, aby wymieszać powierzchnię z z górną warstwą gleby i „połączyć” z ziemią z niższej warstwy. 
 5. Zastosuj nawóz o opóźnionym uwalnianiu składników, z dużą ilością fosforanów, przeznaczony do nowo zakładanych trawników, na przykład Landscaper Pro New Grass (20:20:8). Stosuj się co zaleceń co do dawki podanych na opakowaniu i zmieszaj materiał z górną warstwą gleby przy pomocy grabi lub podobnego narzędzia. 
 6. Wysiej nasiona ręcznie lub przy użyciu dedykowanego siewnika. Gęstość siewu będzie się różnić zależnie od wybranej mieszanki nasion. W przypadku renowacji miejsc pustych, wysiewaj zgodnie z zalecaną gęstością siewu, ale na obszarach z przerzedzoną trawą zmniejsz liczbę nasion o połowę. Przy pomocy grabi wymieszaj nasiona z górną warstwą gleby – nie zostawiaj ich na wierzchu, skąd mogą zostać wywiane przez wiatr lub zjedzone przez zwierzęta. 
 7. Pamiętaj o dużej wrażliwości siewek na suszę i zadbaj o wystarczające nawadnianie, szczególnie jeśli panują wysokie temperatury i susza. 
 8. Odgrodź wysiane tereny ogrodzeniem lub siatką, aby chronić je przed zwierzętami i przechodzącymi ludźmi.
 9. Jeśli panują niskie temperatury, szczególnie wczesną wiosną, rozważ użycie agrowłóknin, aby przyspieszyć kiełkowanie i ukorzenianie. 
 10. Jeśli do uzupełnienia miejsc pustych używasz trawnika z rolki/gotowych pasów trawy, upewnij się, że podłoże jest w pełni przygotowane i utwardzone. Pracuj z powierzchni drewnianych desek, starając się ułożyć trawnik na równi z otaczającą ziemią – nie próbuj układać go wyżej, zakładając, że z czasem się zapadnie. Jeśli teren rzeczywiście opadnie, wówczas poziom nawierzchni można podnieść poprzez piaskowanie, w przeciwnym razie nowa nawierzchnia zostanie zbyt krótko przycięta podczas koszenia. Po ułożeniu trawnika zastosuj delikatne piaskowanie, aby pomóc pasom trawy się połączyć. Zapewnij wystarczającą ilość wody, aby zapobiec przesychaniu i kurczeniu się pasów trawy. 

 

Po co robić dosiewki trawnika? 

Głównym celem dosiewek jest utrzymanie gęstej darni, w której dominują pożądane gatunki traw, oraz wprowadzenie większej różnorodności gatunkowej, co zapewni wysoką odporność na choroby i atrakcyjny wygląd trawnika przez cały rok. 

 

Jak dosiewać, żeby dobrze dosiewać? 

 1. Ważne, aby wybrać odpowiedni czas dostosowany do potrzeb konkretnej mieszanki nasion. Nasiona delikatnej mietlicy pospolitej do kiełkowania i wzrostu potrzebują temperatur gleby od 10⁰C wzwyż. Z kolei wiele nowych odmian życicy trwałej kiełkuje w glebach o temperaturze zaledwie 4⁰C. Sprawdź zalecenia producenta na opakowaniu. 
 2. Przeprowadź delikatną skaryfikację nawierzchni lub użyj grabi, by otworzyć już istniejącą darń i usunąć materię organiczną u podłoża. 
 3. Na małych obszarach przeprowadź aerację otworową lub przekop glebę widełkami ogrodowymi, a następnie rozrzuć nasiona ręcznie. Wysiewaj połowę zalecanej dawki i podziel tę ilość na dwie partie, aby uzyskać bardziej równomierne rozprowadzenie nasion. Na większych obszarach najlepiej wysiewać przy pomocy dedykowanego siewnika, który umieści nasiono na właściwej głębokości gleby. 
 4. Następnie przeprowadź zabieg piaskowania samym piaskiem lub mieszanką piaskową. 
 5. Nawóz o opóźnionym uwalnianiu składników odżywczych z dużą zawartością fosforanów, taki jak Landscaper Pro New Grass (20:20:8), powinien być zastosowany w ciągu 5–7 dni po wysiewie. 
 6. Upewnij się, że obsiany obszar jest wystarczająco wilgotny, aby zapewnić kiełkowanie i ukorzenianie siewek.