agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן חנקני נוזלי בעל תכולת אמון גבוהה. 

הרכב החנקן בדשן שרובו אמון ומיעוטו חנקה מספק הזנה והחמצת בית השורשים בכל שלבי הגידול. 

אמון גפרתי חנקתי נוזלי הוא דשן חנקני נוזלי, בעל תכונה מודגשת של אמון. הודות לתכולת האמון הגבוהה, אמון גפרתי חנקתי נוזלי מסייע להפחתת כלורוזה. 

אמון גפרתי חנקתי נוזלי מכיל 12% חנקן צרוף, מהם 9% כאמון, 3% כניטרת ו-7% גופרית. 

דשן אמון גפרתי חנקתי נוזלי מספק את כל היתרונות של דישון מעורב אמוניקאלי וחנקתי: גידולים רגישים לקרקע בסיסית, כמו אבוקדו ומנגו, ייהנו מהיכולת שלו להוריד את ה-pH ולהחמיץ את הקרקע, ולשפר כך את קליטת יסודות ההזנה והקורט בשורש, בפרט ברזל. צורת החנקה בדשן תספק לצמח הזנת חנקן מהירה ומידית באזור השורש, ואילו תוספת הגפרית תיתן יתרון נוסף, במיוחד בגידולים המושקים במים מותפלים, החסרים אותה. 

thumb

יתרונות

  • דישון חנקני יעיל בצורת אמון. 

  • מכיל גם גופרית.

  • נוח ובטוח לשימוש.

  • ניתן להזמין בשילוב עם ברטיף – מוצר כלאט הברזל של דשנים מקבוצת ICL.

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

אמון גפרתי חנקתי נוזלי – אג”ח מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אמון גפרתי נוזלי הוא דשן נוזלי המכיל חנקן אמוניאקלי וגפרית. הדשן מיועד לגידולים שזקוקים לדישון באמון בלבד ויכולים להרוויח כך גם את החמצת סביבת השורש, הפחתת הכלורוזה ותוספת הגפרית. ליישום בהדשיה. הדשן מכיל 8.5% חנקן צרוף, כולו בצורת אמון, ו-10% גפרית. אמון גפרתי נוזלי מתאים במיוחד לקרקע הבסיסית בישראל, בשל היכולת שלו להחמיץ את הקרקע. כאשר הצמח קולט חנקן כאמון (NH4+), הוא מפריש לסביבת השורש (ריזוספירה) חלקיקים בעלי מטען חיובי (פרוטונים +H) המובילים להחמצת סביבה זו. הסביבה החומצית משפרת את קליטת חומרי ההזנה. רכיב הגופרית בדשן מתאים במיוחד לגידולים שמושקים במים מותפלים, שם היא חסרה. משקל הליטר: 1.24 ב-25 מעלות
תגובה :התמיסה חומצית מעט,והיא משתכת למתכות מוליכות חשמלית יחסית: 1.03

שאלות ותשובות

בהחלט. הדשן יחמיץ את סביבת השורש וישפר את קליטת הברזל מהקרקע. גם הדישון בברזל, למשל בדשן ברטיף (כלאט ברזל) שלנו, יהיה יעיל יותר בהשפעת אמון גפרתי חנקתי נוזלי. 

כן. הדשן נוזלי, נוח מאוד לשימוש והזרקה.

אמון גפרתי חנקתי נוזלי מתאים לדישון לאורך כל השנה, אולם זמן אופטימלי לדישון בו הוא בין פרקי גשם בעונת הגשמים, שכן תנאים אלה יביאו למקסום של רכיבי החנקה והאמון שבדשן. 

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו