כל מה שצריך לדעת על ערך הגבה (pH)

בגידולים המוזנים בהדשיה, ערך ההגבה של מי ההשקיה, וחשוב מכך, של המצע/קרקע, משפיעים משמעותית על ההצלחה הכוללת.

2 דק'

ערך ההגבה הוא רמת החומציות, ומשקף ריכוז של יוני H+ בתמיסה. הוא מבוטא בסולם לוגריתמי בין 0 ל-14. בעוד ערך הגבה של 7 הוא ניטרלי, ערך נמוך של 0 הוא חומצי ביותר, וערך גבוה של 14 הוא בסיסי ביותר. 

רוב הגידולים למאכל צומחים היטב בערך הגבה של בין 5 ל-6.5. 

 

מה החשיבות של ערך הגבה? 

ערך ההגבה של המצע משפיע על יכולת הצמח לקלוט נוטריאנטים. לדוגמה, ערך הגבה גבוה מגביל את הקליטה של ברזל, לרוב מוביל להצהבת עלים ואובדן תוצרת. 

ניתן לשנות את ערך ההגבה של המצע באמצעות מקור של חנקן. 

שימוש באוריאה, חנקן אמוני, סולפטים ופוספטים מוביל להורדת ערך ההגבה, ולהפך – דשן ניטראט מוביל לערך הגבה גבוה יותר במצע. 

ערך ההגבה של המים המסופקים חשוב, כיוון שהוא משפיע ישירות על מסיסות הדשנים. הוא יכול לגרום גם למשקעים במערכות ולסתום טפטפות, מה שיוצר בעיות נוספות. 

 

המפתח הוא רמות ביקרבונט 

כמות הביקרבונט במים היא המפתח, כיוון שהיא משקפת את יכולת הייצוב. ככל שיש פחות ביקרבונטים במים, כך תקטן יכולת הייצוב – וזה עדיף. ערך ההגבה של מים רכים (המכילים רמות נמוכות של ביקרבונטים) משתנה בקלות, ואילו ערך ההגבה של מים קשים (המכילים רמות גבוהות של ביקרבונטים) הנו יציב וקשה יותר לשינוי. 

כדי לבחון מי השקיה בהצלחה, חשוב לדעת את ערך ההגבה וכן את כמות הביקרבונטים. כמויות גדולות של ביקרבונטים במי ההשקיה תעלה את ערך ההגבה של המצע במהלך מחזורי גידול ארוכים. 

אם נבחר מקורות חנקן מחמצנים (החמצה), נוכל להוריד את ערך ההגבה של המצע. עם זאת, מוטב למנוע עלייה בערך ההגבה באמצעות סטירת הביקרבונטים תוך שימוש במוצר מחמצן כמו Nova PeKacid® .