הכל על הקרקע

קרקעות הן הבסיס לחקלאות ולמערכת ייצור המזון שלנו. בריאות הקרקע וחיוניותה הן תנאים מוקדמים ליבול גבוה ועתיד בר קיימא לחקלאות. כחלק ממחויבותה לשמירה ארוכת טווח על בריאות הקרקע פיתחה דשנים ICL את סדרת הביוסטימולנטים – המילה האחרונה בתחום הזנת הצומח

ספטמבר 6, 2023
2 דק'
ד"ר דביר טלר אגרונום ראשי בחברת דשנים
ישראל

בשילוב עם מינרלים, חומרים אורגניים, אוויר, מים ואורגניזמים חיים, קרקעות מספקות מצע השתרשות ומקור מזין לצמחים. הן מכילות מגוון ביולוגי רחב וממלאות תפקיד מרכזי בוויסות מים, אגירתם וסינונם. בנוסף, בגלל יכולתן לאגור פחמן, לקרקעות תפקיד חשוב בהפחתת שינויי האקלים.

איכות הקרקע או פוריותה מתייחסת בדרך כלל לפעילות האקולוגית שהקרקעות מספקות, כגון תפוקת יבול טובה. בריאות הקרקע, במובנה הרחב יותר, מדגישה את תפקידה של הקרקע כמערכת אקולוגית חיה המקיימת את בעלי החיים, האנשים והצמחים. הגדרה רחבה זו לבריאות הקרקע היא הבסיס לעבודת דשנים ICL לשיפור בריאות הקרקע וחיוניותה.

הרס הקרקעות בעולם

ההערכות הן שכשליש מהקרקעות החקלאיות בעולם בשלבים של הרס. הרס הקרקע מתרחש עקב מגוון תהליכים טבעיים וכאלה שנגרמים על ידי האדם. האיומים המשמעותיים ביותר על תפקוד הקרקע בקנה מידה עולמי כוללים שחיקת קרקע, אובדן פחמן אורגני בקרקע, חוסר איזון בהזנה מינרלית, החמצה והמלחה. כאשר קצב שחיקת הקרקע עולה על קצב היווצרות הקרקע, מתעורר צורך דחוף בשימור קרקע ושיקום קרקעות שנפגעו כדי למנוע פגיעה בייצור ואספקת המזון.

דישון מאוזן לשמירה על הקרקעות

אחת הפרקטיקות החשובות והמרכזיות לשיפור ושימור בריאות הקרקע היא דישון מאוזן והזנתה בחומרי עזר (ביוסטימולנטים) לשגשוג המיקרוביום בקרקע – עולם המיקרואורגניזמים שפועל באדמה, בסביבת שורשי הצמח.

כאשר יבולים נקצרים, חומרי ההזנה שנצרכו בגידול חסרים בקרקע. חסר זה מוביל לירידה בבריאות הקרקע ובפוריותה. הוספת כמויות של ביומסה אורגנית וחומרי הזנה לקרקע, בצורה של דשנים אורגניים או מינרליים, שומרת ואף מגבירה את צמיחת היבול, מה שבתורו יספק, עם תום הגידול, כמויות גדולות של שאריות צמחיות לאדמה. שאריות אלה יתרמו להזנה של אורגניזמים בקרקע ולשיפור תכולת החומר האורגני ומאזן הפחמן בה.

בנוסף למאקרו-נוטריינטים – חנקן, זרחן ואשלגן, הצמחים צריכים 13 רכיבי תזונה חיוניים להשגת תפוקה ואיכות מיטבית. לְלֹא גישה מאוזנת לניהול כל יסודות ההזנה בצמח, יהפכו הקרקעות לפוריות פחות. “חוק המינימום” (Liebig, 1843) מתייחס לאיזון היסודות וקובע כי “תשואות היבול פרופורציונליות לכמות חומר המזון המגביל ביותר”. בריאות הקרקע פחות רגישה אמנם לעודף חומרי הזנה וקרקעות רבות נהנות מהצטברות תזונה עד לרמה מסוימת, אולם יישומי הזנה החורגים מהביקוש להזנת הצמח עלולים לפגוע במערכות האקולוגיות.

 

עמדת דשנים ICL – שימור הקרקע לטווח ארוך

קרקעות הן מערכות אקולוגיות חיות המאופיינות במצבים טבעיים משתנים. הן בשינוי מתמיד ורמה מסוימת של פחיתה מתרחשת באופן טבעי, ללא התערבות אנושית. בשל השונות וההתפתחות המתמדת של קרקעות, עדיין לא קיימת מסגרת כוללת וסטנדרטית מדעית להגדרת “אדמה בריאה”.

דשנים ICL נוקטת בהשקפה ארוכת טווח על בריאות הקרקע. באמצעות מתן כלים ושירותים לחקלאים המאפשרים ניהול תזונה מדויק ומאוזן בשילוב עם מוצרי דישון וביוסטימולנטים מתאימים, אנו עוזרים לחקלאי לשמר את הפוריות והבריאות של הקרקעות ולשפר אותן בטווח הקצר והארוך. עשרות שנות מחקר בהזנת הצמח, ייצור והפצה של דשנים, הראו לנו שיש צורך בגישה משולבת לניהול בריאות הקרקע כדי להבטיח את הפריון לטווח ארוך של הקרקע החקלאית.

העיסוק הנוכחי שלנו בבריאות הקרקע כולל את הפעילויות הבאות:

הזנה מדויקת ומותאמת תנאים וצרכים – דשנים ICL מספקת תרכובות דשן הנתפרות במדויק לצורכי החקלאי ומכילות את כל יסודות המאקרו והמיקרו-נוטריינטים הנדרשים לגידולים ולתנאים השונים. הצוות שלנו מספק פתרונות דשן אופטימליים לחקלאים.

אנליזות – שירותי האנליטיקה של דשנים מספקים את נתוני הקרקע, המים והצמח. ניתוח הקרקע המקיף שלנו מכסה אינדיקטורים כימיים ופיזיים ומספק לחקלאי מידע שיכול לשמש נקודת מוצא להתאמת שיטות ההזנה וניהול הקרקע בצורה מדויקת.

מחקר ופיתוח – צוותי המחקר שלנו עבדו על בריאות הקרקע ופיתחו את סדרת הביוסטימולנטים. אנו בוחנים כל הזמן פתרונות חקלאיים חדשים ומתקשרים עם ארגוני מחקר אחרים כדי לקדם את בריאות הקרקע וחיוניותה.

בשורת הביוסטימולנטים

הביוסטימולנטים הינם חומרים המיושמים על צמחים או על הריזוספירה (סביבת השורש) ומשפעלים תהליכים ומרכיבים טבעיים בצמח ובאדמה. הביוסטימולנטים מעודדים את התפתחות הצמחים, משפרים את ספיגת חומרי ההזנה בצמח, משקמים את הקרקע, משפרים את עמידות הצמחים לעקה, מחזקים את הצמח ומשפרים את איכות היבול והתוצרת.

המיקרוביום הוא עולם המיקרואורגניזמים שפועל באדמה, בסביבת שורשי הצמח. המדד למיקרוביום “טוב” הינו עושר בסוגים שונים ומגוונים של מיקרואורגניזמים וכן כמות גדולה מכל מין ומין. הרכב המיקרוביום שונה מקרקע לקרקע ומגידול לגידול. מכיוון שעושר המינים כה רב והרכבם וכמותם האידיאלית שונה בין הקרקעות והגידולים, לא צלחה הגישה של העשרת הקרקע במיקרואורגניזמים חיים.

לאור זאת אימצה דשנים ICL את הגישות המובילות כיום במחקר מיקרוביום הקרקע ותומכות בשפעול המארג הקיים של המיקרואורגניזמים בקרקע ועידוד שגשוגו בעזרת מגוון ביוסטימולנטים ייחודי. כך, למשל, אחד המוצרים המובילים בסדרת הביוסטימולנטים שלנו, הדיימונד, פועל לשיקום פוריות קרקעות שנשחקו לאחר שימוש אינטנסיבי, מבחינת הכמות, השונות והאיכות של המיקרוביום. הדיימונד משפר את האיזון הפיזי, הכימי והביולוגי, ופועל לעידוד ולהחייאת המרכיבים הטבעיים שבקרקע.