agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשנים נוזליים מעורבים שנותנים מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח.

התאמה מושלמת למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע ואקלים והשתלבות טובה במי ההשקיה בישראל.

דשני עידית לחקלאות הם סדרה של דשנים נוזליים מעורבים בטווח הרכבים רחב של שלושת יסודות המאקרו חנקן, זרחן ואשלגן (NPK), ליישום בהדשיה.

דשני עידית מכילים אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי.

דשני עידית נותנים מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול. מבחר ההרכבים הרחב של דשני עידית מאפשר התאמה למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. ניתן אף להזמין את דשני עידית בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.

סדרת דשני עידית עשויה מחומרי גלם משובחים, מתאימה לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיינת בחומציות המשפרת את השתלבותם במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • ריכוז גבוה של נוטריינטים המאפשר דישון בנפחים לא גבוהים

  • דשן חומצי וצלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

  • ניתן להשגה בכ-150 הרכבים שונים המתאימים לשלבי גידול ולמצבי צמח שונים.

  • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

  • ניתן להזמין בשילוב עם ברטיף – מוצר כלאט הברזל של דשנים מקבוצת ICL (רק בהרכבי N-K בלבד-ללא זרחן).

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

עידית מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

עידית 12-0-6, מהסדרה האיכותית של דשני עידית, הוא דשן נוזלי מעורב על בסיס אמון חנקתי ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. עידית 12-0-6 מיוצר ממרכיבים איכותיים, מספק לצמח הזנה מצוינת בכל שלבי הגידול, ומתאים לרוב הגידולים החקלאיים בישראל. החומציות של הדשן גורמת לו להשתלב במי ההשקיה בצורה חלקה, ללא משקעים או סתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1.5
משקל הליטר בק"ג: 1.22

עידית 12-3-5.5 הוא דשן נוזלי מעורב על בסיס אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי, המיושם בהדשיה. זהן דשן N-P-K מחומרי גלם מעולים, המספק הזנה איכותית לצמחים בכל שלבי הגידול, ומתאים לרוב הגידולים החקלאיים. החומציות המוגברת של הדשן מאפשרת שילובו במי ההשקיה ללא משקעים או סתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.6
משקל הליטר בק"ג: 1.25

עידית 14-14-0 הוא דשן נוזלי מעורב בעל תכולת אמון חנקתי וחומצה זרחתית ו/או פיק, ליישום בהדשיה. חומרי הגלם המשובחים שמהם מיוצר דשן עידית 14-14-0 הופכים אותו למזין ובריא עבור צמחים בכל שלבי הגידול וברוב סוגי הגידולים החקלאיים. בזכות החומציות שלו, זהו דשן המשתלב חלק במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0.1
משקל הליטר בק"ג: 1.34

עידית 16-8-0 הוא דשן נוזלי מעורב בעל תכולת אמון חנקתי וחומצה זרחתית ו/או פיק, המיושם בהדשיה. עידית 16-8-0 מיוצר מחומרי גלם משובחים שהופכים אותו לדשן מזין מאוד עבור גידולי מטעים, ירקות וגידולי שדה. זהו דשן חומצי המשתלב באופן חלק במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0
משקל הליטר בק"ג: 1.29

עידית 4-1-12 הוא דשן נוזלי מעורב המיוצר אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי, ומיושם בהדשיה. דשן עידית 4-1-12 מיוצר מחומרי גלם משובחים ומתאים לגידולים חקלאיים מרוב הסוגים. הדשן יספק להם הזנה איכותית בשלושת יסודות המאקרו בכל שלבי הגידול. החומציות של דשן עידית 4-1-12 משפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בציוד. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0
משקל הליטר בק"ג: 1.20

עידית 4-0-12 הוא דשן נוזלי מעורב על בסיס אמון חנקתי ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה דרך מערכת ההשקיה. עידית 4-0-12 מיוצר מחומרי גלם איכותיים, מספק לצמח הזנה מצוינת בחנקן ואשלגן, ומתאים לרוב הגידולים החקלאיים בישראל. החומציות של הדשן גורמת לו להשתלב במי ההשקיה באופן חלק, ללא משקעים או סתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 1.5
משקל הליטר בק"ג: 1.18

עידית 5-0-10 הוא דשן נוזלי מעורב לחקלאות המכיל אמון חנקתי ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה דרך מערכת ההשקיה. עידית 5-0-10 מיוצר מחומרי גלם משובחים, מספק לצמח הזנה מצוינת בחנקן ואשלגן, ומתאים לרוב גידולי החקלאות בישראל. בנוסף, זהו דשן חומצי המשתלב במי ההשקיה באופן חלק, ללא משקעים או סתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 1.5
משקל הליטר בק"ג: 1.17

עידית 5-35-0

עידית 5-35-0 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל אמון חנקתי וחומצה זרחתית ו/או פיק, ליישום בהדשיה. דשן עידית 5-35-0 מיוצר מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות.
תגובה : 0
משקל הליטר בק"ג: 1.46

עידית 9-2-8, מסדרת דשני עידית האיכותית, הוא דשן נוזלי מעורב על בסיס אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. עידית 9-2-8 עשוי מרכיבי גלם איכותיים, מה שהופך אותו לדשן המספק תזונה מיטבית ואיכותית לצמחים בכל שלבי הגידול, ומתאים לרוב הגידולים החקלאיים. החומציות המוגברת של הדשן מאפשרת שילובו במי ההשקיה ללא משקעים או סתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0.7
משקל הליטר בק"ג: 1.23

עידית 8-4-8 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. חומרי הגלם המשובחים מהם מיוצר דשן עידית 8-4-8, הופכים אותו לדשן שמתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים וכזה הנותן מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול. החומציות המשופרת שלו מאפשרת לדשן להשתלב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 1.06
משקל הליטר בק"ג: 1.23

עידית 8-0-8, מהסדרת דשני עידית האיכותית, הוא דשן נוזלי מעורב על בסיס אמון חנקתי ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. עידית 8-0-8 מיוצר ממרכיבים איכותיים, מספק לצמח הזנה מצוינת בכל שלבי הגידול, ומתאים לרוב הגידולים החקלאיים בישראל. בזכות החומציות של הדשן הוא משתלב באופן חלק במי ההשקיה, ללא משקעים או סתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 1.0
משקל הליטר בק"ג: 1.19

עידית 6-6-6 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. דשן עידית 6-6-6 מיוצר מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ונותן מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול. הדשן מתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0.5
משקל הליטר בק"ג: 1.20

עידית 6-3-9 הוא דשן נוזלי מעורב על בסיס אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. דשן עידית 6-3-9 מיוצר מחומרי גלם משובחים שעושים אותו מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים. צמחים שמדושנים בעידית 6-3-9 מקבלים הזנה אופטימלית ואיכותית בכל שלבי הגידול, ואילו החומציות המשופרת של הדשן מאפשרת לו להשתלב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0.6
משקל הליטר בק"ג: 1.21

עידית 6-2-10 הוא דשן נוזלי מעורב בעל תכולת אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. דשן עידית 6-2-10 מיוצר מחומרי גלם משובחים ומתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים. הדשן מספק לצמחים הזנה איכותית בכל שלבי הגידול, ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0.5
משקל הליטר בק"ג: 1.21

עידית 6-1-9 הוא דשן נוזלי מעורב שבתכולתו אמון חנקתי, חומצה זרחתית ו/או פיק ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. הדשן עידית 6-1-9 מיוצר מחומרי גלם מעולים ומתאים לרוב גידולי החקלאות בישראל. החומציות המשופרת של הדשן מאפשרת לו להשתלב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. מומלץ להשתמש בדשן עידית 6-1-9 להזנה במאקרו-אלמנטים של צמחים בכל שלבי הגידול. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0.7
משקל הליטר בק"ג: 1.18

שאלות ותשובות

ודאי שכן. הדשן חומצי ואינו שוקע במים ולפיכך מתאים ביותר להשקיה בטפטוף.

עדיף לא. לשימוש כזה כדאי להשתמש בסדרות הדשנים דלות הכלור שלנו, כמו שפר, לכיש ודלתון.

ניתן לאחסן את הדשן בכל מיכל שמותאם לאחסון דשנים חומציים. מומלץ לבדוק את ההתאמה עם יצרני המיכלים.

בחורף, כשהטמפרטורות יורדות, תמיסות הדשן המרוכזות עשויות להתגבש והמלחים שבהן עלולים לשקוע. מהילת התמיסה מורידה את טמפרטורת ההתגבשות ומסייעת להתמודד עם בעיית היווצרות המשקעים. תמיסת דשן עידית יש למהול בשיעור של עד 20% מנפחן לכל היותר, כדי לא לחרוג מטווח ה-pH וכדי לשמור על יציבות המוצר.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו