מוצרים

כל המוצרים (247)
שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

שרית סופר 6-6-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב בתוספת יסודות קורט. משמש לתוספת מיקרו-אלמנטים לדשנים מעורבים כגון עידית בחלקות מטעים, ירקות וגידולי שדה. יישום בהדשיה. דשן שרית סופר 6-6-6+3 מכיל חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן מאשלגן כלורי ופיק, ויסודות קורט בכלאציה כבר-קורט. בר-קורט הוא כלאט יסודות קורט שבו הברזל כולו בכלאציה עם כלאט מסוג EDDHSA, מה שמקנה לו יעילות מיטבית לשחרור הברזל לצמח ועמידות ברמות pH גבוהות, מעל 8.0, בהתאם לתנאי הקרקע בישראל, ומתאים גם לגידולי מצע מנותק. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים בורון (ציון +B). שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש סופר 4-2-8+3 הוא דשן נוזלי מעורב, מופחת כלור, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשני לכיש סופר מתאפיינים בהרכבים שונים של יסודות המאקרו ובתכולת כלור נמוכה. שילוב המיקרו-אלמנטים נעשה באמצעות התוסף בר-קורט, שבו כלאט הברזל EDDHSA מאפשר שימוש בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לצורך תיקון מחסורי ברזל. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

פקסיד הוא דשן זרחני מסיס המשלב את היתרונות והיעילות של חומצה זרחתית עם הקלות והבטיחות של דשן מוצק גבישי. דשן פקסיד מכיל 60% תחמוצת הזרחן ו-20% תחמוצת האשלגן. פקסיד מתאים לדישון ראש איכותי בזרחן, להחמצה ולשמירה על ניקיון מערכת ההשקיה ממשקעים. דשן נטול כלור, בעל מסיסות גבוהה מאוד, מעולה לשימוש במים קשים ובקרקעות גירניות בעלות תגובה בסיסית, ומספק ניקיון מוחלט והמלחה סגולית נמוכה מאוד. בשל החומציות הגבוהה שלו, פקסיד מתאים לערבוב במיכל עם נושאי סידן ומגנזיום, אף על פי שהוא מכיל רמות גבוהות של זרחן, וכן להחמצה של תערובות ותמיסות. משווק בשקי 25 ק"ג ובשקי ענק.

עלוותון 777 הוא דשן נוזלי לדישון עלווה המכיל את כל יסודות ההזנה שדרושים לצמח: חנקן (בצורת אוריאה דלת ביורט), תחמוצת הזרחן ותחמוצת האשלגן, בריכוז 7% מכל אחד, וכן מיקרו-אלמנטים בכלאציה ברמה גבוהה: ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומולבידן. עלוותון נבדק ונמצא כיעיל ביותר להמרצת גידולים ולשיפור מדדים של צמחים שהראו סימני מחסור: • בכרמי ענבים הוא משמש לעידוד צימוח. בכרמים שבהם נצפתה בעיית צימוח, מומלץ ליישם עלוותון 777 בכיסוי מלא של הגפן בעלווה בראשית העונה. • במטעי שקדים עלוותון 777 משמש לחיזוק העלווה והגברת הצימוח בריסוס מוקדם בתחילת העונה, מכיסוי מלא של העץ בעלווה. • בפרדסים דשן עלוותון 777 משמש לעידוד צימוח והורקה של עצים עם סימני מחסור. • בחלקות גידולי שדה המתקשות בשלבי גידול שונים העלוותון מסייע לחיזוק העלווה, לדוגמה, בחלקות שעועית שמראות צימוח לא מספק במהלך הגידול. • תוצאות מבטיחות של הגדלת היבול נראו גם ביישום עלוותון 777 בגידול תפוחי אדמה. • עלוותון מיושם לרוב במינון של בין 2% ל-4%, בהתאם לגידול. יש להתייעץ עם האגרונומים שלנו לפני השימוש להתאמת הטיפול לגידול ולתנאי הגידול. עלוותון 777 מסופק בקנקני 10 ליטר. בהזמנות גדולות – אספקה בצובר. ניתן לשילוב עם תכשירי הדברה והזנה אך חובה לבצע בדיקה מקדימה בכדי להימנע מפגיעה בגידול וכן מומלץ לרסס בשעות הערב.

B-7000 הוא תכשיר נוזלי לתגבור הזנת בורון בגידולים במצעים מנותקים וכתוספת בריסוס בגידולים שבהם הבדיקות מצביעות על מחסור. יישום בהדשיה או בריסוס. הדשן מכיל 7,000 מג"ר בורון בליטר. הבורון הוא יסוד חיוני לכל הגידולים במשך כל תקופת הגידול ועם המעבר לשימוש במים מותפלים נמצאו חוסרי בורון בגידולים רבים. עם זאת, עודף בורון רעיל לצמחים, ולכן יש חשיבות לביצוע בדיקות קרקע ועלים ספציפיות לנוכחות בורון ולהתייעצות עם אגרונום כדי לקבוע את הכמות המדויקת הנחוצה. התוסף B-7000, שמכיל אך ורק בורון, מאפשר לאגרונומים שלנו להתאים לצמח את כמות הבורון המדויקת הנדרשת לו. משווק בקנקני 10 ליטר.

UP-50 הוא דשן אוריאה פוספט נוזלי לריסוס עלוותי המשמש להחמצת תרסיסי הורמוני צמיחה ומעכבי צמיחה ולייעול השפעתם, בשילוב עם הזנה בחנקן וזרחן. הדשן מכיל 98 גרם זרחן בליטר ו-89 גרם חנקן. הייחודיות של UP-50היא בהיותו דשן חומצי המשלב הזנה איכותית ביסודות המאקרו עם יכולת יצירת סביבה חומצית, באופן שמשפר את פעילותם של חומרים משפרי צמיחה ומעכבי צמיחה כגון גי'ברלין, קולטר, מג'יק ועוד, ומאפשר כך להשיג שתי מטרות בריסוס אחד. דישון יסודות המאקרו בריסוס מספק לצמח ריכוזים גבוהים של חנקן וזרחן ישירות לעלים באופן מהיר ומידי ומביא לתוצאות ניכרות. דשן UP-50 משווק בקנקני 10 ליטר ובבקבוקי 1 ליטר.

אבצאון הוא תכשיר נוזלי לתיקון מחסורי אבץ. דשן אבצאון מכיל 65 גרם אבץ ו-196 גרם חנקן בליטר. הרכב החנקן במוצר הוא 7.8% חנקן חנקתי, 5.7% חנקן אמוניאקלי, ו-1.5% חנקן מאוריאה. אבצאון הוא מקור אבץ מעולה בריסוס עלווה. הדישון העלוותי בריסוס מאפשר לצמח לקבל את חומרי ההזנה הדרושים לו בצורה מהירה ומידית, מבלי להעמיס על מערכת השורשים. בנוסף, הרכב החנקן בשלוש הצורות הזמינות מגביר את יעילות ההזנה. אבצאון משווק בקנקני 10 ליטר, מיכלי 1000 ליטר ובצובר.

דשן אגרובלן 15-8-16 +5MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר של ICL (CRF - Control Released Fertilizers), מעניק לחקלאי שליטה מלאה בתכניות ההזנה. בעוד דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים לצמח הזנה לזמן קצר, גרגירי אגרובלן 15-8-16 +5MgO מצופים בציפוי מיוחד שמאפשר לנוטריינטים להשתחרר בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה. כל זאת ביישום יחיד, ללא תלות במערכות השקיה ודישון, ותוך הפחתה משמעותית בהשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

דשן אגרובלן 18-0-18+2MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר של ICL (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המאפשר לחקלאי לשלוט באופן מלא בתכנית ההזנה של הגידול. שלא כמו דשנים קונבנציונליים, המתמוססים בקרקע מיד לאחר היישום ומספקים לצמח הזנה לזמן קצר, גרגירי אגרובלן 18-0-18+2MgO מצופים בציפוי מתקדם מיוחד שגורם לנוטריינטים להשתחרר בהדרגה במשכי זמן משתנים המותאמים לצרכי הגידול. תהליך זה מספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה ביעילות מרבית: יישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. בנוסף, שימוש בדשן מביא להפחתה משמעותית בהשפעה הסביבתית של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרובלן 18-8-16 +2MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המעניק לחקלאי שליטה מלאה בתכניות ההזנה. דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים הזנה לצמח לזמן קצר. בשיטה זאת נדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהגידולים זוכים להזנה הנדרשת. לעומת זאת, גרגירי אגרובלן 18-8-16 +2MgO מצופים בציפוי מיוחד שמאפשר לנוטריינטים להשתחרר בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות השקיה ודישון, ותוך הפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

דשן אגרובלן 20-10-10+4MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר של ICL (CRF - Control Released Fertilizers), מעניק לחקלאי שליטה מלאה בתכניות ההזנה. בעוד דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים לצמח הזנה לזמן קצר, גרגירי אגרובלן 20-10-10+4MgO מצופים בציפוי מיוחד שמאפשר לנוטריינטים להשתחרר בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה. כל זאת ביישום יחיד, ללא תלות במערכות השקיה ודישון, ותוך הפחתה משמעותית בהשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרומסטר 12-26-9 +3MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המשלב בין הטכנולוגיה החדשנית של ICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי. שילוב רב עוצמה זה מאפשר שליטה על הנוטריינטים וביצועים איכותיים במוצר אחד. דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר היישום. באופן זה, משך אספקת חומרי ההזנה לקרקע נשאר מוגבל ונדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנחוצה להם. גרגירי אגרומסטר 12-26-9 +3MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי מיוחד חדיר-למחצה שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרומסטר 12-5-19 +4MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המשלב בין טכנולוגיה חדשנית מבית ICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי, בשילוב רב עוצמה המאפשר שליטה על שחרור חומרי ההזנה וביצועים איכותיים במוצר אחד. דשנים קונבנציונליים מתפרקים בקרקע מיד לאחר היישום כך שאספקת חומרי ההזנה לקרקע נשארת מוגבלת ונדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהצמח מקבל את ההזנה הנחוצה לו. גרגירי אגרומסטר 12-5-19 +4MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי חדיר-למחצה מיוחד שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח משפר באופן ניכר את איכות הגידולים והתפוקות ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרומסטר 16-10-16+2MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן חדשני המשלב בין טכנולוגיית ציפוי מתקדמת מביתICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי. שילוב זה מעניק שליטה מקסימלית בשחרור הנוטריינטים וביצועים איכותיים במוצר אחד. דשנים קונבנציונליים נוטים להתמוסס בקרקע מיד לאחר יישומם. באופן זה, אספקת חומרי ההזנה לקרקע נותרת מוגבלת ונדרשים מספר סבבי יישום כדי להבטיח שהצמחים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם. גרגירי אגרומסטר 16-10-16+2MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי מיוחד חדיר-למחצה שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח משפר בצורה ניכרת את איכות הגידולים והתפוקות ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

דשן אגרומסטר 19-5-20 +4MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), משלב בין טכנולוגיית ציפוי חדשנית מבית ICL לבין גרגירי דשן קונבנציונלי, באופן המאפשר שליטה מקסימלית על שחרור חומרי ההזנה וביצועים איכותיים. דשנים קונבנציונליים מתפרקים בקרקע מיד לאחר היישום כך שאספקת חומרי ההזנה לקרקע נשארת מוגבלת ונדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהצמח מקבל את ההזנה הנחוצה לו. גרגירי גרומסטר 19-5-20 +4MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי חדיר-למחצה מיוחד שמאפשר שחרור נוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח מביא לשיפור ניכר באיכות הגידולים והתפוקות ומועיל מאוד גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרומסטר 25-5-10+2MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המשלב בין הטכנולוגיה המתקדמת של ICL לבין גרנולות דשן קונבנציונלי. שילוב רב עוצמה זה מאפשר שליטה על החנקן וביצועים איכותיים במוצר אחד. דשנים קונבנציונליים נוטים להתמוסס בקרקע מיד לאחר יישומם. באופן זה, משך אספקת חומרי ההזנה לקרקע נשאר מוגבל ונדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם. גרגירי אגרומסטר 25-5-10+2MgO, לעומת זאת, מצופים בציפוי מיוחד חדיר-למחצה שמאפשר לשחרר את הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. השחרור המבוקר המותאם לצורכי הצמח מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרוקוט 37-0-0, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן חנקני בעל טכנולוגיית דישון מתקדמת. בעוד דשן קונבנציונלי מתמוסס בקרקע מיד לאחר יישומו, ומספק לצמח הזנה למשך זמן קצר, גרגירי אגרוקוט 37-0-0 מצופים בציפוי מיוחד שמשחרר את החנקן בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בין מספר שבועות ועד חודשים רבים, בהתאם ליכולת הספיגה של הצמח. השחרור ההדרגתי מספק לצמח חנקן למשך תקופה של עד שנה, ביישום יחיד במקום מספר סבבים בשנה, וללא תלות במערכות השקיה ודישון. השחרור המבוקר, המותאם לצורכי הצמח ולתנאי האקלים והקרקע, מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרוקוט 38-0-0, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן חנקני בעל טכנולוגיית הדישון היעילה ביותר מבחינת שחרור החנקן. דשן קונבנציונלי מתמוסס בקרקע מיד לאחר היישום, ומספק לצמח הזנה למשך זמן קצר בלבד. בדישון קונבנציונלי נדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם. לעומת זאת, גרגירי אגרוקוט 38-0-0 מצופים בציפוי מיוחד שאחראי לשחרר את החנקן בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בין מספר שבועות ועד חודשים רבים, בהתאם ליכולת הספיגה של הצמח. תהליך הדרגתי זה מספק לצמח חנקן למשך תקופה של עד שנה, כולל אפשרות לחיזוי גם בתנאים החמים ביותר, כאשר נדרש רק יישום יחיד במקום ארבעה סבבים בשנה, כל זאת, ללא תלות במערכות השקיה ודישון. השחרור המבוקר, המותאם לצורכי הצמח ולתנאי האקלים והקרקע, מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרוקוט 39-0-0, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן חנקני בעל טכנולוגיית הדישון היעילה ביותר מבחינת שחרור החנקן. דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים הזנה לצמח למשך זמן קצר בלבד. כך נדרשים מספר סבבי יישום דשן על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם. לעומת זאת, גרגירי אגרוקוט 39-0-0 מצופים בציפוי מיוחד שאחראי לשחרר את החנקן בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בין מספר שבועות ועד חודשים רבים, בהתאם ליכולת הספיגה של הצמח. תהליך הדרגתי זה מספק לצמח חנקן למשך תקופה של עד שנה, כולל אפשרות לחיזוי גם בתנאים החמים ביותר, כאשר נדרש רק יישום יחיד במקום ארבעה סבבים בשנה, כל זאת, ללא תלות במערכות השקיה ודישון. השחרור המבוקר, המותאם לצורכי הצמח ולתנאי האקלים והקרקע, מביא לשיפור ניכר באיכות ובתפוקות הגידולים ומועיל ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אוראן 32 הוא דשן חנקני מרוכז נוזלי ליישום בכל צורות הדישון, במגוון רחב של גידולים. דשן אוראן 32 מכיל 32% חנקן צרוף. אחוז החנקן הגבוה מתקבל מערבוב של תמיסת אוריאה עם אמון חנקתי, כך שחצי מההרכב הסופי של הדשן הוא אוריאה (16%), רבע אמון (8%) ורבע חנקה (8%). יישום אוראן 32 בשלב עיבודי היסוד בגידולי שדה מספק מענה אידיאלי היות שרכיב האמון אינו נשטף ונשאר זמין ביעילות רבה לצמחים, ואילו החנקה מתפשטת בחתך המורטב בגשם הראשון, באופן שמספק לצמחים זמינות חנקן גבוהה כבר בשלבים הראשונים. משווק בצוברים.
משקל הליטר: 1.32 ק"ג,ב-25 מעלות
תגובה : PH=7.5

צפייה 20 מתוך 247
טען עוד מוצרים