פרטיות

עדכון אחרון: 8 במרס 2022 | הורדת גרסת PDF 

פרטיות וקובצי Cookie – סיכום 

הצהרה זו בנושא פרטיות וקובצי Cookie נבדקה ואושרה על ידי Privacy Verified B.V., בשיתוף עם Stichting Certificering. מצ”ב להלן סיכום הנקודות העיקריות הכלולות בהצהרה, כמו גם הפרטים המלאים. 

פרטיות וקובצי Cookie – פרטים מלאים 

מי אנחנו 

שמנו הוא Everris International B.V.. יחד עם החברה המסונפת לנו, מפעלי ים המלח בע”מ, אנחנו מרכיבים את ICL Growing Solutions, ויחד אנחנו אחראים לאתר אינטרנט זה ולתוכן הכלול בו. כאשר אנחנו מעבדים את נתוניך, ההגדרה המשפטית של תפקידנו הוא ‘בקר נתונים’. 

בשאלות לגבי הצהרה זו בנושא פרטיות וקובצי Cookie ניתן לפנות למשרד להגנת נתונים בכתובת DataPrivacy@icl-group.com. 

להלן הפרטים המלאים שלנו: 

ICL Growing Solutions | מפעלי ים המלח בע”מ
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5
6422PD Heerlen
הולנד
מס’ רישום בלשכת המסחר: 14027868 

 

הנתונים שאנחנו אוספים 

פרטי קשר: נתונים המאפשרים ליצור עמך קשר.
לדוגמה: שם, מספר טלפון וכתובת (דואר אלקטרוני). 

נתוני הקלקה והתנהגות אינטרנטית: נתונים על אופן השימוש שלך בשירותים ובאתר האינטרנט שלנו.
לדוגמה: דפים שביקרת בהם, משך הביקור, הקלקות, קובצי Cookie ונתוני אנליטיקה אחרים. 

כיצד ומדוע אנחנו אוספים עליך נתונים 

מטרהסוגי נתוניםהבסיס המשפטימשך שמירת הנתונים
הפעלת אתר האינטרנט שלנו
כאשר אדם ניגש לאתר שלנו, אנחנו אוספים מידע טכני ונתונים על אופן השימוש שלו באתר, וזאת באמצעות קובצי Cookie.
נתוני הקלקה והתנהגות אינטרנטיתהסכמתך
האינטרס הלגיטימי שלנו
עד 12 חודשים לאחר איסוף הנתונים האישיים שלך.
שיפור השירותים שלנו
אנחנו נעזרים בנתונים מסוגים שונים כדי לשפר בהתמדה את השירותים שלנו ולהעניק לך חוויה טובה ככל האפשר.
כאשר הדבר אפשרי, אנחנו משתמשים בנתונים צבורים מתוך אנונימיות מלאה, אולם במקרים מסוימים אנחנו נאלצים להשתמש בנתונים אישיים.
נתוני הקלקה והתנהגות אינטרנטית
נתוני פרופיל
האינטרס הלגיטימי שלנו
קיום חוזה
הסכמתך
עד 12 חודשים לאחר איסוף הנתונים האישיים שלך.
שיווק
אם נרשמת לידיעון שלנו וציינת את הסכמתך לקבל עדכונים ומידע על מבצעים.
נתוני קשר
נתוני פרופיל
הסכמתךכל עוד לא ביטלת את המינוי לידיעון שלנו
טיפול בפניות
אדם שפונה אלינו בשאלה באמצעות דוא"ל, טופס פנייה, צ'אט וכו', מוסר לנו מידע על עצמו ועל השאילתה שלו.
נתוני קשרקיום חוזה
הסכמתך
עד שנה אחת לאחר התקשורת האחרונה

איך אנחנו מגנים על הנתונים שלך? 

אנחנו משקיעים כל מאמץ כדי להגן על הנתונים שלך. בין השאר, אנחנו נוקטים את האמצעים הבאים: 

  • הצפנה: אנחנו מוודאים אבטחה מיוחדת של הנתונים בעת אחסונם או שליחתם. 
  • אימות דו-גורמי: מבטיח שהגישה לנתונים תתאפשר רק למי שמוסמך ומורשה לעשות זאת. 
  • אישורים מחמירים: עיבוד הנתונים שלך מתבצע רק על ידי מי שהוסמך לעשות זאת ולמטרות המוצהרות. 
  • רישום ביומן: אנחנו מפקחים על הגישה ומתעדים מי ניגש לנתונים ומתי. 

 

זכויותיך בתחום הפרטיות 

האם ברצונך לממש אחת מהזכויות המוקנות לך? נא לפנות אלינו דרך הכתובת: DataPrivacy@icl-group.com 

זכות הגישה: מוקנית לך הזכות לבדוק את הנתונים האישיים שלך שאנחנו מעבדים. 

זכות התיקון: מוקנית לך הזכות לדרוש מאתנו לתקן כל נתון אישי שגוי או חסר שלך ששמור אצלנו. 

זכות המחיקה: מוקנית לך הזכות לדרוש מאתנו למחוק כל נתון אישי שלך ששמור אצלנו. 

הזכות להגביל את העיבוד: במקרים מסוימים מוקנית לך הזכות לדרוש מאתנו להגביל (זמנית או אחרת) את העיבוד של נתוניך האישיים. המשמעות היא, שאנחנו נעבד פחות נתונים עליך. 

זכות ההתנגדות: מוקנית לך הזכות להתנגד לעיבוד של נתוניך האישיים. 

הזכות לבטל את הסכמתך: באפשרותך, בכל עת, לבטל בקלות את הסכמתך לעיבוד של נתוניך האישיים. 

הזכות לניוד נתונים אישיים: מוקנית לך הזכות לקבל עותק של נתוניך האישיים כדי להעבירם לשירות אחר. בעקבות פנייה מצדך, במידה שהדבר אפשרי מבחינה טכנית, נעביר למענך את הנתונים ישירות לשירות האחר. 

הזכות להגיש נגדנו תלונה לרשות המפקחת: אם אינך מרוצה מהאופן שבו אנחנו מעבדיך את נתוניך, נשמח לקבל ממך עדכון תחילה, כדי שתהיה לנו הזדמנות לטפל בחששותיך. במידה וטיפולנו לא ישביע את רצונך, על פי החקיקה בנושא הפרטיות מוקנית לך הזכות לפנות לרשות המפקחת ולהגיש תלונה. 

גורמים חיצוניים שאף הם מעבדים את נתוניך 

כדי להשיג את המטרות המתוארות לעיל, אנחנו חולקים את נתוניך האישיים גם עם חברות או מוסדות אחרים. חתמנו עם אותם גופים על הסכם עיבוד נתונים כדי להבטיח כי עיבוד הנתונים שלך יתבצע על פי המטרות ובכפוף לאמצעי הגנה ונהלים תקינים, כמפורט בהצהרה זאת. 

כאשר אנחנו מעבירים נתונים אישיים לצד שלישי שנמצא מחוץ לגבולות האיחוד האירופי, אנחנו נוקטים אמצעים שיבטיחו כי נגיע להסכמה עמם על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים הנדרשים. 

ספק שירותסוגי הנתונים הנאספים / מועבריםמטרהמקום העיבוד
ספקי IT – מדיניות פרטיותנתוני קשר
נתוני הקלקה והתנהגות אינטרנטית
נתוני פרופיל
הפעלת אתר האינטרנט שלנו
אחסון של נתונים (אישיים)
שיפור השירותים (המקוונים) שלנו
האיחוד האירופי וארה"ב
סוכנויות/חברות שיווק – מדיניות פרטיותנתוני קשר
נתוני הקלקה והתנהגות אינטרנטית
נתוני פרופיל
נתוני מיקום
שיפור השירותים (המקוונים) שלנו
שליחת הידיעון שלנו
האיחוד האירופי וארה"ב

הקודם הבא 

אנחנו עשויים לשתף נתונים גם במקרה שאנחנו מחויבים מבחינה משפטית לעשות זאת (לדוגמה, דרישה מצד המשטרה במקרה של חשד לעבירה פלילית). 

אופן השימוש בקובצי Cookie 

באתר האינטרנט שלנו, אנחנו (וגם גורמים אחרים) משתמשים בקובצי Cookie משלושה סוגים: 

  • קובצי Cookie פונקציונליים: קובצי Cookie המאפשרים שימוש יעיל באתר האינטרנט שלנו. הסכמתך אינה נדרשת לשימוש בקובצי Cookie מסוג זה. 
  • קובצי Cookie אנליטיים: קובצי Cookie המשמשים לניתוח האופן שבו מבקרים משתמשים באתר האינטרנט שלנו. לעתים אנחנו נדרשים לקבל את הסכמתך לשימוש בקובצי Cookie מסוג זה. 
  • קובצי Cookie למעקב: קובצי Cookie המשמשים להתאמה אישית של האתר שלנו (ושל מודעות באתרים אחרים) על סמך ההעדפות שלך. אנחנו תמיד מבקשים את הסכמתך לשימוש בקובצי Cookie מסוג זה. 

באפשרותך להסכים או לסרב לתת את הסכמתך לשמירה של קובצי Cookie מהסוג המשמש לאנליטיקה ומעקב במחשב שלך, דרך פס קובצי Cookie שלנו. נוסף לכך, באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת. 

ארגוןשם קובץ ה-Cookieסוג קובץ ה-Cookieמטרהמשך השמירה
GoogleGoogle Analyticsאנליטיקהניתוח וטיוב השימוש באתר האינטרנט שלנו.24 שעות
 

עדכונים להצהרה זו 

מוקנית לנו הזכות לעדכן הצהרה זו בנושא פרטיות וקובצי Cookie. 

הגרסה העדכנית ביותר של ההצהרה זמינה תמיד באתר האינטרנט שלנו (ואנחנו ניידע אותך מראש באמצעות הדוא”ל על כל שינוי חשוב הצפוי בה).