הגדלת הגלעין בשקד באמצעות ריסוס עלוותי של נוטרי-ונט בוסטר

7

עליה במשקל גלעין
Trail

7

עליה במשקל גלעין

מסקנות עיקריות

 • תוצאות הניסוי הראו כי בעזרת דישון עלוותי המבוסס על המשטח פרטי-ונט עלה משקל גלעין השקד וגודלו.
 • גודל הפרי בשקדים מושפע, בין השאר, מכמות הפירות על העץ. סוגיה זאת לא נבחנה בניסוי זה, אך מכיוון שהטיפול ניתן לאחר החנטה, ולא נראתה נשירת פרי אחרי הריסוס בנוטרי-ונט בוסטר, ניתן היה להניח שהשפעת הטיפולים היא בעיקר על גודל הגלעין. סביר שיחול גם שיפור במצב העץ. אם הנחה זאת נכונה, הרי שהתוצאות בעלות ערך רב יותר, אך נושא זה צריך להיבדק בנפרד.

מטרה

מטרת הניסוי הייתה לבדוק אם דישון עלוותי בנוטרי-ונט בוסטר, המוחדר לצמח באמצעות המשטח החדשני פרטי-ונט, תורם לגודל גלעין השקד.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

שקדים

מוצר

עלוותון 777

הערכות

משקל וגודל גלעין שקד בהשפעת ריסוס בנוטרי-ונט בוסטר

טיפולים

 • הניסוי נערך בשנים 2008-2009 בחלקות שקדים בוגרים מזן אום אל פחם על כנה 677, במטעי גבע ורם און, בשישה בלוקים אקראיים, שלושה בכל מטע, שש חזרות בבלוק, חמישה עצים בחזרה.
 • חלקות הביקורת כללו טיפול מסחרי בדשן 20-20-20 בריכוז 1% בשתי חזרות בחלקה ברם און, ושתי חזרות טיפול מסחרי בדשן 23-7-23 בריכוז 1% בגבע.
 • ב-2008 החלקות רוססו בנוטרי-ונט בוסטר בהרכב 8-16-39+TEבריכוז 3% בתאריכים 7.4 ו-21.4.
 • ב-2009 הוקדמו הטיפולים כך שההזנה תשפיע לפני התקשות הגלעין. מועדי הטיפולים היו 20.3 ו-5.4.
 • במהלך העונה נוהלו החלקות כמקובל באזור בכל הקשור להשקיה, דישון והגנת הצומח.
 • השקדים נאספו בזמן הניעור המסחרי של המטע. שקית של כ-5 ק”ג שקדים על קליפתם נלקחה מהעץ האמצעי מבין החמישה, וממנה פוצחו 100 שקדים ונשקלו. ההשוואה בין הטיפולים היא למשקל 100 גלעינים מיובשים.

טיפולים

 • הניסוי נערך בשנים 2008-2009 בחלקות שקדים בוגרים מזן אום אל פחם על כנה 677, במטעי גבע ורם און, בשישה בלוקים אקראיים, שלושה בכל מטע, שש חזרות בבלוק, חמישה עצים בחזרה.
 • חלקות הביקורת כללו טיפול מסחרי בדשן 20-20-20 בריכוז 1% בשתי חזרות בחלקה ברם און, ושתי חזרות טיפול מסחרי בדשן 23-7-23 בריכוז 1% בגבע.
 • ב-2008 החלקות רוססו בנוטרי-ונט בוסטר בהרכב 8-16-39+TEבריכוז 3% בתאריכים 7.4 ו-21.4.
 • ב-2009 הוקדמו הטיפולים כך שההזנה תשפיע לפני התקשות הגלעין. מועדי הטיפולים היו 20.3 ו-5.4.
 • במהלך העונה נוהלו החלקות כמקובל באזור בכל הקשור להשקיה, דישון והגנת הצומח.
 • השקדים נאספו בזמן הניעור המסחרי של המטע. שקית של כ-5 ק”ג שקדים על קליפתם נלקחה מהעץ האמצעי מבין החמישה, וממנה פוצחו 100 שקדים ונשקלו. ההשוואה בין הטיפולים היא למשקל 100 גלעינים מיובשים.

תוצאות

 • משקל גלעין ממוצע של הטיפול בנוטרי-ונט בוסטר היה 132 גרם.
 • משקל גלעין ממוצע של קבוצת ההיקש היה 127 גרם.
 • שתי התוצאות היו מובהקות.

booster-almonds-2008

איור 1: תוצאות הטיפולים בשנת 2008: השוואה בין שני ריסוסים עלוותיים בנוטרי-ונט בוסטר 3% + שני ריסוסים בדשן-כל, לבין הביקורת, שכללה ריסוסים בדשן-כל בלבד.

booster-almonds-2009

איור 2: תוצאות הטיפולים בשנת 2009: השוואה בין שני ריסוסים עלוותיים בנוטרי-ונט בוסטר 3% + שני ריסוסים בדשן-כל, לבין הביקורת, שכללה ריסוסים בדשן-כל בלבד.

ניסויים נוספים

ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
דישון עלוותי בנוטרי-ונט להגדלת יבול ושמן בזית
ישראל, 2001

53

Trail
עלייה ביבול