ניטור דשן אופטימלי לתפוחי אדמה

ניטור מאפייני האיכות של תפוחי אדמה באחסון חושף את היתרונות המתמשכים של הזנה מאוזנת של הגידול לטובת שיפור איכות הפקעת.

ינואר 28, 2022
2 דק'

ניטור מתמשך של תפוחי אדמה באחסון שמקורם בניסוי שדה מדושן בצרפת, גילה כמה תוצאות חשובות. הנוטריאנטים המאוזנים של הגידול בשדה, שסופקו עם דשן פוליסולפט, מביאים לשיפור איכות הפקעת לאורך זמן. 

 

אופטימיזציה של אסטרטגיית הדישון 

בניסוי שדה בתפוחי אדמה באמיין שבצפון צרפת, נערכה השוואת ביצועים בין דשני פוליסולפט ו-ICL PotashpluS לבין דשני אשלגן אחרים. בעת איסוף יבול תפוחי האדמה באוקטובר, מדגמים מכל טיפול (בקרה ללא אשלג, 300 יחידות K2O עם KCl, אותה כמות עם פוליסולפט, עם ICL PotashpluS ועם SOP) הוכנסו לאחסון ושם נשקלו באופן שוטף לצורך מדידת אובדן משקל. 

עם זאת, משקל אינו המאפיין היחידה החשוב בתפוחי אדמה. החומר היבש הוא המרכיב המשמעותי, מכיוון שהוא משפיע ישירות על שיעור ספיגת השמן במוצרים מטוגנים ועל המרקם של תפוחי אדמה מבושלים. החומר היבש הוא גם סימן לסיכון של פציעה, כיוון שעליית שיעור החומר היבש בדרך כלל מעלה את היקף הנזק. 

 

טוגנים (צ’יפס) בשירות מדע 

שלושה חודשים לאחר מכן אגרונומים של כיל בצרפת, פרדריק קרנק ומתיו דה וילנו, ביצעו בדיקות טכנולוגיית מזון כדי להעריך את שיעור החומר היבש במדגמים שנלקחו מטיפולי דישון שונים. דה וילנו ביצע בדיקת הידרומטר, הנפוצה מאוד בענף עיבוד תפוחי האדמה. בדיקה זו מודדת באופן אוטומטי ומהיר את ‘המשקל במים’ של כל מדגם תפוחי אדמה ומחשבת את תכולת החומר היבש, אחוז העמילן, המשקל התת-מימי והמשקל הסגולי. 

בינתיים, פרדריק קרנק קצץ וטיגן טוגנים בצורה מדויקת, ותוך כדי כך מדד את איכותם. התוצאות הראו כי דשני פוליסולפט ו-PotashpluS סייעו להעלאת האיכות של תפוחי אדמה לעומת מוצרי דישון אשלגן חלופיים. 

 

אסטרטגיית הדישון מהשדה עד השולחן 

תשומת לב כזו לפרטים ולדרישות של שרשרת ההספקה ​​הוא חלק חשוב מהגישה שלנו לגבי דשן פוליסולפט. עבודתם של צוותי האגרונומים שלנו מעידה כי השקעה במוצרי הדשן שלנו, הכוללים פוליהליט מינרלי רב-נוטריאנטים טבעי, מניבה למגדל תשואה גבוהה על ההשקעה, ובגידול כמו תפוחי אדמה, גם בעת שמירתו באחסון. 

ציפס

הדשנים של icl, פוליסולפט ו-ICL PotashpluS, תרמו לשיפור איכות הטוגנים.