agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן חנקני נוזלי להדשיה איכותית. 

דשן בשימוש נפוץ, מקור חנקן מעולה לכל סוגי הגידולים החקלאיים. 

אמון חנקתי נוזלי הוא דשן נוזלי המכיל חנקן שמחציתו חנקתי ומחציתו אמוניאקלי. מתאים ליישום בכל צורות הדישון: בריסוס על הקרקע, בהצנעה, במיהול במי ההשקיה, בהמטרה או בטפטוף. 

אמון חנקתי נוזלי מכיל 21% חנקן צרוף בקיץ ו-18% חנקן צרוף בחורף. ההבדל בריכוזים הוא על מנת שהמלח במוצר לא ישקע בחורף בהשפעת הטמפרטורות הנמוכות.  

אמון חנקתי נוזלי הוא מקור חנקן מצוין לכל סוגי הגידולים ונחשב דשן בשימוש נפוץ. צורת החנקה בדשן זמינה לצמחים לקליטה מידית, ואילו האמון מתפרק בהדרגה על ידי מיקרואורגניזמים בקרקע, ומאריך את משך ההזנה לצמח.

משקל הליטר: בקיץ 1.28,בחורף 1.24 ק”ג

תגובה: תמיסה סתמית,7=PH 

thumb

יתרונות

  • דישון יעיל בשתי צורות החנקן. 

  • נוח ובטוח לשימוש.  

  • ניתן להזמין בשילוב עם ברטיף – מוצר כלאט הברזל של דשנים מקבוצת ICL. 

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL. 

מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אמון חנקתי נוזלי הוא דשן נוזלי המכיל חנקן שמחציתו חנקתי ומחציתו אמוניאקלי. מתאים ליישום בכל צורות הדישון: בריסוס על הקרקע, בהצנעה, במיהול במי ההשקיה, בהמטרה או בטפטוף.

שאלות ותשובות

כן. הדשן נוזלי, נוח מאוד לשימוש והזרקה. 

אפשר להוסיף למוצר את גרין מעכב הניטריפקציה שלנו. התוצאה תהיה שהחלק החנקתי יהיה זמין מידית והחלק האמוניאקלי יחכה לזמן מאוחר יותר. 

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו