השפעת דישון ראש זרחני בעגבניות לתעשייה

25

עליה ביבול בטיפול 15 יחידות זרחן לעומת הטיפול המשקי בזרחן
Trail

25

עליה ביבול בטיפול 15 יחידות זרחן לעומת הטיפול המשקי בזרחן

מסקנות עיקריות

במתן דישון זרחני באמצעות דשן עידית בתחילת הגידול היה היבול גבוה יותר ככל שניתנה מנת זרחן גבוהה יותר. 

מטרה

מטרת התצפית הייתה לבדוק את התגובה של צמחי עגבניות לתעשייה לדישון זרחני ברמות שונות. 

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

עגבניות

הערכות

יבול עגבניות לתעשייה ביחס לרמות שונות של דישון בזרחן

טיפולים

 • לתצפית נבחרה חלקה בגודל 45 דונם.
 • לפי ממוצע התוצאות של בדיקות הקרקע שנדגמו לפני השתילה נמצא שיש צורך להשלים את כמות הזרחן בקרקע בכ-10ppm . במידה והיינו משתמשים בפרקטיקה של השלמת כמות הזרחן ביסוד, הייתה צריכה להינתן השלמה של 37 ק”ג טריפל פוספט מגורען לדונם.
 • שטח הניסוי נחלק לשלושה מקטעים. כל מקטע קיבל מנת זרחן שונה: 5, 10 ו-15 יחידות זרחן, במשך כחודש מהשתילה, כאשר בסוף התקופה מנת החנקן תהיה שווה בכל המקטעים.
 • תכנית הדישון בתצפית:
  • חודש ראשון משתילה – מתן דישון בדשן מורכב NP, כאשר הזרחן בשלוש רמות שונות: 5 יחידות, 10 יחידות, 15 יחידות, ואילו החנקן ניתן בצורה שווה לשלוש החלקות ברמה של 10 יחידות חנקן.
  • הדשנים: דשנים נוזליים מורכבים מסדרת עידית של חברת דשנים מקבוצת ICL.
  • חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ואשלגן מאשלגן כלורי.
  • לטיפול של השלמת 5 יחידות זרחן – עידית 10-5-0.
  • לטיפול של השלמת 10 יחידות זרחן – עידית 14-14-0.
  • לטיפול של השלמת 15 יחידות זרחן – עידית 11-22-0.
  • חודש שני – מתן דישון חנקני בלבד בצורה שווה לשלוש החלקות ברמה של 20 יחידות חנקן.
  • הדשן: אוראן 32, דשן חנקני מרוכז נוזלי של דשנים ICL.8% N-NO3 חנקן חנקתי, 8% אמוניה, 16% אוריאה = N32%.
 • סה”כ דישון בהדשיה לחלקות הניסוי השונות לכל עונת הגידול:
 1. טיפול של השלמת 5 יחידות זרחן + 30 יחידות חנקן.
 2. טיפול של השלמת 10 יחידות זרחן + 30 יחידות חנקן.
 3. טיפול של השלמת 15 יחידות זרחן + 30 יחידות חנקן.
 • הקטיף נעשה באופן ממוכן בלבד, באופן נפרד לכל מקטע.
 • התוצאות משקפות ממוצע של המשלוחים מכל מקטע בניסוי כפי שנמדדו על ידי המפעל אחרי הורדת פחת.

טיפולים

 • לתצפית נבחרה חלקה בגודל 45 דונם.
 • לפי ממוצע התוצאות של בדיקות הקרקע שנדגמו לפני השתילה נמצא שיש צורך להשלים את כמות הזרחן בקרקע בכ-10ppm . במידה והיינו משתמשים בפרקטיקה של השלמת כמות הזרחן ביסוד, הייתה צריכה להינתן השלמה של 37 ק”ג טריפל פוספט מגורען לדונם.
 • שטח הניסוי נחלק לשלושה מקטעים. כל מקטע קיבל מנת זרחן שונה: 5, 10 ו-15 יחידות זרחן, במשך כחודש מהשתילה, כאשר בסוף התקופה מנת החנקן תהיה שווה בכל המקטעים.
 • תכנית הדישון בתצפית:
  • חודש ראשון משתילה – מתן דישון בדשן מורכב NP, כאשר הזרחן בשלוש רמות שונות: 5 יחידות, 10 יחידות, 15 יחידות, ואילו החנקן ניתן בצורה שווה לשלוש החלקות ברמה של 10 יחידות חנקן.
  • הדשנים: דשנים נוזליים מורכבים מסדרת עידית של חברת דשנים מקבוצת ICL.
  • חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ואשלגן מאשלגן כלורי.
  • לטיפול של השלמת 5 יחידות זרחן – עידית 10-5-0.
  • לטיפול של השלמת 10 יחידות זרחן – עידית 14-14-0.
  • לטיפול של השלמת 15 יחידות זרחן – עידית 11-22-0.
  • חודש שני – מתן דישון חנקני בלבד בצורה שווה לשלוש החלקות ברמה של 20 יחידות חנקן.
  • הדשן: אוראן 32, דשן חנקני מרוכז נוזלי של דשנים ICL.8% N-NO3 חנקן חנקתי, 8% אמוניה, 16% אוריאה = N32%.
 • סה”כ דישון בהדשיה לחלקות הניסוי השונות לכל עונת הגידול:
 1. טיפול של השלמת 5 יחידות זרחן + 30 יחידות חנקן.
 2. טיפול של השלמת 10 יחידות זרחן + 30 יחידות חנקן.
 3. טיפול של השלמת 15 יחידות זרחן + 30 יחידות חנקן.
 • הקטיף נעשה באופן ממוכן בלבד, באופן נפרד לכל מקטע.
 • התוצאות משקפות ממוצע של המשלוחים מכל מקטע בניסוי כפי שנמדדו על ידי המפעל אחרי הורדת פחת.

תוצאות

 • חלקת 5 יחידות זרחן יצרה 12.6 טון לדונם עגבניות.
 • חלקת 10 יחידות זרחן יצרה 14 טון לדונם עגבניות.
 • חלקת 15 יחידות זרחן יצרה 17 טון לדונם עגבניות.
 • לא נראתה השפעה על רמת הבריקס (סוכר) באף אחד מן הטיפולים.

tomatos-phosphorus

ניסויים נוספים

הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע
הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
בדיקת סוגי דשן חנקני ומעכבי ניטריפיקציה בדשן יסוד וראש בחיטה
ישראל, 2007

12.5

Trail
חלבון בחיטה שטופלה באמוניה עם מעכב ניטריפיקציה