agriculture

משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
חדשות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

מעל 5,000 הרכבים של דשנים איכותיים לחקלאות מכל הסוגים, מותאמים לתנאי הגידול בישראל

 

המותגים שלנו

הניסויים שלנו

הגדלת הפרי בלימון

ישראל, 2009

60
עלייה במניינים הגדולים

ג'יברלין ועלוומיד באורי

ישראל, 2004

25
כמות הפרי

עלוומיד להעלאת יבול באגס

ישראל, 2000

69
עלייה ביבול

גידולים חקלאיים

ידע והבנה בתוצרת חקלאית עמדו תמיד בבסיס הקשר שלנו עם המגדלים בשטח, והם שמאפשרים לנו לתת לחקלאים את הפתרונות הטובים ביותר לגידול יעיל ורווחי

צפו בכל הגידולים שלנו

האבוקדו הוא ענף הייצוא החקלאי המוביל בישראל, ומכונה בשל כך "הזהב הירוק". מהן ההמלצות לדישון אבוקדו ואילו מוצרים מתאימים?

למדריך המלא של אבוקדו

כאן נמצא כל המידע על דישון בננה, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

מדריכים מובילים

למדריך המלא של בננה

עם ההכרה בערכים התזונתיים של השקדים הוכפלה צריכתם בארץ ואיתה הצורך בממשק דישון יעיל ומדויק שיתמוך בהגדלת הפרי והיבול

מדריכים מובילים

למדריך המלא של שקדים

גידול הדרים בישראל מצטיין בפיתוח זנים ייחודיים המותאמים לתנאי הקרקע והמים. מוצרי דישון מתאימים נותנים מענה לצרכים המיוחדים של הפרי העסיסי

למדריך המלא של המלצות הזנה לעצי הדר

כל מה שצריך לדעת על דישון אספסת, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים ועוד.

למדריך המלא של אספסת

כל מה שצריך לדעת על דישון גזר, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של גזר

מגדלי חיטה בישראל מתמודדים מדי שנה עם תנאי אקלים וסביבה משתנים ולצידם תחרות גבוהה עם חיטה מיובאת. תמיכת הדישון חיונית ביותר בדרך לתוצרת איכותית

למדריך המלא של חיטה

כל מה שצריך לדעת על גידול ודישון גפן יין בישראל, מוצרים מתאימים, וניסויי שדה בגידול ענבים ליין.

למדריך המלא של כרמי גפן יין

כל מה שצריך לדעת על דישון תות שדה, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של תות שדה

כל מה שצריך לדעת על תפוחי אדמה, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של תפוח אדמה

כל מה שצריך לדעת על דישון תפוחי עץ, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של תפוחי עץ

כפרי מאכל מרכזי בתפריט הישראלי, על מגדלי העגבניות לעמוד בדרישות איכות וכמות גבוהות ביותר, ולדישון יש תפקיד מרכזי בהצלחתם

למדריך המלא של עגבניות

הזית הוא אחד הגידולים העתיקים בישראל. עם המעבר הנמרץ לגידול זיתים לשמן בהשקיה עלה הצורך בביסוס ממשק דישון אופטימלי לקבלת יבול מרבי ואיכותי

מדריכים מובילים

למדריך המלא של זיתים
צפו בכל הגידולים שלנו

אבוקדו

האבוקדו הוא ענף הייצוא החקלאי המוביל בישראל, ומכונה בשל כך "הזהב הירוק". מהן ההמלצות לדישון אבוקדו ואילו מוצרים מתאימים?

למדריך המלא של אבוקדו

הניסויים האחרונים של אבוקדו

ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל

ישראל, 2013

26 עלייה ביבול הכללי

בננה

כאן נמצא כל המידע על דישון בננה, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של בננה

מדריכים מובילים

שקדים

עם ההכרה בערכים התזונתיים של השקדים הוכפלה צריכתם בארץ ואיתה הצורך בממשק דישון יעיל ומדויק שיתמוך בהגדלת הפרי והיבול

למדריך המלא של שקדים

מדריכים מובילים

הניסויים האחרונים של שקדים

הגדלת הגלעין בשקד באמצעות ריסוס עלוותי של נוטרי-ונט בוסטר

ישראל, 2009

7 עליה במשקל גלעין

המלצות הזנה לעצי הדר

גידול הדרים בישראל מצטיין בפיתוח זנים ייחודיים המותאמים לתנאי הקרקע והמים. מוצרי דישון מתאימים נותנים מענה לצרכים המיוחדים של הפרי העסיסי

למדריך המלא של המלצות הזנה לעצי הדר

הניסויים האחרונים של המלצות הזנה לעצי הדר

ג'יברלין ועלוומיד באורי

ישראל, 2004

25 כמות הפרי

אספסת

כל מה שצריך לדעת על דישון אספסת, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים ועוד.

למדריך המלא של אספסת

גזר

כל מה שצריך לדעת על דישון גזר, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של גזר

חיטה

מגדלי חיטה בישראל מתמודדים מדי שנה עם תנאי אקלים וסביבה משתנים ולצידם תחרות גבוהה עם חיטה מיובאת. תמיכת הדישון חיונית ביותר בדרך לתוצרת איכותית

למדריך המלא של חיטה

הניסויים האחרונים של חיטה

בדיקת סוגי דשן חנקני ומעכבי ניטריפיקציה בדשן יסוד וראש בחיטה

ישראל, 2007

12.5 חלבון בחיטה שטופלה באמוניה עם מעכב ניטריפיקציה

כרמי גפן יין

כל מה שצריך לדעת על גידול ודישון גפן יין בישראל, מוצרים מתאימים, וניסויי שדה בגידול ענבים ליין.

למדריך המלא של כרמי גפן יין

תות שדה

כל מה שצריך לדעת על דישון תות שדה, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של תות שדה

תפוח אדמה

כל מה שצריך לדעת על תפוחי אדמה, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של תפוח אדמה

תפוחי עץ

כל מה שצריך לדעת על דישון תפוחי עץ, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

למדריך המלא של תפוחי עץ

הניסויים האחרונים של תפוחי עץ

דישון עלוותי לחיזוק הצבע הירוק בתפוחים מזן גרנד סמיט

ישראל, 2007

25 עלייה בצבע הירוק

עגבניות

כפרי מאכל מרכזי בתפריט הישראלי, על מגדלי העגבניות לעמוד בדרישות איכות וכמות גבוהות ביותר, ולדישון יש תפקיד מרכזי בהצלחתם

למדריך המלא של עגבניות

הניסויים האחרונים של עגבניות

השפעת דישון ראש זרחני בעגבניות לתעשייה

ישראל, 2021

25 עליה ביבול בטיפול 15 יחידות זרחן לעומת הטיפול המשקי בזרחן

זיתים

הזית הוא אחד הגידולים העתיקים בישראל. עם המעבר הנמרץ לגידול זיתים לשמן בהשקיה עלה הצורך בביסוס ממשק דישון אופטימלי לקבלת יבול מרבי ואיכותי

למדריך המלא של זיתים

מדריכים מובילים

מקצוענים בשטח: צוות האגרונומים שלנו

צוות האגרונומים של דשנים מקבוצת ICL מספק תמיכה מקצועית למגדלים מכל הארץ. כל אגרונום מנהל אזור ספציפי מבחינה מקצועית ומסחרית, וזמין לסייע בכל שנדרש. האגרונומים שלנו מכירים את החקלאים באופן אישי ורותמים את ניסיונם כדי לסייע להם בהיערכות לכל אתגרי הגידול. לפני כל קבלת החלטה, האגרונומים שלנו לוקחים דגימות מהאדמה ומהצמחים על מנת לספק את ההרכב הייחודי והמדויק ביותר של דשנים הנדרשים להפקת המרב מכל גידול. זאת ועוד, האגרונומים שלנו הם חלק מצוות – כך שהחקלאים נהנים לא רק מהידע של האגרונום האזורי, אלא מכוחה של הקבוצה כולה.

האגרונומים שלנו

אתם מוזמנים לפנות עוד היום לאגרונומים המנוסים שלנו הפרוסים בכל הארץ

אושר בוכריס

אושר בוכריס אגרונום הנגב המערבי וחבל הבשור

איציק בן אבי אגרונום-בקעת בית שאן ועמק חרוד

אילן שניאור אגרונום-חדרה,חוף הכרמל,רמות מנשה והתענכים

אלעד מעודה אגרונום-צפון הנגב

גונן גוזובסקי אגרונום-ירושלים ולכיש

דוד אורבך אגרונום

דויד אורבך אגרונום-גליל,גולן ועמק הירדן

ליאור פלד אגרונום - הנגב המזרחי

לירז רשתי אגרונום-השרון ובקעת הירדן

עזמי נג’אר אגרונום המגזר הערבי,יש"ע

עמית זייגרמן אגרונום-הערבה

גלעד כץ

גלעד כץ אגרונום-גליל מערבי,גליל תחתון ועמק יזרעאל

ידין

ידין אדלשטיין אגרונום-רחובות והשפלה

12

אגרונומים

100

שנות וותק מקצועי אגרונומי

77

שנות פעילות חקלאית

ליעוץ אנא פנה לאגרונום מאזור מגוריך

לכל האגרונומים

מאמרים

כל המידע במרחק הקלקה