agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

תכשיר אבץ נוזלי ליישום בריסוס עלוותי.

לתיקון ומניעה של מחסרי אבץ בשילוב הזנה בשלוש צורות החנקן הזמינות.

אבצאון הוא תכשיר נוזלי לתיקון מחסורי אבץ.

דשן אבצאון מכיל 65 גרם אבץ ו-196 גרם חנקן בליטר. הרכב החנקן במוצר הוא 7.8% חנקן חנקתי, 5.7% חנקן אמוניאקלי, ו-1.5% חנקן מאוריאה.

אבצאון הוא מקור אבץ מעולה בריסוס עלווה. בנוסף, הרכב החנקן בשלוש הצורות הזמינות מגביר את יעילות ההזנה.

הדישון העלוותי בריסוס מאפשר לצמח לקבל את חומרי ההזנה הדרושים לו בצורה מהירה ומידית, מבלי להעמיס על מערכת השורשים.

thumb

יתרונות

  • מוצר מוביל לריסוסי אבץ.

  • מכיל חנקן בשלוש הצורות הזמינות לצמח, ליעילות מרבית.

  • יעיל, בטוח ונוח לשימוש.

  • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית

אבצאון מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אבצאון

אבצאון הוא תכשיר נוזלי לתיקון מחסורי אבץ. דשן אבצאון מכיל 65 גרם אבץ ו-196 גרם חנקן בליטר. הרכב החנקן במוצר הוא 7.8% חנקן חנקתי, 5.7% חנקן אמוניאקלי, ו-1.5% חנקן מאוריאה. אבצאון הוא מקור אבץ מעולה בריסוס עלווה. הדישון העלוותי בריסוס מאפשר לצמח לקבל את חומרי ההזנה הדרושים לו בצורה מהירה ומידית, מבלי להעמיס על מערכת השורשים. בנוסף, הרכב החנקן בשלוש הצורות הזמינות מגביר את יעילות ההזנה. אבצאון משווק בקנקני 10 ליטר, מיכלי 1000 ליטר ובצובר.

שאלות ותשובות

לאבץ תפקידים חשובים בצמח. הוא משפיע, בין השאר, על גודל הצמח, על התפתחות הגבעולים, הענפים והעלים ועל פעילות אנזימים והורמונים שונים בצמח.

חוסרי אבץ רצוי לזהות בבדיקות עלים. אחד הסימנים המובהקים לחוסר באבץ הוא הופעת שושנות עלים בקצות הענפים. שושנות אלה בנויות ממספר רב של עלים, קטנים מהרגיל, היושבים בצפיפות על קצות הענפים, על גבי פרקים קצרים מאוד. לעתים מתלווה לתופעה זו גם הצהבה של העלים.

יש לרסס אבצאון כשמתגלים חוסרים באבץ בבדיקות עלים.

אבצאון נמכר בקנקני 10 ליטר. בכמות של 500 ליטר ויותר ניתן להשיג גם בצובר ובמכלית.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו