agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשנים נוזליים מעורבים באיכות עליונה, ללא שימוש באוריאה ובמלחי כלור, ובתוספת מיקרו-אלמנטים.

לדישון מאוזן של גידולים במצע מנותק, בחול ובאדמות קלות ולחלקות המושקות במים מליחים.

דשני שפר הם דשנים נוזליים מעורבים באיכות עליונה, ללא שימוש באוריאה ובמלחי כלור, ובתוספת מיקרו-אלמנטים. סדרת שפר מיועדת לדישון מאוזן של גידולים במצע מנותק, בחול ובאדמות קלות ולחלקות המושקות במים מליחים. זהו אחד המוצרים הוותיקים בקטלוג של דשנים מקבוצת ICL, עם ניסיון של שנים בחקלאות הישראלית. יישום בהדשיה.

דשני שפר מכילים חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. הקורטין הוא כלאט שלוכד את המיקרו-אלמנטים ומונע מהם להיספח לקרקע, כך שהם נשארים זמינים לצמח.

דשני שפר ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. עם השנים והניסיון פותחו הרכבים של דשן שפר גם עם בורון (ציון +B) ומגנזיום (ציון +Mg).

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • דשן נטול כלור, בטוח לשימוש.

  • תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

  • ניתן להזמין בתוספת בורון ו/או מגנזיום.

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

שפר מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

שפר 3-3-9+3

שפר 339 הוא דשן נוזלי מעורב ללא אוריאה וכלור, מועשר במיקרו-אלמנטים. הדשן מיועד לגידולים באדמות קלות, בחול ובמצעים מנותקים, וכן לחלקות המקבלות השקיה במים מליחים. יישום בהדשיה. דשן שפר 339 מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן, ובנוסף, קורטין, שמעשיר את הדשן ביסודות קורט. הודות למנגנון הלכידה של הקורטין, המיקרו-אלמנטים נשארים זמינים לצמח בטרם ספיחתם לקרקע. דשני שפר זמינים לחקלאים בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B). משווק בצובר.

שפר 4-2-6

שפר 426 הוא דשן נוזלי מעורב (4-2-6) ללא אוריאה וכלור, מועשר במיקרו-אלמנטים, ליישום דרך מערכות ההשקיה. זהו דשן מומלץ לגידולים ולצמחים במצעים מנותקים, בחול ובאדמות קלות, וכן לחלקות המושקות במים מליחים. דשן שפר 426 מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן, ומשולב בו גם קורטין – תוסף יסודות קורט בכלאציה, לבריאות הגידולים. דשני שפר זמינים לחקלאים בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B). משווק בצובר.

שפר 4-2-8

שפר 2, בהרכב 4-2-8, הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, מיוצר ללא שימוש באוריאה ובמלחי כלור, ובתוספת מיקרו-אלמנטים. הדשן מומלץ לדישון גידולים במצע מנותק, בחול ובאדמות קלות ולחלקות המושקות במים מליחים. יישום בהדשיה. דשן שפר 2 מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן וכן יסודות קורט שמקורם בקורטין, כלאט שלוכד את המיקרו-אלמנטים ומונע מהם להיספח לקרקע, כך שהם נשארים בזמינות גבוהה לצמח. ניתן להזמין את דשני שפר בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B). משווק בצובר.

שפר 6-6-6+3

שפר 666 הוא דשן נוזלי מעורב ללא אוריאה וכלור, מועשר במיקרו-אלמנטים. הדשן מיועד לגידולים וצמחים שגדלים במצעים מנותקים, בחול ובאדמות קלות, וכן לחלקות המושקות במים מליחים. יישום בהדשיה. דשן שפר 666 מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן. התוסף קורטין מעשיר את הדשן ביסודות קורט, שנשארים זמינים לצמח בטרם ספיחתם לקרקע, הודות למנגנון הלכידה של הקורטין. דשני שפר זמינים לחקלאים בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B). משווק בצובר.

שפר 5-3-8

שפר 1, בעל ההרכב 5-3-8, הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, ללא שימוש באוריאה ובמלחי כלור, ובתוספת מיקרו-אלמנטים. הדשן מיועד לדישון מאוזן של גידולים במצע מנותק, בחול ובאדמות קלות ולחלקות המושקות במים מליחים. יישום בהדשיה. דשן שפר 1 מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. הקורטין הוא כלאט שלוכד את המיקרו-אלמנטים ומונע מהם להיספח לקרקע, כך שהם נשארים זמינים לצמח. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B). משווק בצובר.

שפר 7-0-7

שפר 4 (בהרכב 7-0-7) הוא דשן נוזלי מעורב איכותי, המיוצר ללא שימוש באוריאה וכלור, ומתוגבר במיקרו-אלמנטים. הדשן מיועד לצמחים שגדלים במצעים מנותקים, בחול ובאדמות קלות, וכן לחלקות המושקות במים מליחים. יישום בהדשיה. דשן שפר 4 מכיל חנקן חנקתי ואמוני ואשלגן, ובנוסף קורטין כמקור ליסודות קורט. הקורטין מצטיין בלכידת המיקרו-אלמנטים ומניעת ספיחתם לקרקע, כך שזמינותם לצמח נשארת גבוהה. את דשני שפר ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B). משווק בצובר.

שפר 7-3-7

שפר 3, בהרכב 7-3-7, הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, מיוצר ללא שימוש באוריאה ובמלחי כלור, ובתוספת מיקרו-אלמנטים. הדשן מומלץ לדישון גידולים במצע מנותק, בחול ובאדמות קלות ולחלקות המושקות במים מליחים. יישום בהדשיה. דשן שפר 3 מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן, ובנוסף יסודות קורט שמקורם בקורטין – כלאט שלוכד את המיקרו-אלמנטים ומונע מהם להיספח לקרקע, כך שזמינותם לצמח נשארת גבוהה. את דשני שפר ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B). משווק בצובר.

שפר גפרתי 5-3-8+3

דשן שפר גפרתי הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, ללא אוריאה ומלחי כלור, מועשר בגפרית ובמיקרו-אלמנטים. הדשן מיושם בהדשיה ומשמש לדישון מאוזן של גידולים המושקים במים מותפלים ולתיקון מחסורי גפרית, שחשובה לייצור חומצות אמינו בצמח. שפר גפרתי מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן, אשלגן וגפרית, וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. הקורטין מונע ספיחת המיקרו-אלמנטים לקרקע, כך שהם נשארים זמינים לצמח. ניתן להזמין את דשני שפר בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק במיכלים ובצוברים.

שאלות ותשובות

משמעות הציון 3+ היא תוספת 300 מג”ר/ק”ג ברזל, וממנו נגזרות הכמויות של שאר היסודות: 150 מג”ר/ק”ג מנגן, 75 מג”ר/ק”ג אבץ, 11 מג”ר/ק”ג נחושת ו-8 מג”ר/ק”ג מוליבדן.  ניתן להזמין את דשן שפר גם עם כמות כפולה של מיקרו-אלמנטים (6+).

תלוי כמובן בגידול ובשאר גורמי הסביבה. על פי רוב המינון המומלץ הוא 1-2 ליטר לקו”ב מים.

אנחנו ממליצים לעבור לדשן בשפר סופר, שבו תכולת המיקרו-אלמנטים כפולה ולקיטת הברזל משופרת.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו