בחינת השפעת ריסוס עלוותון 777 על התאוששות צמחים

30

עליה בתכולת המיקרונוטריינטים
Trail

30

עליה בתכולת המיקרונוטריינטים

מסקנות עיקריות

 • הטיפול בעלוותון 777 תרם משמעותית לשיקום העלווה שנראתה פגיעה.
 • תוצאות הניסוי הראו כי היסודות נקלטים ברקמות צמחים שטופלו בעלוותון 777 גם ללא הבדלים נראים לעין.
 • עורכי הניסוי המליצו על שימוש בעלוותון 777 לשיקום צמחים שסובלים מסיבות שונות כגון אקריות, קימחון, פגיעות מזג אוויר ועוד.

מטרה

מטרת הניסוי הייתה לבחון את השפעת הריסוס בעלוותון 777 על התאוששות ורדים מזן Lovely Red שנפגעו מהתקפת אקריות.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

גזר

מוצר

נוטרי-ונט בוסטר

הערכות

נראות ותכולת יסודות בעלוות ורדים מזן Lovely Red שנפגעו מאקריות.

טיפולים

 • לניסוי נבחרו שתי ערוגות ורדים מזן Lovely Red שנפגעו מהתקפת אקריות, בחממת פרחי בולי במושב מנוחה. כל ערוגה כללה שתי שורות באורך כ-40 מטר.
 • ערוגות הניסוי רוססו עד נגירה בעלוותון 777 בריכוז 4%.
 • הריסוסים התבצעו פעם בשבוע במשך שלושה שבועות.
 • לאחר כשבועיים התבצעה הערכה חזותית של הערוגות המטופלות בהשוואה לערוגות הלא מטופלות.
 • לאחר חודש נלקחו דגימות של 100 עלים מהערוגות המטופלות והערוגות הלא מטופלות. הדגימות היו מהעלה החמישי מלמעלה.
 • העלים הועברו לבדיקת תכולת היסודות.

טיפולים

 • לניסוי נבחרו שתי ערוגות ורדים מזן Lovely Red שנפגעו מהתקפת אקריות, בחממת פרחי בולי במושב מנוחה. כל ערוגה כללה שתי שורות באורך כ-40 מטר.
 • ערוגות הניסוי רוססו עד נגירה בעלוותון 777 בריכוז 4%.
 • הריסוסים התבצעו פעם בשבוע במשך שלושה שבועות.
 • לאחר כשבועיים התבצעה הערכה חזותית של הערוגות המטופלות בהשוואה לערוגות הלא מטופלות.
 • לאחר חודש נלקחו דגימות של 100 עלים מהערוגות המטופלות והערוגות הלא מטופלות. הדגימות היו מהעלה החמישי מלמעלה.
 • העלים הועברו לבדיקת תכולת היסודות.

תוצאות

 • לאחר שבועיים נראו הבדלים משמעותיים בין השורות המטופלות לשורות הלא מטופלות.
 • בשורות המטופלות נראה און צימוח חזק יותר ועלווה בריאה יותר.
 • לאחר חודש השתווה המצב מבחינה ויזואלית בין ערוגות הטיפול לקבוצת ביקורת.
 • תוצאות בדיקות העלים הראו הבדלים ברורים ביסודות בין ערוגות הטיפול לבין השורות הלא מטופלות, למרות שבזמן איסוף העלים כבר לא נראו הבדלים ויזואליים בין הקבוצות.

alvaton-roses-nutriants

שיעורי יסודות המאקרו והמיקרו שנמצאו בדגימות עלים מערוגות הניסוי כחודש לאחר ריסוס בעלוותון 777.

ניסויים נוספים

ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע