המלצות הזנה בגידול אספסת

כל מה שצריך לדעת על דישון אספסת, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים, ניסויי שדה ועוד.

המלצות לגידול אספסת (Medicago sativa)

 • האספסת גדלה ברחבי העולם, במערכות חקלאיות בהשקיה טבעית ומלאכותית, בכל סוגי הקרקעות, מקרקעות חומציות טרופיות עם רמות pH של 5 עד 6, ועד לקרקעות גיריות עם pH עד 8.5.

 • מגדלים את האספסת לאורך כל השנה, ו בדרך כלל מחזור הגידול מתרחב על פני 3 או 4 עונות.

 • קרקע מנוקזת היטב חיונית לגידול אספסת. יש לתכנן בקפידה את ניהול החווה, במיוחד את פעולות הכיסוח ופעולות נוספות המתבצעות בעזרת מיכון, כדי להפחית את הידוק הקרקע.

 • אספסת היא מרכיב מרכזי במחזור הזרעים, במיוחד במערכות חקלאות אורגנית, שכן היא מסייעת בשיפור פוריות הקרקע. מצד אחד, מערכת השורשים העמוקה (שורש שיפודי ארוך) של האספסת מאפשרת לה לחפש את הנוטריאנטים שנמצאים בשכבות הקרקע העמוקות; ומצד שני, באמצעות קיבוע חנקן, המתרחש על ידי סימביוזה עם ריזוביום באזור השורש.

 • תוכנית הדישון והניהול צריכות להביא בחשבון את הפיזיולוגיה והדרישות התזונתיות של הריזוביום.

 • הסידן משפר נודולציה של ריזוביום והספקת גופרית חיונית לקיבוע יעיל של חנקן.

 • יש לשקול הפחתת חומציות של קרקע חומצית בעזרת גיר כהכנה לפני זריעת אספסת.

הערכת קליטת נוטריאנטים (ק”ג/טון):

NP2O5K2OMgOSO3CaO
מעל הקרקע266253.86.514

מקור: IPNI

דינמיקה של קליטת נוטריאנטים במהלך עונת גידול האספסת

יש להתחשב בדרישות ההזנה ובדינמיקה של הגידול בעת קביעת תוכנית הדישון. קליטת נוטריאנטים באספסת מתרחשת במהלך עונת הגידול, במספר גלים בין מחזורי קציר ובמהלכם. דשנים המתאפיינים בזמינות ממושכת, כגון פוליסולפט, הם בעלי ערך גבוה במקרה זה.

אין צורך להתייחס לקליטת חנקן בתוכנית הדישון, שכן אספסת קולטת את החנקן הדרוש לה מהאטמוספירה, באמצעות הסימביוזה עם חיידקי ריזוביום באזור השורשים. עם זאת, זמינות הנוטריאנטים תקבע את הנודולציה האפקטיבית ואת קיבוע החנקן על ידי ריזוביום, ולפיכך, יש להביא זאת בחשבון. תנאי הסביבה והקרקע עלולים להגביל את הנוטריאנטים בזמנים שונים של עונת הגידול. לדוגמה, קליטת הגופרית עלולה להיות מוגבלת בתחילת העונה, עקב מיצוי סולפט מעבר לבית השורשים בתקופת החורף.

נוטריאנטים אחרים, כגון אשלגן, עשויים להיות מגבילים יותר בהמשך העונה, מכיוון שהגידול סופג את עתודות המזון בקרקע.

הכמות הכוללת של נוטריאנטים הנספגת על ידי הגידול תלויה במספר מחזורי הקציר שהמערכת החקלאית מאפשרת ובתפוקה שלה. הפרודוקטיביות עולה במהלך השנה השנייה והשלישית, למעלה מ-20 טון חומר יבש באספסת שגודלה בהשקיה מלאכותית באזורים דרומיים.

תפקיד הנוטריאנטים

מאפיין עיקריNP2O5K2OMgOSO3CaO
נודולציה על ידי חיידקי ריזוביום++++++++
קיבוע חנקן++++++++
גידול והסתעפות+++++++
התפתחות הצמח (פריחה)++++++
עמידות לבצורת+++++++
תפוקת חומר יבש ותכולת חלבון++++++
נֶעְכָּלוּת++/-+/-+++
גמישות בחורף ועומד לזמן ממושך+++++++

+ = שיפור; – = הפחתה; +/- = תוצאות שונות, בהתאם לשיעור הנוטריאנטים המיושמים

מקור: מקורות ואסמכתאות שונות בספרות

מחסורים בנוטריאנטים

צמחיה

העלים של צמח האספסת הימני קצרים יותר והסתעפותו מופחתת עקב מחסור בזרחן בהשוואה לצמח מוזן היטב. מקור, Lissbrant et al., Purdue University Extension

עלים

גידול אספסת המפגין כמה תסמינים מוקדמים של מחסור משולב בנוטריאנטים: אשלגן, גופרית ומגנזיום (אספסת בהשקיה מלאכותית בצפון מזרח ספרד)

אספסת שעברה כיסוח, מתייבשת בשדה לפני האיסוף

ערמת צמחיה

אספסת כמה ימים לאחר הכיסוח, מתייבשת בשדה לפני האיסוף

אספספת גדלה
צילום תקריב אספספת

שאלות ותשובות

להלן כמה שאלות נפוצות שקיבלנו מחקלאים בנוגע לאספסת.

 • פוריות הקרקע וזמינות הנוטריאנטים לאספסת משפיעות באופן משמעותי על איכות האספסת. בחינת ההבדלים בין יבולי אספסת באזורים שונים עם סוגי קרקע שונים, נותנת מושג טוב על חשיבותה. יחד עם זאת, ניהול הדישון יכול לסייע לקבל האיכות הטובה ביותר בחוות הגידול. ניתוחים של קרקעות וניתוחים של יבולים יכולים לתת תמונה מדויקת, ויועץ גידול יכול לסייע בגיבוש תוכנית דישון הולמת לשיפור האיכות.

 • כל התאמות החומרים האורגניים בקרקע לפני קביעת תכנית דישון אספסת תביא חלק ניכר מהנוטריאנטים לעונות הבאות ויש להביא זאת בחשבון (ייתכנו מגבלות, ולכן יש לעקוב אחר ההמלצות המקומיות לגבי שיעורי היישום). בנוסף, קיימת קבוצה ניכרת של דשנים מינרליים שמקורם במלחים טבעיים גולמיים, שעשויים לשמש במערכות חקלאות אורגניות (יהיה על יצרן הדשנים לקבל אישור ספציפי של הכמויות שיינתנו בחקלאות אורגנית וייתכן שתחול רגולציה אזורית). דשן פוליסולפט, הוא אפשרות מעולה עם תוצאות מוכחות בגידול קונבנציונלי ואורגני של אספסת, נושא אישור שימוש לחקלאות אורגנית מטעם רוב גופי האישור.

 • מחסור בגופרית באספסת עלול להתרחש במגוון רחב של תנאים סביבתיים ובסוגי קרקעות שונים. הגופרית חיונית לתפקוד הפיזיולוגי של הצמח, אך במקרה זה, גם לסימביוזת הריזוביום בתוך השורשים ולקיבוע יעיל של חנקן, כדי למלא את דרישות הגידול.

 • התפוקה הפוטנציאלית של אספסת בחווה תלויה בתנאי הסביבה השנתיים ובאיכות הקרקע בחווה. ברוב האזורים, אם נשיג עומד יבול טוב ונשלוט בעשבים הרעים, הפוטנציאל יהיה גבוה יותר במהלך תקופת הגידול השנייה. פוטנציאל התפוקה בחווה מסוימת עשוי להשתנות בהיבטים שונים בהתאם לטופוגרפיה, סוגי הקרקע, היסטוריית הניהול ועוד. לכן ייתכן שכדאי יהיה להעריך את ההשתנות ולשקול זיהוי של אזורי ניהול כדי להעריך את ההתאמה של חקלאות מדויקת.

 • בפשטות, יש מקום לגידול מחזורי של תירס, חיטה וגידולי שדה אחרים. האספסת מאפשרת חיפוש והובלה של נוטריאנטים בשכבות הקרקע העמוקות יותר ומעשירה את הקרקע בחנקן באמצעות סימביוזה בין הגידול לבין חיידקי הריזוביום באזור השורשים. שורשי אספסת הנותרים באדמה לאחר שנתיים שלוש של גידול אספסת יעניקו לקרקע כמות ניכרת של נוטריאנטים לגידולים בשלבי המחזור הבאים. ראוי להקדיש תשומת לב מיוחדת לניהול הדישון במהלך תקופת גידול האספסת כדי לאזן בין ה’ייצוא’ של נוטריאנטים (במיוחד אשלגן), לבין תוספי תיקון החומציות והדשנים. הדבר יסייע לשמור על פוריות הקרקע למען היבולים הבאים במחזור.

גידולים קשורים

למד על גידולים נוספים