(אלפלפה) המלצות הזנה בגידול אספסת

כל מה שצריך לדעת על דישון אספסת, שיטת הפעולה הטובה ביותר, מוצרים מתאימים ועוד.

המלצות לגידול אספסת (Medicago sativa)

 • האספסת גדלה בכל סוגי הקרקעות, מקרקעות חומציות טרופיות עם רמות pH של 5 עד 6, ועד לקרקעות גיריות עם pH עד 8.5. וברמות מליחות גבוהות.

 • עמק בית שאן הוא אזור הגידול העיקרי של אספסת בישראל. במיוחד במזרח העמק בו קיימים תנאי קרקע קשים והשקיה במי הירדן שמליחותם גבוהה מאוד 1200 – 1700 מ"ג כלור.

 • מגדלים את האספסת לאורך כל השנה, במהלך עונת הקציר מאפריל עד ספטמבר מתבצעים קצירים כל 20 יום כ 7-8 קצירי קיץ ועוד כ 2-3 קצירים במהלך החורף לתחזוקת השטח מעשבים ובדרך כלל מחזור הגידול הוא על פני 3 עונות.

 • האספסת התרבותית היא צמח מספוא המשמש מזון לבעלי החיים שבמשק החקלאי. בישראל גדלים בר 25 מינים, על פי רב כעשבים שוטים בשדות התבואה.

 • האספסת משמשת כמספוא ירקי אך בעיקר מיבשים אותה לשחת.

 • אספסת היא מרכיב מרכזי במחזור הזרעים, שכן היא מסייעת בשיפור פוריות הקרקע. מצד אחד, מערכת השורשים העמוקה (שורש שיפודי ארוך) של האספסת מאפשרת לה לחפש את הנוטריאנטים שנמצאים בשכבות הקרקע העמוקות; ומצד שני, באמצעות קיבוע חנקן, המתרחש על ידי סימביוזה עם ריזוביום באזור השורש.

 • הגדילה הוגטטיבית של האספסת היא ממרץ-יולי שבה יש השפעה רבה להשקיה והדישון.

 • הפריחה ויצור הזרעים מתרחש בין יולי לאוקטובר ואז ניתן להפחית השקיה

 • התחדשות הצמיחה הוגטטיבית מתרחשת בין אוקטובר לדצמבר

 • תוכניות הדישון צריכות להביא בחשבון את קיבוע החנקן ואת והדרישות התזונתיות של הריזוביום.

 • הסידן משפר נודולציה של ריזוביום והספקת גופרית חיונית לקיבוע יעיל של חנקן.

אספספת גדלה
צילום תקריב אספספת

הערכת קליטת נוטריאנטים (ק”ג/טון):

NP2O5K2OMgOSO3CaO
מעל הקרקע266253.86.514

מקור: IPNI

דינמיקה של קליטת נוטריאנטים במהלך עונת גידול האספסת

יש להתחשב בדרישות ההזנה ובדינמיקה של הגידול בעת קביעת תוכנית הדישון. קליטת נוטריאנטים באספסת מתרחשת במהלך עונת הגידול, במספר גלים בין מחזורי קציר ובמהלכם. דשנים המתאפיינים בזמינות ממושכת, כגון פוליסולפט, הם בעלי ערך גבוה במקרה זה.

אין צורך להתייחס לקליטת חנקן בתוכנית הדישון, שכן אספסת קולטת את החנקן הדרוש לה מהאטמוספירה, באמצעות הסימביוזה עם חיידקי ריזוביום באזור השורשים. עם זאת, זמינות הנוטריאנטים תקבע את הנודולציה האפקטיבית ואת קיבוע החנקן על ידי ריזוביום, ולפיכך, יש להביא זאת בחשבון. תנאי הסביבה והקרקע עלולים להגביל את הנוטריאנטים בזמנים שונים של עונת הגידול. לדוגמה, קליטת הגופרית עלולה להיות מוגבלת בתחילת העונה.

נוטריאנטים אחרים, כגון אשלגן, עשויים להיות בחסר בהמשך העונה, מכיוון שהגידול צורך את עתודות המזון בקרקע.

הכמות הכוללת של נוטריאנטים הנצרכת על ידי הגידול תלויה במספר מחזורי הקציר. הפרודוקטיביות עולה במהלך השנה השנייה והשלישית.

תפקיד הנוטריאנטים

מאפיין עיקריNP2O5K2OMgOSO3CaO
נודולציה על ידי חיידקי ריזוביום++++++++
קיבוע חנקן++++++++
גידול והסתעפות+++++++
התפתחות הצמח (פריחה)++++++
עמידות לבצורת+++++++
תפוקת חומר יבש ותכולת חלבון++++++
נֶעְכָּלוּת++/-+/-+++
גמישות בחורף ועומד לזמן ממושך+++++++

+ = שיפור; – = הפחתה; +/- = תוצאות שונות, בהתאם לשיעור הנוטריאנטים המיושמים

מקור: מקורות ואסמכתאות שונות בספרות

מחסורים בנוטריאנטים

צמחיה

העלים של צמח האספסת הימני קצרים יותר והסתעפותו מופחתת עקב מחסור בזרחן בהשוואה לצמח מוזן היטב. מקור, Lissbrant et al., Purdue University Extension

עלים

גידול אספסת המפגין כמה תסמינים מוקדמים של מחסור משולב בנוטריאנטים: אשלגן, גופרית ומגנזיום (אספסת בהשקיה מלאכותית בצפון מזרח ספרד)

אספסת שעברה כיסוח, מתייבשת בשדה לפני האיסוף

ערמת צמחיה

אספסת כמה ימים לאחר הכיסוח, מתייבשת בשדה לפני האיסוף

שאלות ותשובות

האגרונומים שלנו מקבלים שאלות רבות מהחקלאים בנושא גידול אספסת. לפניכם כמה שאלות נפוצות

 • פוריות הקרקע וזמינות הנוטריאנטים לאספסת משפיעות באופן משמעותי על איכות האספסת. בחינת ההבדלים בין יבולי אספסת באזורים שונים עם סוגי קרקע שונים, נותנת מושג טוב על חשיבותה. יחד עם זאת, דישון מספק יכול לסייע לקבל האיכות הטובה ביותר בשטח.

 • הספקת קומפוסט אורגני בקרקע לפני קביעת תכנית דישון אספסת תביא חלק ניכר מהנוטריאנטים לעונות הבאות ויש להביא זאת בחשבון. בנוסף, קיימת קבוצה ניכרת של דשנים מינרליים שמקורם במלחים טבעיים גולמיים, שעשויים לשמש בחקלאות אורגנית. דשן פוליסולפט, הוא אפשרות מעולה עם תוצאות מוכחות בגידול קונבנציונלי ואורגני של אספסת, ובעל אישור שימוש לחקלאות אורגנית

 • מחסור בגופרית באספסת עלול להתרחש במגוון רחב של תנאים סביבתיים ובסוגי קרקעות שונים. הגופרית חיונית לתפקוד הפיזיולוגי של הצמח, אך במקרה זה, גם לסימביוזת הריזוביום בתוך השורשים ולקיבוע יעיל של חנקן.

 • התפוקה הפוטנציאלית של אספסת בשטח תלויה בתנאי הסביבה השנתיים ובאיכות הקרקע. ברוב האזורים, אם נשיג עומד יבול טוב ונשלוט בעשבים הרעים, הפוטנציאל יהיה גבוה יותר במהלך תקופת הגידול השנייה. פוטנציאל היבול עשוי להשתנות בהיבטים שונים בהתאם לטופוגרפיה, סוגי הקרקע, היסטוריית הניהול ועוד. לכן ייתכן שכדאי יהיה להעריך את ההשתנות ולשקול זיהוי של אזורי ניהול כדי להעריך את ההתאמה של חקלאות מדויקת.

 • האספסת מאפשרת חיפוש והובלה של נוטריאנטים בשכבות הקרקע העמוקות יותר ומעשירה את הקרקע בחנקן באמצעות סימביוזה בין הגידול לבין חיידקי הריזוביום באזור השורשים. שורשי אספסת הנותרים באדמה לאחר שנתיים שלוש של גידול אספסת יעניקו לקרקע כמות ניכרת של נוטריאנטים לגידולים בשלבי המחזור הבאים. ראוי להקדיש תשומת לב מיוחדת לניהול הדישון במהלך תקופת גידול האספסת של הנוטריאנטים שנצרכים ע”י הגידול (במיוחד אשלגן). הדבר יסייע לשמור על פוריות הקרקע למען היבולים הבאים במחזור

אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים ליצור קשר

גידולים קשורים

למד על גידולים נוספים