אבוקדו: נערכים לחורף

ממשק ההזנה במטע האבוקדו נקבע בראייה רב-שנתית, תוך התחשבות בתהליכים ובשלבים שיובילו להתפתחות העץ והפרי אחרי שנתיים-שלוש. שלבים אלו חופפים ומחזקים את הצורך בהזנה לאורך כל השנה

אוקטובר 22, 2023
2 דק'
ד"ר דביר טלר
ישראל

דרישות ההזנה בחנקן באבוקדו גבוהות ממרבית עצי הפרי. גם תכונות וגטטיביות וגם תכונות פרודוקטיביות שופרו בעבר על ידי רמות חנקן גבוהות, עד רמה אופטימאלית (המדדים לצמיחה וגטטיבית הם צריכת המים של העץ, שטח העלים, היקף הגזע ועוד).

בניסויים שנערכו במימון ICL על ידי ד”ר רן אראל בליזימטרים במכון המחקר גילת ובמטעי אבוקדו בוגרים, עקבו החוקרים אחר פרמטרים שונים, ביניהם רמות הנוטריינטים בתפרחות, התפתחות החנטים, יבול, צימוח ועוד.

בדרך כלל, מטעים מושקים בחצי הכדור הצפוני אינם מדושנים במהלך החורף. במחקר הוכח כי האבוקדו צורך חומרי הזנה לפני התפתחות הפרחים, כפי שמתבטא בריכוז נמוך של  חנקן וזרחן מינואר עד מרץ. בתקופה זו, שבה העץ זקוק לחנקן, רמת החנקן בקרקע נמוכה מאוד כתוצאה משטיפתו המסיבית על ידי גשמי החורף. נמצא שדישון במהלך החורף שמר על רמת ההזנה בעץ כך שעם תחילת הפריחה עלה ריכוז החנקן בתפרחות. בתקופת הפריחה, התפרחות הינן המבלע העיקרי לחנקן ושיפור מאזן החנקן הביא לשמירה על העלווה ולאיזון טוב יותר בין הצרכים הווגטטיביים והפרודוקטיביים, שהביא בהתאם לעלייה ולשיפור מדדים ביבול.

בגרף המצורף ניתן לראות את החפיפה בין התהליכים השונים כך שבחלק גדול מנקודות הזמן לאורך השנה יש לספק הזנה לפרי של העונה הנוכחית, לפקעי הפריחה שמהם ייווצר הפרי של העונה הבאה ולצימוח שעליו יתפתח הפרי בעוד שתי עונות.

המלצות דישון

מכיוון שבזמן החורף וירידת הגשמים נשטף החנקן לעומק הקרקע מתחת לאזור השורש הפעיל אנו ממליצים לדשן במהלך החורף כארבע יחידות חנקן. מומלץ להשתמש באמוניום כמקור לחנקן, בשילוב עם מעכב הניטריפיקציה גרין.

במקרים של גשמים עזים ו/או קרקע לא מנוקזת בצורה מיטבית, שימוש בדשנים אלו גם יפחית את הסיכון להיווצרות ניטריט, הרעילה לצמח. דשן חנקני מומלץ הוא אמון גופרתי חנקתי 12%, בתוספת מעכב הניטריפיקציה גרין.

את מנת החנקן יש לחלק למספר יישומים, לדוגמה שלושה יישומים של כ-12 ל’/דונם אמון גופרתי חנקתי 12% + גרין. בהתאם למצב החלקה ניתן גם לדשן בתמיסות המכילות גם זרחן ואשלגן, כדוגמת נחשון גרין 8-2-4