agriculture

משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
חדשות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

סדרת דשנים נוזליים מעורבים בעלי רכיב אמון מוגדל להזנת צמח איכותית.

דשני נחשון פותחו כמענה לדרישות חקלאים בישראל ומתאימים במיוחד לתנאי הקרקע והמים.

סדרת הדשנים נחשון כוללת דשנים נוזליים מעורבים בעלי רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה.

דשני נחשון מכילים אמון גפרתי וחנקתי, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי. ניתן להזמין את דשני נחשון בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.

דשני נחשון פותחו לאחר שורת ניסיונות שנעשו בתנאי הארץ וכמענה לדרישת חקלאים. אלה דשנים המספקים לצמח הזנה איכותית בשלושת המאקרו-אלמנטים, ומתאימים במיוחד לגידולים המגיבים היטב לדישון באמון ולכאלה שסובלים מחיוורון (כלורוזה) הנגרם ממחסור בברזל, למשל, אבוקדו ומנגו. זאת בנוסף לגפרית שמקורה באמון הגפרתי.

thumb

יתרונות

  • הזנה משולבת של שלושת היסודות העיקריים, בתוספת גופרית.

  • דשן מועשר באמון, להחמצת סביבת השורש ושיפור קליטת יסודות ההזנה.

  • ניתן להשיג במגוון רחב של הרכבי NPK שונים המתאימים לשלבי גידול ולמצבי צמח שונים.

  • דשן חומצי וצלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

  • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

  • ניתן להזמין בשילוב עם ברטיף – מוצר כלאט הברזל של דשנים מקבוצת ICL (בהרכבי N-K בלבד).

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

דשן נחשון 11-3-0 הוא דשן נוזלי מעורב בעל נוכחות אמון מודגשת, המיושם בהדשיה. הדשן מכיל אמון גפרתי וחנקתי וחומצה זרחתית ירוקה.

דשן נחשון 3.5-2-7 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה. דשן נחשון 3.5-2-7 מכיל אמון גפרתי וחנקתי, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי.

דשן נחשון 4.5-1.5-4.5 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה. הדשן מכיל אמון גפרתי וחנקתי, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי.

נחשון 5-0-5 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגבר, ליישום בהדשיה. הדשן מכיל אמון גפרתי וחנקתי ואשלגן כלורי.

דשן נחשון 5-1-5 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה. דשן נחשון 5-1-5 מכיל אמון גפרתי וחנקתי, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי.

דשן נחשון 8-3-0 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה. הדשן מכיל אמון גפרתי וחנקתי וחומצה זרחתית ירוקה.

דשן נחשון 8-2-4 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה. דשן נחשון 8-2-4 מכיל אמון גפרתי וחנקתי, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי.

דשן נחשון 8-0-4 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה. הדשן מכיל אמון גפרתי וחנקתי ואשלגן כלורי.

דשן נחשון 7-3.5-0 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה. דשן נחשון 7-3.5-0 מכיל אמון גפרתי וחנקתי וחומצה זרחתית ירוקה.

שאלות ותשובות

היתרון הגדול בדשן נחשון הוא הערך הגבוה יותר של האמון. רכיב האמון בדשן מביא להחמצת סביבת השורש ומשפר כך את קליטת יסודות ההזנה והקורט בשורש, בפרט ברזל. רכיב הגופרית נותן לדשן יתרון נוסף, במיוחד בגידולים המושקים במים מותפלים, החסרים אותה.

ניתן לאחסן את הדשן בכל מיכל שמותאם לאחסון דשנים חומציים. מומלץ לבדוק את ההתאמה עם יצרני המיכלים.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו