הזנת אבץ בתפוח מזן זהוב

45

עליה ביבול לעץ לעומת הבקרה ללא תוספת אבץ
Trail

45

עליה ביבול לעץ לעומת הבקרה ללא תוספת אבץ

מסקנות עיקריות

 • כל הטיפולים שיפרו במידה מסוימת את מצב חזות העצים לעומת הביקורת, אולם תרומה ליבול נתקבלה רק בטיפולי הריסוס.
 • נמצא יתרון לפרוטוקול טיפול שכלל ארבעה ריסוסי אבצאון 0.3% ב-100 ל/ד לעומת שלושה ריסוסי אבצאון 0.2% ב-200 ל/ד.

מטרה

הניסוי בדק טיפולים שונים כפתרון לתופעת מחסורי האבץ בתפוח וכן את יעילות הריסוס בנפח נמוך מהמקובל על מנת לוודא התייבשות מהירה יותר של התרסיס על הנוף והקטנת החשש מחספוס הפרי.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

תפוחי עץ

מוצר

מגנזאון

הערכות

השפעת ריסוס באבצאון על יבול וגודל הפרי בתפוח מזן זהוב.

טיפולים

 • הניסוי נמשך בין השנים 1998-1996 בחוות מטעים החולה.
 • חלקות הניסוי עברו בשנים אלה 7-6 טיפולים בתכשירים שונים, ביניהם ריסוס באבצאון 0.2% ו-0.3%.
 • העצים שהשתתפו בניסוי עברו שש בדיקות עלים.
 • בנוסף, בכל חלקה סומנו חמישה עצים שעברו את הבדיקות הבאות:
  • יבול כל עץ נקטף ונשקל בנפרד בשני מועדים.
  • בשני מועדים אחרים הוערכו סימני מחזור חזותיים באבץ ודורגו בסולם 5-1.
  • מיון לגודל הפרי נעשה לפני הטיפולים ואחריהם.

טיפולים

 • הניסוי נמשך בין השנים 1998-1996 בחוות מטעים החולה.
 • חלקות הניסוי עברו בשנים אלה 7-6 טיפולים בתכשירים שונים, ביניהם ריסוס באבצאון 0.2% ו-0.3%.
 • העצים שהשתתפו בניסוי עברו שש בדיקות עלים.
 • בנוסף, בכל חלקה סומנו חמישה עצים שעברו את הבדיקות הבאות:
  • יבול כל עץ נקטף ונשקל בנפרד בשני מועדים.
  • בשני מועדים אחרים הוערכו סימני מחזור חזותיים באבץ ודורגו בסולם 5-1.
  • מיון לגודל הפרי נעשה לפני הטיפולים ואחריהם.

תוצאות

 • חלקת הביקורת נמצאה במצב החזותי הגרוע ביותר. שיפור קל במצב החזותי נמצא לטיפולי הקרקע ושיפור נוסף התקבל בטיפולי הריסוס באבצאון 0.3% ובתכשיר נוסף.
 • לא נמצא חספוס בפרי באף אחת מהחלקות.
 • בשנת 1997 נרשם יבול נמוך מאוד בחלקת הניסוי, אולם בחלקות שטופלו בריסוס באבצאון 0.3% ובתכשיר נוסף התקבל יבול גבוה מחלקת הביקורת, גם במשקל פרי לעץ וגם בגודל הפרי.
 • גם אבצאון 0.2% והטיפולים הקרקעיים שיפרו במעט את היבול לעץ ואת גודל הפרי.

ניסויים נוספים

הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
דישון עלוותי בנוטרי-ונט להגדלת יבול ושמן בזית
ישראל, 2001

53

Trail
עלייה ביבול