השפעת ג’יברלין ועלוומיד על הדרים מהזן אורי

25

כמות הפרי
Trail

25

כמות הפרי

מסקנות עיקריות

 • רמת היבול בעצי ההיקש בחלקת הניסוי הייתה מתאימה לגיל העצים, ובדיעבד, לא היה צורך בשום טיפול לשיפור החנטה והעלאת היבול.
 • בחלקות אורי מסחריות נוהגים לרסס בג’יברלין או לבצע חיגור בעת הפריחה על מנת להבטיח את היבול. אם מתקבלת חנטה רבה מדי, מבצעים טיפולים לדילול החנטים ולהגדלת ממדי הפרי. לאחר שראינו את שיעור החנטה הגבוה מדי בעקבות חלק מהטיפולים בחלקת הניסוי הנוכחי, מבחינה מסחרית היה צורך לבצע ריסוס לדילול חנטים. אך על מנת לעמוד ביעדי הניסוי לא בוצע אף טיפול נוסף.
 • תוצאות הניסוי מראות שהריסוסים בג’יברלין השפיעו גם כאשר הם בוצעו לאחר תום הפריחה. ממצאים אלה דורשים בדיקה בניסויים נוספים.
 • ריסוס בעלוומיד בעת הפריחה והחנטה הוא טיפול שגרתי להעלאת רמת החנקן בזני הדרים רבים. השילוב של הג’יברלין עם עלוומיד לא גרם כל נזק, וכפי שצוין, כאשר רוסס שילוב זה על חנטים, ההשפעה הייתה רבה מזו של הג’יברלין לבד.
 • נוכח תוצאות הניסוי יש מקום להמשיך לבדוק את ההשפעה של שילוב אוריאה דלת ביורט עם ג’יברלין, המסופק באותו מועד. נכון למועד הניסוי שילוב זה אינו מומלץ בתווית ועל כן אין ליישמו בהיקף מסחרי.

מטרה

מטרות הניסוי היו לבדוק כיצד משפיע על היבול ריסוס בג’יברלין כאשר הוא מבוצע לאחר הפריחה, מהן ההשפעות של ריסוסים עוקבים בג’יברלין בשיא הפריחה ולאחריה, האם אפשר לשלב בתמיסת הריסוס בג’יברלין תכשיר אוריאה דלת ביורט (עלוומיד), וכיצד שילוב זה ישפיע על החנטה?

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

המלצות הזנה לעצי הדר

הערכות

יבול קליפים מזן אורי בהשפעת טיפולי ג'יברלין שונים בשיא הפריחה ובחנטה.

טיפולים

הניסוי נערך בחלקת קליפים מזן אורי בני שש, בפרדס “הס” באזור השרון. הניסוי בוצע בארבע חזרות, ארבעה עצים בכל חזרה. הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של 8 ליטר לעץ.

הטיפולים שנבדקו:

 1. ביקורת.
 2. GA3 (50 ח”מ) + טיבולין (0.025%) בשיא הפריחה ב-15.4.04.
 3. GA3 (50 ח”מ) + טיבולין (0.025%) + עלוומיד (1.5%) בשיא הפריחה ב-15.4.04.
 4. GA3 (50 ח”מ) + טיבולין (0.025%) על חנטים בקוטר 4 מ”מ ב-29.4.04.
 5. GA3 (50 ח”מ) + טיבולין (0.025%) + עלוומיד (1.5%) על חנטים בקוטר 4 מ”מ ב-29.4.04.
 6. נוסחה 2 (GA3 + טיבולין) בשני ריסוסים עוקבים, ב-15.4.04 וב-29.4.04.
 7. נוסחה 3 (GA3 + טיבולין + עלוומיד) בשני ריסוסים עוקבים, ב-15.4.04 וב- 29.4.04.

הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב-21.02.2005. מכל חזרה נלקחו באקראי ונשקלו 100 פירות, וחושבו משקל הפרי הממוצע ומספר הפירות לעץ.

טיפולים

הניסוי נערך בחלקת קליפים מזן אורי בני שש, בפרדס “הס” באזור השרון. הניסוי בוצע בארבע חזרות, ארבעה עצים בכל חזרה. הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של 8 ליטר לעץ.

הטיפולים שנבדקו:

 1. ביקורת.
 2. GA3 (50 ח”מ) + טיבולין (0.025%) בשיא הפריחה ב-15.4.04.
 3. GA3 (50 ח”מ) + טיבולין (0.025%) + עלוומיד (1.5%) בשיא הפריחה ב-15.4.04.
 4. GA3 (50 ח”מ) + טיבולין (0.025%) על חנטים בקוטר 4 מ”מ ב-29.4.04.
 5. GA3 (50 ח”מ) + טיבולין (0.025%) + עלוומיד (1.5%) על חנטים בקוטר 4 מ”מ ב-29.4.04.
 6. נוסחה 2 (GA3 + טיבולין) בשני ריסוסים עוקבים, ב-15.4.04 וב-29.4.04.
 7. נוסחה 3 (GA3 + טיבולין + עלוומיד) בשני ריסוסים עוקבים, ב-15.4.04 וב- 29.4.04.

הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב-21.02.2005. מכל חזרה נלקחו באקראי ונשקלו 100 פירות, וחושבו משקל הפרי הממוצע ומספר הפירות לעץ.

תוצאות

 • עצי הביקורת הניבו 624 פירות לעץ, ששקלו 60 ק”ג.
 • הריסוס בג’יברלין בשיא הפריחה העלה את מספר הפירות לעץ ב-32% ואת היבול ב-10%. משקל הפרי הממוצע בטיפול בג’יברלין היה קטן יותר.
 • בריסוס בשילוב עלוומיד וג’יברלין בשיא הפריחה מספר הפירות עלה ב-25% והיבול עלה ב-13%.
 • ריסוס בג’יברלין על חנטים קטנטנים העלה את מספר הפירות לעץ ב-12%.
 • תוספת עלוומיד לתמיסת הריסוס בג’יברלין בריסוס על החנטים שיפרה את השפעת הטיפול בצורה משמעותית ומובהקת מבחינה סטטיסטית ומספר הפירות לעץ היה 830. הטיפול הגדיל את ממדי הפרי והיבול שהתקבל בטיפול זה היה 80 ק”ג לעץ.
 • המספר הרב ביותר של הפירות בניסוי (979 פירות לעץ) התקבל כאשר בוצעו שני ריסוסים עוקבים בג’יברלין (בשיא הפריחה ועל חנטים). בטיפול זה היבול שהתקבל היה 81 ק”ג לעץ.
 • שילוב של עלוומיד עם ג’יברלין בריסוס הכפול לא הניב תוצאות שונות באופן משמעותי מאלה של הריסוס הכפול בג’יברלין לבד. השילוב של עלוומיד עם ג’יברלין לא גרם נזק כלשהו לעצים ולא לפירות.

ניסויים נוספים

הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים