מעכבי נטרפיקציה וחומצה זרחיתית

36

עלייה ביבול הכללי
Trail

36

עלייה ביבול הכללי

מסקנות עיקריות

 • החומצה הזרחיתית (קיפ), מעכב הניטריפיקציה (גרין) והטיפול המשולב ביניהם, כאשר מיושמים בריכוז קבוע ובאופן פרופורציונלי לדישון במערכת ההשקיה, כאשר האמון מהווה מקור עיקרי לחנקן, העלו את היבול הכללי באופן משמעותי במהלך ארבע עונות רצופות, עם תוספת יבול ממוצעת של 31.0%, 28.6% ו-36.0% מעל קבוצת הביקורת.
 • גם היבול של פרי גדול עלה בעקבות טיפולים אלה בשיעור דומה לעלייה ביבול הכללי.
 • מספר גורמים יכולים להסביר עלייה זו, החל בהגברת ריכוז החנקן, האשלגן והזרחן בקרקע, שהתבטאה גם בהגברת ריכוז חלק מהם גם בבדיקות העלים.
 • ממצא מעניין הוא הקניית עמידות לבוטריוספריה על ידי הטיפול המשולב של קיפ וגרין. הסיבה לכך טמונה כנראה בהחמצת סביבת השורש, הצפויה כאשר מזינים את השורש באמון, דבר אשר התקבל על ידי עיכוב תהליך הניטריפיקציה באמצעות התכשיר גרין.

מטרה

ניסוי זה נועד לבדוק אם עיכוב הניטריפיקציה יגביר את יעילות הדישון וישפיע על רמת החומציות בסביבת השורשים עקב תהליך קליטת האמון והפרשת יוני מימן על ידי השורש, וכן האם החמצת סביבת השורש תשפר את קליטת המיקרו-אלמנטים בעץ. בנוסף, הניסוי בדק אם החמצת סביבת השורש תזמן לשורשים חומצה זרחיתית שתגביר את עמידות העצים לבוטריוספריה.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

אבוקדו

הערכות

העלאת היבול הכללי ויבול הפרי הגדול ועמידות לבוטריוספריה.

טיפולים

הניסוי בוצע בחלקת אבוקדו מזן האס בקיבוץ נחשונים במהלך ארבע עונות בין השנים 2018 – 2021. התוצאות המובאות כאן הן תוצאות הביניים של בדיקות שהתקיימו בשנת 2018.

חלקות הניסוי קיבלו ארבעה טיפולים:

 • דישון משקי עם אמון כמקור החנקן העיקרי
 • דישון משקי בשילוב חומצה זרחיתית (קיפ)
 • דישון משקי בשילוב מעכב ניטריפיקציה (גרין)
 • דישון משקי בשילוב חומצה זרחיתית (קיפ) ומעכב ניטריפיקציה (גרין)

הפרמטרים למעקב היו בדיקות עלים, בדיקות קרקע, נגיעות בוטריוספריה ורמת היבול.

טיפולים

הניסוי בוצע בחלקת אבוקדו מזן האס בקיבוץ נחשונים במהלך ארבע עונות בין השנים 2018 – 2021. התוצאות המובאות כאן הן תוצאות הביניים של בדיקות שהתקיימו בשנת 2018.

חלקות הניסוי קיבלו ארבעה טיפולים:

 • דישון משקי עם אמון כמקור החנקן העיקרי
 • דישון משקי בשילוב חומצה זרחיתית (קיפ)
 • דישון משקי בשילוב מעכב ניטריפיקציה (גרין)
 • דישון משקי בשילוב חומצה זרחיתית (קיפ) ומעכב ניטריפיקציה (גרין)

הפרמטרים למעקב היו בדיקות עלים, בדיקות קרקע, נגיעות בוטריוספריה ורמת היבול.

תוצאות

 • ריכוז האמון – ריכוז האמון בקרקע הוגבר מ-35.3 ח”מ ל-45.5 ח”מ בעומק 20-0 ס”מ. בעומק 20 עד 40 ס”מ הוגבר ריכוז האמון באופן מתון יותר, מ-31.9 ח”מ ל-37 ח”מ.
 • בוטריוספירה – בדצמבר 2018 נערך סקר בוטריוספירה בחלקות הביקורת ובחלקות שבהן יושם מעכב ניטריפיקציה בשילוב עם קיפ. רמת התייבשות נמוכה יותר באופן משמעותי נמצאה בחלקות המטופלות במעכב ניטריפיקציה וקיפ לעומת חלקות הביקורת (איור 1).
 • יבול כללי – בחלקות הטיפול נראתה עלייה משמעותית של 2.13 טון לדונם בכמות היבול (איור 2).

שיפור בהופעת הבוטריוספירה, זיקים, דצמבר 2018

איור 1 – שיפור בהופעת הבוטריוספירה, זיקים, דצמבר 2018

יבול כללי ממוצע בזן האס בחלקת הביקורת

איור 2 – יבול כללי ממוצע בזן האס בחלקת הביקורת לעומת בחלקות שקיבלו הזנה עם מעכב ניטריפיקציה בשילוב עם קיפ המכיל מלח אשלגני של חומצה זרחיתית

הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע