חנטאון והתפתחות הפרי בעגבניות קיץ

95

עליה ביבול לאשכול
Trail

95

עליה ביבול לאשכול

מסקנות עיקריות

התוצאות מוכיחות כי ניתן לשפר היבול על ידי העלאת משקל הפירות ואיכותם בתקופת הקיץ על ידי טיפול בחנטאון.

מטרה

מטרת הניסוי הייתה לבחון את השפעת הטיפול בחנטאון בהשוואה לטיפול בניעור הפרחים על החנטה ואיכות הפרי בעגבניות קיץ.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

עגבניות

מוצר

חנטאון

הערכות

משקל הפרי ואיכותו בעגבניות קיץ בהשפעת ריסוס בחנטאון לעומת ניעור התפרחות.

טיפולים

 • עגבניות מהזנים 189 ו-593 נשתלו בבית רשת בבית דגן בסוף חודש מאי 2002.
 • בכל זן חולקו הצמחים לארבע קבוצות, שקיבלו ארבעה טיפולים שונים:
  • ניעור הפרחים בדבורה חשמלית
  • ריסוס התפרחות בחנטאון בריכוז 2.5 סמ”ק לליטר
  • טיפול משולב ניעור וריסוס בחנטאון 2.5 סמ”ק לליטר
  • ביקורת ללא טיפול.
 • הטיפולים החלו בתפרחת השלישית. כל טיפול נבחן בשלוש חזרות בנות 10 צמחים כל אחת.
 • ב-1.10.02 בוצע קטיף של שלושת האשכולות המטופלים הראשונים.
 • בכל אשכול נספרו הפירות, חושבו אחוזי החנטה, הפירות מוינו לירוקים ואדומים ונשקלו.
 • הפירות נחצו לרוחבם ונעשה אומדן של מספר הזרעים.

טיפולים

 • עגבניות מהזנים 189 ו-593 נשתלו בבית רשת בבית דגן בסוף חודש מאי 2002.
 • בכל זן חולקו הצמחים לארבע קבוצות, שקיבלו ארבעה טיפולים שונים:
  • ניעור הפרחים בדבורה חשמלית
  • ריסוס התפרחות בחנטאון בריכוז 2.5 סמ”ק לליטר
  • טיפול משולב ניעור וריסוס בחנטאון 2.5 סמ”ק לליטר
  • ביקורת ללא טיפול.
 • הטיפולים החלו בתפרחת השלישית. כל טיפול נבחן בשלוש חזרות בנות 10 צמחים כל אחת.
 • ב-1.10.02 בוצע קטיף של שלושת האשכולות המטופלים הראשונים.
 • בכל אשכול נספרו הפירות, חושבו אחוזי החנטה, הפירות מוינו לירוקים ואדומים ונשקלו.
 • הפירות נחצו לרוחבם ונעשה אומדן של מספר הזרעים.

תוצאות

 • תגובת שני הזנים לטיפולים השונים הייתה דומה.
 • בשני הזנים לא הייתה לטיפולים השפעה על שיעורי החנטה והם הגיעו ל-50%-60%.
 • הטיפולים השפיעו במידה ניכרת על גודל הפירות ואיכותם.
 • בטיפולי הביקורת והניעור רוב הפירות היו קטנים וירוקים בזמן הקטיף.
 • בטיפולי הריסוס (עם או בלי ניעור) משקל הפירות היה גדול פי שלושה ומרביתם היו אדומים.
 • בדיקת הפירות החתוכים הראתה שבשני הזנים הניעור הביא ליצירת מספר מועט של זרעים ואילו בפירות שנוצרו בעקבות הריסוס נמצא מספר זעום של זרעים או בכלל לא.

סיכום תוצאות טיפולי הניסוי ביחס למספר הפירות האדומים, משקל הפרי והיבול לאשכול

ניסויים נוספים

הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע