agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן אשלגני מרוכז לדישוני יסוד וראש בגידולים חקלאיים.

מופק ישירות ממי ים המלח, העשירים באשלגן נקי ואיכותי ממקור טבעי.

אשלגן כלורי (MOP) הוא הדשן האשלגני הנפוץ בעולם לדישוני יסוד וראש בגידולים חקלאיים. מופק ישירות ממי ים המלח, העשירים באשלגן. זהו דשן טבעי אורגני, ללא חומרים כימיים, ומורשה לשימוש בחקלאות אורגנית. מתאים כדישון יסוד במקרים שבהם בדיקות הקרקע מצביעות על מחסור באשלגן, או כתוספת במהלך הגידול.

האשלג, חומר הגלם של האשלגן הכלורי, הוא מקור מצוין ליסוד החיוני, ומיוצר באתרי ייצור ייחודיים בים המלח, בתהליך אידוי טבעי. התהליך הטבעי מאפשר לנו לייצר דשני אשלגן מעולים בעלי טביעת רגל פחמנית נמוכה יותר יחסית למוצרים אחרים.

thumb

יתרונות

  • דשן אשלגני באיכות גבוהה המכיל 62% של K2O, התכולה הגבוהה ביותר בשוק.

  • מקור זמין לאשלגן עבור כל הגידולים והקרקעות העמידים בפני כלוריד.

  • מופק ישירות ממי ים המלח באופן שמבטיח מוצר נקי ואיכותי.

  • משפר את עמידות הצמח בפני עקה, כולל מחלות, בצורת וקור.

  • מתאים גם לחקלאות אורגנית.

  • משווק בתצורה גבישית מסיסה או כדשן מגורען לפיזור.

  • ניתן להזמין בשירות דישון, כולל הצנעה.

אשלגן כלורי מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אשלגן כלורי (MOP) הוא הדשן האשלגני הנפוץ בעולם לדישוני יסוד וראש בגידולי חקלאות. האשלגן הכלורי האיכותי של דשנים מקבוצת ICL מופק ישירות ממי ים המלח, העשירים באשלגן. זהו דשן טבעי אורגני, ללא תוספת חומרים כימיים, מורשה לשימוש בחקלאות אורגנית. הדשן מתאים כדישון יסוד במקרים שבהם בדיקות הקרקע מצביעות על מחסור באשלגן, או כתוספת במהלך הגידול.

שאלות ותשובות

לא. הכלור הוא אחד מהמיקרו-אלמנטים ובכמויות קטנות הוא יסוד חיוני לצמח. בנוסף, זהו חומר שטיף, שנשטף עם מי ההשקיה ולא מצטבר בקרקע. המחקר מראה שגידולים רבים מגיבים באופן חיובי לדשנים המכילים כלוריד, וזה אף בא לידי ביטוי בתפוקות גדולות יותר ובאיכות משופרת. חשיפה למלח עלולה לגרום נזק בכמויות גדולות ששמים בקרבה לזרעים או לשתילים. כמו כן, יש להימנע משימוש באשלגן כלורי בקרקעות מליחות, בגידולים המושקים במים מליחים וכן במספר גידולים רגישים.

אשלגן כלורי הוא הדשן האשלגני הנפוץ ביותר בגלל עלותו הנמוכה יחסית וכן בגלל שהוא מכיל יותר אשלגן מדשנים אחרים.

שווקים שונים בעולם רגילים לאשלגן ממכרות שצבעו אדום ולכן גם בישראל חלק מהאשלגן נצבע בתחמוצת ברזל.

כן. דשן אשלגן כלורי מופק ישירות ממי ים המלח, שהם מקור טבעי לחלוטין, ללא התערבות כימית.

אשלגן הוא אחד משלושת חומרי ההזנה העיקריים הנדרשים לצמיחת צמחים, ומשמש כ”רגולטור” של תהליכים חיוניים רבים בתוך הצמח. בין השאר, הוא מגביר את העמידות למחלות ואת הסבילות לבצורת, משפר את המוצקות, המרקם, הטעם, הגודל והצבע של פירות ומגביר את תכולת השמן בגידולי השמן.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו