agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן מעורב בעל מסיסות גבוהה לדישון איכותי ויעיל, במיוחד לגידולים שזקוקים לסביבה חומצית.

הוספת נובה NPK לדוד הדישון תספק לצמח הזנה איכותית ותשפר את קליטת המיקרו-נוטריינטים בשורש.

חומרי ההזנה החיוניים בהרכבים שונים. נובה NPK הוא דשן מוצק מסיס מעורב שמורכב מאמון גפרתי/אוריאה, אשלגן כלורי, ופיק/מאפ בהרכבים שונים, לשימוש בדודי דישון.

מומלץ לגידולים הזקוקים לסביבה חומצית. דשני נובה NPK מרוכזים, בעלי מסיסות גבוהה, ומיוצרים מחומרי גלם איכותיים בהתאם להמלצות אגרונומיות. רכיב האמון הגפרתי בדשנים הופך אותם מתאימים במיוחד לגידולים שזקוקים לסביבה חומצית ומשפר את קליטת הברזל והמיקרו-אלמנטים בצמח.

תוספת רכיבים מונעי גיוש. כדי להימנע מהפיכת הדשן המסיס לגוש (גיוש) ולשמור על תכונות המסיסות בעת השימוש, פיתחה דשנים מקבוצת ICL תוספים מונעי גיוש ומקפידה על מערכת בקרת אקלים בזמן הייצור ועל בדיקות התאמה בין חומרי הגלם.

thumb

יתרונות

  • דשן מרוכז מאוד

  • דשן מסיס לחלוטין

  • דשן אמוניאקלי להחמצת סביבת השורש

  • מתאים לשימוש בדודי דישון

  • עלות נמוכה לעומת מוצרי חנקת אשלגן מקבילים

נובה NPK מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

נובה NPK 18-0-36 הוא דשן מוצק מסיס מעורב על בסיס אוריאה ואשלגן כלורי, לשימוש בדודי דישון ובכל מתקני ההמסה. נובה NPK 18-0-36 הוא דשן מרוכז, בעל מסיסות גבוהה, המיוצר מחומרי גלם איכותיים בהתאם להמלצות אגרונומיות, תוך ההקפדה על מערכת בקרת אקלים ועל בדיקות התאמה בין חומרי הגלם. הדשן מכיל תוספי מניעת גיוש שפותחו במיוחד על ידי דשנים מקבוצת ICL לשמירה על תכונות המסיסות. משווק בשקי 25 ק"ג.

נובה NPK 26-0-26 הוא דשן מוצק מסיס מעורב על בסיס אוריאה ואשלגן כלורי, לשימוש בדודי דישון ובכל מתקני ההמסה. נובה NPK 26-0-26 הוא דשן מרוכז, בעל מסיסות גבוהה, מיוצר מחומרי גלם איכותיים בהתאם להמלצות אגרונומיות, תוך ההקפדה על מערכת בקרת אקלים ועל בדיקות התאמה בין חומרי הגלם. הדשן מכיל תוספים מונעי גיוש שפותחו על ידי דשנים מקבוצת ICL לשמירה על תכונות המסיסות. משווק בשקי 25 ק"ג.

נובה NPK 15-0-15 הוא דשן מוצק מסיס מעורב על בסיס אמון גפרתי, אשלגן כלורי ופיק, לשימוש בדודי דישון ובכל מתקני ההמסה.   נובה NPK 15-0-15 הוא דשן מרוכז, בעל מסיסות גבוהה, ומיוצר מחומרי גלם איכותיים בהתאם להמלצות אגרונומיות. רכיב האמון הגפרתי בדשן הופך אותו מתאים במיוחד לגידולים שזקוקים לסביבה חומצית ומשפר את קליטת הברזל והמיקרו-אלמנטים בצמח.   כדי להימנע מהפיכת הדשן המסיס לגוש (גיוש) ולשמור על תכונות המסיסות בעת השימוש, פיתחה דשנים מקבוצת ICL תוספים מונעי גיוש ומקפידה על מערכת בקרת אקלים בזמן הייצור ועל בדיקות התאמה בין חומרי הגלם.   משווק בשקי 25 ק"ג. 

נובה NPK 10-0-30 הוא דשן מוצק מסיס מעורב על בסיס אמון גפרתי, אשלגן כלורי ופיק, לשימוש בדודי דישון ובכל שיטת המסה.   נובה NPK 10-0-30 הוא דשן מרוכז, בעל מסיסות גבוהה, המיוצר מחומרי גלם איכותיים בהתאם להמלצות אגרונומיות. רכיב האמון הגפרתי בדשן הופך אותו מתאים במיוחד לגידולים שנהנים מסביבה חומצית ומשפר את קליטת המיקרו-אלמנטים בצמח, במיוחד ברזל.   כדי להימנע מהפיכת הדשן המסיס לגוש (גיוש) ולשמור על תכונות המסיסות, פיתחה דשנים מקבוצת ICL תוספים מונעי גיוש ומקפידה על מערכת בקרת אקלים בזמן הייצור ועל בדיקות התאמה בין חומרי הגלם.   משווק בשקי 25 ק"ג. 

נובה NPK 15-4-15 הוא דשן מוצק מסיס מעורב על בסיס אמון גפרתי, אשלגן כלורי ופיק, לשימוש בדודי דישון ובכל מתקני ההמסה.   נובה NPK 15-4-15 הוא דשן מרוכז, בעל מסיסות גבוהה, המיוצר מחומרי גלם איכותיים בהתאם להמלצות אגרונומיות. הודות לרכיב האמון הגפרתי, הדשן מתאים במיוחד לגידולים שמעדיפים סביבה חומצית ומשפר את קליטת המיקרו-אלמנטים בצמח, במיוחד ברזל.   הדשן מכיל תוספים מונעי גיוש שפותחו על ידי דשנים מקבוצת ICL לשמירה על תכונות המסיסות והוא מיוצר בהקפדה על מערכת בקרת אקלים ועל בדיקות התאמה בין חומרי הגלם.   משווק בשקי 25 ק"ג. 

נובה NPK 14-0-42 הוא דשן מוצק מסיס מעורב על בסיס אוריאה ואשלגן כלורי, לשימוש בדודי דישון ובכל צורות ההמסה. נובה NPK 14-0-42 הוא דשן מרוכז, בעל מסיסות גבוהה, וזאת הודות לתוספי מניעת גיוש שפותחו במיוחד על ידי דשנים מקבוצת ICL לשמירה על תכונה זו. הדשן מיוצר מחומרי גלם איכותיים בהתאם להמלצות אגרונומיות, תוך ההקפדה על מערכת בקרת אקלים ועל בדיקות התאמה בין חומרי הגלם. משווק בשקי 25 ק"ג.

שאלות ותשובות

Nova NPK יעזור לך.
נכון. תוכל ליהנות מכל היתרונות של דשן מוצק מעורב וגם להילחם בכלורוזה בעזרת רכיב האמון שמגיע מהאמון הגפרתי.

כן. דשנים מוצקים מסיסים נוטים להתגייש, אולם זה לא פוגע באיכות הדשן. הגושים יתפוררו בקלות לאחר כמה חבטות.

כן. דשן זה היה מכונה בעבר מירב.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו