קורטין אבץ באבוקדו מזן האס

16

עלייה ביבול הכללי
Trail

16

עלייה ביבול הכללי

מסקנות עיקריות

 • יישום קורטין אבץ בהגמעה לקרקע במהלך העונה משפר בצורה מתונה את תכולת האבץ בעלים וגם מעלה באופן מתון את היבול הכללי ואת יבול הפרי הגדול באבוקדו מזן האס.
 • על מנת לבסס נתונים אלה יש להמשיך בניסוי במהלך העונות הבאות.

מטרה

מטרת מחקר זה היא לבחון את השפעת הגמעה בכלאט אבץ על בסיס EDTA במהלך העונה על יבול אבוקדו מזן האס.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

אבוקדו

מוצר

קורטין אבץ פלוס

טיפולים

 • המחקר נערך בחלקת אבוקדו מהזן האס מנטיעת 2016 בקיבוץ נחשונים.
 • המחקר כלל שני טיפולים:
 • טיפול ביקורת.
 • טיפול בקורטין אבץ בריכוז 1.8% בכלאציה עם EDTA ביישום קרקעי של שש מנות של 1 ליטר לדונם. הטיפולים נעשו בתאריכים: 29 באפריל, 31 במאי, 2 ביולי, 28 ביולי, 28 באוגוסט ו-26 בספטמבר 2020.
 • נעשתה בדיקת רמת היסודות בעלים דיאגנוסטיים, על פי הדיגום הסטנדרטי המקובל באבוקדו.
 • היבול של כל חזרה נקטף בנפרד, והפירות מוינו לגדלים ולאיכויות בכל טיפול בנפרד.

טיפולים

 • המחקר נערך בחלקת אבוקדו מהזן האס מנטיעת 2016 בקיבוץ נחשונים.
 • המחקר כלל שני טיפולים:
 • טיפול ביקורת.
 • טיפול בקורטין אבץ בריכוז 1.8% בכלאציה עם EDTA ביישום קרקעי של שש מנות של 1 ליטר לדונם. הטיפולים נעשו בתאריכים: 29 באפריל, 31 במאי, 2 ביולי, 28 ביולי, 28 באוגוסט ו-26 בספטמבר 2020.
 • נעשתה בדיקת רמת היסודות בעלים דיאגנוסטיים, על פי הדיגום הסטנדרטי המקובל באבוקדו.
 • היבול של כל חזרה נקטף בנפרד, והפירות מוינו לגדלים ולאיכויות בכל טיפול בנפרד.

תוצאות

 • אבץ: ריכוז האבץ שנמצא בעלים של עצים שבהם יושם קורטין אבץ היה 16.4 לעומת 13.4 ח”מ בביקורת
 • יסודות אחרים: לא נמצא הבדל מהותי בריכוזי יסודות אחרים שנבדקו בעלים בוגרים בין טיפול הקורטין אבץ לביקורת.
 • יבול: רמת היבול הוגברה על ידי יישום קורטין אבץ במהלך העונה מ-525 קילוגרם לדונם ל-611 קילוגרם לדונם.
 • יבול פרי גדול: קורטין אבץ שיפר בצורה מתונה את היבול של פרי גדול מגודל 16, 18 ו-20

ניסויים נוספים

הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע