המלצות הזנה בגידול עגבניות

כפרי מאכל מרכזי בתפריט הישראלי, על מגדלי העגבניות לעמוד בדרישות איכות וכמות גבוהות ביותר, ולדישון יש תפקיד מרכזי בהצלחתם

גידול עגבניות בישראל

עגבניות שרי גדלות
עגבניות שרי בשלות

עגבנייה היא צמח ממשפחת הסולניים (השם המדעי Solanum Iycopersicum), שפירותיו מסווגים כירק. מקור העגבנייה במרכז אמריקה, והגידול המשמעותי שלה החל רק במחצית השנייה של המאה ה-19. כיום זהו אחד הגידולים החשובים בחקלאות.

שוק עגבניות המאכל בישראל מתחלק לעגבניות אשכול, עגבניות בודדות ועגבניות שרי. בשוק זה נהנים החקלאים הישראלים מיתרון, היות שחל איסור לייבא לארץ חומר חי, כולל שדרה ועוקץ, ולמעשה, ניתן לייבא רק עגבניות בודדות. בנוסף יש גידול עגבניות לתעשייה, אולם שוק זה הולך ודועך עקב תחרות מחירים מחו”ל ובעיות קשות של אילוח הקרקע בעלקת.

תנאי קרקע ואקלים מיטביים לגידול עגבניות מאכל

עגבניות משגשגות בקרקעות בעלות ערך הגבה בטווח 5.5 עד 6.5. ב-pH גבוה מ-7.5 צפויים חסרים בבורון, נחושת, ברזל, מנגן, זרחן ואבץ, ואילו בקרקע בעלת pH קטן מ-5.5, העגבניות מועדות למחסורי זרחן, מוליבדן וסידן.

עגבניות במיטבן בטווח טמפרטורות בין 18 ל-27 מעלות צלזיוס. טמפרטורות נמוכות מ-10 מעלות פוגעות ביצירת הפרחים, וכפור ממושך פוגע קשות בניצנים ובעלים צעירים. אי פוריות האבקה ונשירת פרחים מתרחשות מעל 34 מעלות, במיוחד בתנאי השקיה בלתי מספקת.

דרישת המים של עגבניות הגדלות בשדה היא 400 עד 600 קוב/דונם, בעוד שגידול מוגן צורך עד 1,000 מ”ק/ד. דרישת המים גבוהה משלב השתילה ועד חנטת הפרי. היא מגיעה לשיא בשלבים המוקדמים של התפתחות הפרי ונמוכה בהרבה במהלך ההבשלה. למעשה, עקת מים קלה במהלך ההבשלה משפרת את מוצקות הפרי, תכולת הסוכר, הטעם וחיי המדף, אך עלולה לגרום להקטנת גודל הפרי.

ניתן לגדל עגבניות כל השנה באזורי אקלים שונים, שאותם יש להתאים לתנאי טמפרטורה אופטימליים לכל שלב בגידול. בישראל מגדלים עגבניות מאכל בשטח פתוח, תחת בית רשת ובחממות. הגידול נעשה בתקופה של ארבעה עד תשעה חודשים, שהתקצרה משמעותית בשנים האחרונות עקב התפשטות וירוס הטומבו (TOBRFV), שממנו סובלות כל החברות המובילות בעולם לייצור זרעי עגבניות.

המלצות דישון לעגבניות מאכל

כבמרבית הגידולים, לדישון תפקיד חשוב מאוד באיכות היבול בעגבניות, וביכולתו להשפיע על כמות היבול, גודלו ומתיקותו.

בגידול בקרקע יש חשיבות רבה לאספקת זרחן וחנקן בארבעת השבועות הראשונים לגידול, בהתאם לבדיקות הקרקע. למשל, דשן עידית בהרכב 14-14-0, או בהרכבים אחרים, בין 10-15 יחידות. להמשך הגידול נהוג לעבור להרכבים שונים של דשן מעורב, למשל 5-3-8. ניתן להעשיר את הקרקע בשלב טרום השתילה בדשן סופר פוספט, שעשיר ב-25% זרחן ו-22% סידן.

כאשר ההשקיה והדישון מיטביים, לא צפויים להופיע סימני מחסור בששת השבועות הראשונים לגידול. לאחר הקטיף הראשון יש תופעה של נפילה של בערכי המיקרו-אלמנטים בצמח, בעיקר מחסור במגנזיום, מנגן וברזל. לכן יש לתגבר את הדישון בתקופה הזו בדשנים כגון בר-קורט ולהזמין דשן הכולל מגנזיום.

דישון חנקני רצוי בעגבנייה

תסמיני מחסור בנוטריינטים

 • חנקן – כלורוזה כללית בעלים המבוגרים של הצמח. צמיחה מואטת וצמחים קטנים יותר; פחות פרחים ותנובה מופחתת.
 • זרחן – הצמחים מתפתחים בקצב איטי מאוד, הגדילה מעוכבת; צבע בהיר מהרגיל, משטח העלה התחתון אפור-ירוק. במחסור חמור, העלעלים מסתלסלים כלפי מעלה; התופעה מתרחשת בקרקעות גיריות וכבדות, שבהן הזרחן יכול להתקבע.
 • אשלגן – התסמינים מופיעים בעלים צעירים בגודל מלא, נמק צריבה בשולי העלים ובקצותיהם. בשלבים מתקדמים מופיע נמק במרווחים שבין העורקים הראשיים, יחד עם כלורוזה בין העורקים. התופעה שכיחה יותר בקרקעות קלות נשטפות.
 • סידן – נמק של בסיסי העלים, ריקבון העוקץ (קריסת החלק המרוחק של הפרי). המחסורים חמורים יותר בקרקעות בעלות pH קטן מ-5, ובתנאי מליחות וחום.
 • מגנזיום – התסמינים מופיעים תחילה בעלים המבוגרים, כלורוזה כללית בעוד שהעורקים נשארים ירוקים. במקרים חמורים, מראה צרוב עקב נמק בין העורקים. התופעה יכולה להתרחש בקרקעות חוליות וכתוצאה מיישום רמות גבוהות של אשלגן.
 • גופרית – התסמינים דומים לאלה של מחסור בחנקן, אך הכלורוזה אחידה וגורפת, בכל חלקי הצמח, כולל בעלים הצעירים. צבע אדמדם טיפוסי מתפתח בעורקים ובפטוטרות של העלים.
 • בורון – התסמינים מתחילים בדרך כלל בעלים הצעירים בצורת צבע בהיר יותר, מחסור חמור מתבטא בעלים המבוגרים בצורת כלורוזה בין העורקים המתפתחת לגוון צהוב-כתום כהה. עלים שבירים שקצותיהם עשויים להסתלסל, קצה עוקץ הפרי דמוי שעם.
 • כלור – צורת העלים חריגה, כלורוזה בין העורקים, הכלורוזה מתרחשת בשקעים השטוחים בין העורקים בטרף העלה. במקרים מתקדמים יותר מופיע גוון שזוף אופייני בצד העליון של עלים בוגרים. התופעה נפוצה באזורים פנימיים המתאפיינים בשטיפה גבוהה.
 • נחושת – עלים מסולסלים, פטוטרות כפופות כלפי מטה. מחסור עשוי להתבטא בכלורוזה כללית קלה יחד עם אובדן מתמיד של טורגור בעלים הצעירים, עלים שהתבגרו לאחרונה מפגינים עורקים ירוקים מרושתים עם אזורים מלבינים עד כדי אפור-לבנבן.
 • ברזל – מחסור בברזל מתחיל בכלורוזה בין העורקים של העלים הצעירים ביותר, מתפתח לכלורוזה כוללת ומסתיים בהלבנה מוחלטת של העלה. כלורוזה בבסיס העלים, עם רישות ירוק מסוים. עד לרגע שבו העלים מלבינים כמעט לחלוטין, הם יכולים להתאושש אם מיישמים ברזל.
 • מנגנן – בשלבים מוקדמים יותר מופיעה כלורוזה קלה בעלים הצעירים, במקרים חמורים יותר, מופיעים עורקים מרושתים (Netted veins) בעלים הבוגרים. בהמשך, מתפתח נמק חום-אפור לאורך העורקים. התופעה מתרחשת בקרקעות עם pH גבוה ובקרקעות גיריות, או בקרקעות שעברו גיבוס יתר.
 • מוליבדן – כלורוזה כללית היא סימן מוקדם של חוסר מוליבדן, התסמינים דומים מאוד לאלה של מחסור

בגידול במצע מנותק חשוב לדשן בדשן שמותאם לאיכות המים באזור. כמו כן, יש להוסיף לתכנית הדישון מגנזיום וסידן, שלו חשיבות במניעת תופעת שחור הפיטם בפרי. זנים מסוימים מגלים לעתים סימני מחסור קשים גם בברזל ומנגן.

המלצות השקיה לעגבניות מאכל

בגידול בקרקע על ההשקיה להיות מותאמת למקדמי ההתאיידות בעונות השנה השונות. חשוב מזה,  יש לראות את תנאי השטח, להיות ערניים לצרכי החלקה והצמח ולהשקות בהתאם. מים לא מנוקזים גורמים לפגיעה בצימוח ובגידול, כמו גם חוסר במים (חשוב לעבוד עם טנסיומטרים).

בגידול במצע מנותק יש לנטר את רמות המוליכות החשמלית (EC) של מי השקיה ולשמור על רמה אחידה של מי הטפטפת ומי הנקז לאורך זמן. זהו הפרמטר המשמעותי ביותר בדישון והשקיה נכונים. כמו כן, יש לשמור על רמה ממוצעת של חומציות המים (ערכים רצויים של pH 6.0) על מנת לאפשר קליטה טובה של מיקרו-אלמנטים.

ניסויים על עגבניות

השפעת דישון ראש זרחני בעגבניות לתעשייה
ישראל, 2021

25

עליה ביבול בטיפול 15 יחידות זרחן לעומת הטיפול המשקי בזרחן
חנטאון והתפתחות הפרי בעגבניות קיץ
ישראל, 2003

95

עליה ביבול לאשכול
ניסוי עגבנייה עם H2Flo
פלורידה, ארה"ב, 2014

25

שימור מים

שאלות ותשובות

האגרונומים שלנו מקבלים שאלות רבות מהחקלאים בנושא גידול ודישון עגבניות. לפניכם כמה שאלות נפוצות

 • הצבע הצהוב בצמח הוא סימן עיקרי למחסור במיקרו-אלמנטים. בעונה זאת, שבה הצמח נמצא בשיא הייצור של הפרי, הפריחה והצימוח, יש נטייה להפחית בהשקיה, מה שגורם גם להפחתה בכמות הדשן. חשוב להעלות את רמת הדישון כאשר מפחיתים את כמות המים להשקיה, לבדוק שמי הנקז לא גורמים להמלחה, ולאזן בין כמות דשן למניעת המלחה ותיקון המצע על ידי שטיפה במים ללא דשן.

 • לזנים שונים רמות רגישות שונות. חשוב להדגיש שהגישה הרווחת היא שתופעת שחור הפיטם נובעת ממחסור בסידן בפרי, ולכן יש לשלב השקיות לילה בלי דשן, כדי לאפשר תנועה של סידן לתוך הפרי. למניעת התופעה חשוב להקפיד על משטר השקיה נכון של דשן ומים.

 • יש לשמור על רמות קבועות של לחות בצמחים. יש להשתמש בדשן מאוזן. יש להימנע מעיבוד קרקע קרוב מדי לשורשי צמח העגבנייה. יש לבדוק את ה-pH של הקרקע לפני השתילה. יש להוסיף סידן לקרקע או ביישום עלוותי.

 • הדרישות התזונתיות של עגבנייה משתנות לפי העונה ולפי שלבי הצמיחה. כדי לקבל יבול אופטימלי, יש להתאים את הרכב הדשן וכמותו לשלב הגידול.

אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים ליצור קשר