דישון עלוותי לחיזוק הצבע הירוק בתפוחים מזן גרנד סמיט

25

עלייה בצבע הירוק

ישראל
2007

Trail

25

עלייה בצבע הירוק

מסקנות עיקריות

 • העובדה כי גם עלוומיד השפיע על הצבע הירוק וכי במגנזאון יש גם חנקן, מעלה את השאלה אם החנקן הוא הגורם המשפיע על הצבע הירוק (גם במגנזאון) או שיש תרומה לריסוס במגנזיום.
 • כמות החנקן שניתנה במגנזאון נמוכה פי שבעה לערך מהכמות שניתנה על ידי העלוומיד. החוקרים הסיקו כי אמנם לא ניתן להתעלם מכמות חנקן זו, אך נראה כי בהחלט למגנזיום, בהיותו יסוד חשוב במולקולת הכלורופיל, הייתה השפעה ישירה על צבעם הירוק של התפוחים.
 • הקשר בין היבול לעץ ואחוז הצבע הירוק בגרני סמיט דמה לתוצאות שהתקבלו בעבר בזנים זהוב וסטרקינג, שגם בהם אחוז הצבע הירוק עלה עם היבול לעץ.

מטרה

מטרת הניסוי הייתה לבחון השפעת דישון עלוותי בחומרים שונים על הצבע הירוק בתפוחים מזן גרני סמיט.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ישראל

גידול

תפוחי עץ

הערכות

צבע ירוק בתפוח מזן גרני סמיט בהשפעת ריסוס בעלוומיד ומגנזאון.

טיפולים

 • הניסוי הוצב במטע גרני סמיט ברמת הגולן.
 • עצי הניסוי רוססו במגנזאון בריכוז 1.0%, מדי שבועיים, החל מאמצע מאי. בסך הכול נעשו שמונה ריסוסים.
 • העצים רוססו גם בעלוומיד (חנקן צרוף דל ביורט) בריכוז 1.0%, מדי שבועיים, החל מאמצע מאי. בסך הכול נעשו שמונה ריסוסים.
 • הניסוי כלל חלקת ביקורת לא מטופלת.
 • המטע טופל באמצעים המסחריים הרגילים.
 • חלקת הניסוי דושנה בחמש יחידות חנקן לדונם באביב.
 • מבנה הניסוי: חמש חזרות באקראיות גמורה.
 • עצי המדידה נקטפו במלואם והועברו ל”פירות הגולן” למיון לפי צבע.

טיפולים

 • הניסוי הוצב במטע גרני סמיט ברמת הגולן.
 • עצי הניסוי רוססו במגנזאון בריכוז 1.0%, מדי שבועיים, החל מאמצע מאי. בסך הכול נעשו שמונה ריסוסים.
 • העצים רוססו גם בעלוומיד (חנקן צרוף דל ביורט) בריכוז 1.0%, מדי שבועיים, החל מאמצע מאי. בסך הכול נעשו שמונה ריסוסים.
 • הניסוי כלל חלקת ביקורת לא מטופלת.
 • המטע טופל באמצעים המסחריים הרגילים.
 • חלקת הניסוי דושנה בחמש יחידות חנקן לדונם באביב.
 • מבנה הניסוי: חמש חזרות באקראיות גמורה.
 • עצי המדידה נקטפו במלואם והועברו ל”פירות הגולן” למיון לפי צבע.

תוצאות

 • במיון במערך המדגמים של “פירות הגולן” נקבעו שלושה סוגי צבע ירוק, כמקובל במיון המסחרי שם: ירוק, ירקרק (פחות ירוק) ולבנבן (ירוק דהוי).
 • שני הטיפולים, גם הריסוס בעלוומיד וגם הריסוס במגנזאון, העלו את אחוז הצבע הירוק ב-20%-25% לעומת הביקורת.
 • עיקר ההשפעה הייתה על מקטע הצבע הירקרק.
 • ניתוח השוואתי נעשה גם על מדד היבול לעץ, ולא רק באחוזים, והראה תוצאות דומות.

ניסויים נוספים

הגדלת הפרי בלימון
ישראל, 2009

60

Trail
עלייה במניינים הגדולים
ריסוס נוטריונט בוסטר באבוקדו מזן גליל
ישראל, 2013

26

Trail
עלייה ביבול הכללי
הזנת שקדים בדשן עודד
ישראל, 2017

56

Trail
גידול בהיקף הגזע