agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשנים נוזליים מעורבים ללא כלור וחומציים במיוחד המתאימים לתנאי המים והקרקע באזור הערבה.

כל היתרונות של דשן מעורב נטול כלור – התאמה ייחודית לתנאי החקלאות בערבה.

סדרת דשני ערבה הם דשנים נוזליים מעורבים ללא כלור וחומציים במיוחד, אשר פותחו במיוחד על מנת להתאים לתכונות המים והקרקע הייחודיות בערבה. ליישום בהדשיה. 

דשני ערבה מכילים אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. ניתן להזמין את דשני ערבה בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.   

דשני ערבה מבוססים על סדרת דשני עידית האיכותית, שפותחה בשיתוף פעולה עם החקלאים בישראל, ומספקת מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול, אולם היעדר נוכחות הכלור, הופך אותם מתאימים במיוחד לתנאי הגידול באזור הערבה, שמתאפיין במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע 

מבחר ההרכבים הרחב של הסדרה מאפשר התאמה למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. החומציות משפרת את השתלבותם במי ההשקיה, ללא שקיעות וסתימות. 

thumb

יתרונות

  • הזנה משולבת של שלושת היסודות העיקריים.

  • מתאים במיוחד לתנאי הגידול בערבה: נטול כלור, לגידולים רגישים למליחות.

  • ניתן להשיג במגוון רחב של הרכבי NPK שונים המתאימים לשלבי גידול ולמצבי צמח שונים.

  • דשן חומצי וצלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

ערבה מוצרי המשפחה

מוצרים קשורים
שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

דשן ערבה 9-1.5-6 הוא דשן נוזלי מעורב נטול כלור וחומצי (pH 0.7), מסדרת דשני ערבה, שמתאפיינת בהתאמתה לתכונות המים והקרקע בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 9-1.5-6 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. היעדר הכלור בדשן מעניק לו יציבות רבה במים ובטיחות בדישון. ערבה 9-1.5-6 מספק לגידולים הזנה מלאה בכל השלבים. כדשן ללא כלור, ערבה 9-1.5-6 נמצא מתאים במיוחד לתנאי הערבה, שמתאפיינים במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. החומציות של הדשן משלבת אותו מצוין במי ההשקיה, ללא שקיעות וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.2

ערבה 10-1.5-5 הוא דשן נוזלי מעורב ללא כלור וחומצי (pH 1.0), מסדרת דשני ערבה, המתאימים בתכונותיהם לתנאי המים והקרקע בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 10-1.5-5 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. היעדר הכלור בדשן משפר את יציבותו במים ומאפשר דישון בטוח. חקלאים בערבה, אזור שמתאפיין במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע, ייהנו מדשן איכותי שמספק לצמח הזנה מלאה בכל שלבי הגידול. בנוסף, החומציות של הדשן מביאה אותו להשתלב מצוין במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1
משקל סגולי: 1.20

דשן ערבה 4-0-6 הוא דשן נוזלי מעורב ללא כלור וחומצי, המיושם בהדשיה. רכיבי הדשן הם אמון חנקתי, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. היעדר נוכחות כלור בדשן משפר את יציבותו במים ומאפשר דישון בטוח. דשן ערבה 4-0-6 מספק לצמח הזנה טובה בחנקן ואשלגן. ללא כלור - זהו דשן מתאים במיוחד לתנאי הגידול באזור הערבה – מים מליחים מאוד ונוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. בנוסף, החומציות של הדשן גורמת לו להשתלב מצוין במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. את הדשנים בסדרת ערבה, שהותאמו לתכונות המים והקרקע בערבה, ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.4
משקל סגולי: 1.12

ערבה 12-2.5-5 הוא דשן נוזלי מעורב ללא כלור וחומצי (pH 0.7), מסדרת דשני ערבה, המתאימים בתכונותיהם לתנאי המים והקרקע בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 12-2.5-5 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. היעדר הכלור בדשן משפר את יציבותו במים ומאפשר דישון בטוח. אזור הערבה מתאפיין במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. חקלאים שיעשו שימוש בדשן ערבה 12-2.5-5 ייהנו מהיתרונות של דשן איכותי שמספק לצמח הזנה בכל שלבי הגידול. בנוסף, בזכות החומציות שלו, הדשן משתלב באופן חלק במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.25

דשן ערבה 5-2.5-7.5 הוא דשן נוזלי מעורב נטול כלור וחומצי, מסדרת דשני ערבה, שהותאמה במיוחד לתכונות המים והקרקע הייחודיות בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 5-2.5-7.5 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. הדשן מספק לצמח הזנה איכותית בשלושת היסודות העיקריים. בזכות היעדר הכלור, דשן ערבה 5-2.5-7.5 מתאים במיוחד לגידולים באזור הערבה, שמתאפיין במים מליחים מאוד, עם נוכחות גבוהה של כלור. החומציות של הדשן משפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.19

דשן ערבה 4.5-0-8 הוא דשן נוזלי מעורב ללא כלור וחומצי (pH 0.7), מסדרת דשני ערבה, שמתאימים בהרכבם לתכונות המים והקרקע בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 4.5-0-8 מכיל אמון חנקתי, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. היעדר הכלור בדשן משפר את יציבותו במים ומאפשר דישון בטוח. הדשן מספק לצמח הזנה בחנקן ואשלגן, ומתאים במיוחד לתנאי הגידול באזור הערבה – מים מליחים מאוד ונוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. בנוסף, החומציות של הדשן גורמת לו להשתלב מצוין במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.14

דשן ערבה 5.5-0-8+1+0.5 הוא דשן נוזלי מעורב נטול כלור, מתוסף בסידן ומגנזיום, ומיושם בהדשיה. דשן ערבה 5.5-0-8+1+0.5 מכיל אמון חנקתי, אשלגן חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, סידן (ציון 1+) ומגנזיום (ציון 0.5+). היעדר הכלור בדשן מעניק לו יציבות רבה במים ובטיחות בדישון. ערבה 5.5-0-8+1+0.5 מספק לגידולים הזנה מלאה בכל השלבים. בהיותו נטול כלור, הדשן נמצא מתאים במיוחד לתנאי המים והקרקע המליחים והמוכלרים בערבה. השילוב של סידן ומגנזיום עם חנקות תורם לקידום צמיחה בריאה ופירות איכותיים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

דשן ערבה 6-3-6 הוא דשן נוזלי מעורב ללא כלור וחומצי (pH 0.7), מסדרת דשני ערבה, שהותאמו במיוחד לתכונות המים והקרקע הייחודיות בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 6-3-6 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. הדשן מספק בצורה מלאה ואיכותית את תזונת הצמח בכל שלבי הגידול. היעדר הכלור הופך אותו מתאים במיוחד לתנאי הגידול באזור הערבה, שמתאפיין במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. החומציות של הדשן גורמת לו להשתלב מצוין במי ההשקיה, ללא שקיעות וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.19

דשן ערבה 6-6-6 הוא דשן נוזלי מעורב ללא כלור וחומצי (pH 0.7), מסדרת דשני ערבה, אשר פותחו במיוחד על מנת להתאים לתכונות המים והקרקע הייחודיות בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 6-6-6 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. הדשן מספק מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול, והיעדר הכלור בו הופך אותו מתאים במיוחד לתנאי הגידול באזור הערבה, שמתאפיין במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. החומציות של הדשן משפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא שקיעות וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.24

דשן ערבה 7-0-7 הוא דשן נוזלי מעורב נטול כלור וחומצי (pH 0.7), מסדרת דשני ערבה, שהותאמה בהרכבה לתכונות המים והקרקע בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 7-0-7 מכיל אמון חנקתי, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. הניקיון של הדשן מכלור משפר את יציבות הדשן במים ומאפשר דישון בטוח. הדשן מספק לצמח הזנה במאקרו-אלמנטים בכל שלבי הגידול. היעדר הכלור הופך אותו מתאים במיוחד לתנאי הגידול באזור הערבה, שמתאפיין במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. בנוסף, החומציות של הדשן גורמת לו להשתלב מצוין במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.17

דשן ערבה 7-3-7 הוא דשן נוזלי מעורב נטול כלור וחומצי (pH 0.7), מסדרת דשני ערבה, הייחודית בהתאמתה לתכונות המים והקרקע בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 7-3-7 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. היעדר הכלור בדשן משפר את יציבותו במים ומאפשר דישון בטוח יותר. הדשן, שמכיל את שלושת המאקרו-אלמנטים, מספק את תזונת הצמח בכל שלבי הגידול באופן מלא. כדשן ללא כלור - ערבה 7-3-7 מתאים במיוחד לתנאי הגידול באזור הערבה, שמתאפיין במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. בנוסף, החומציות של הדשן גורמת לו להשתלב מצוין במי ההשקיה, ללא שקיעות וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.22

דשן ערבה 8-2-6 הוא דשן נוזלי מעורב נטול כלור וחומצי (pH 0.7), מסדרת דשני ערבה, שמתאפיינת בהתאמתה לתכונות המים והקרקע בערבה. ליישום בהדשיה. דשן ערבה 8-2-6 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. ללא כלור - זהו דשן יציב במים ובטוח לשימוש. הדשן מספק לצמח הזנה מלאה בכל שלבי הגידול. עם אפס כלור - הדשן מתאים במיוחד לתנאי הגידול בערבה, אזור שמתאפיין במים מליחים מאוד ובנוכחות גבוהה של כלור במים ובקרקע. החומציות של הדשן מאפשרת לו להשתלב מצוין במי ההשקיה, ללא שקיעות וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.20

שאלות ותשובות

דשן ערבה ייחודי בהתאמתו למים מאוד קשים, בדומה למים שבאזור הערבה. הדשן נטול כלור ונועד לשפר את יציבות הדשן במים ולאפשר דישון בטוח יותר. 

ניתן לאחסן את הדשן בכל מיכל שמותאם לאחסון דשנים חומציים. מומלץ לבדוק את ההתאמה עם יצרני המיכלים. 

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו