agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשנים נוזליים מעורבים באיכות עליונה, בעלי תכולת כלור נמוכה ותוספת מיקרו-אלמנטים.

מצוין לכרמים בעונת הפרי ולכל גידול שזקוק להעשרה ביסודות קורט בתכולת כלור מופחתת.

דשני לכיש הם דשנים נוזליים מעורבים באיכות עליונה, בעלי תכולת כלור נמוכה ותוספת מיקרו-אלמנטים. יישום בהדשיה.

דשן לכיש פותח במקור לכורמים בחבל לכיש אשר ביקשו להפחית מתכולת הכלורידים בדשן שניתן לכרמים בעונת נשיאת הפרי, ובה בעת ללוות את הדישון ביסודות העיקריים (NPK) גם במינון רצוף של יסודות הקורט. בהמשך נמצאה סדרת לכיש מתאימה למטרותיהם של חקלאים רבים גם בענפים אחרים, שחיפשו דשן מועשר ביסודות קורט במחיר נוח.

דשני לכיש מכילים אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי וכלורי (תכולת הכלור מוגבלת ל-2% ופחות), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט.

הדשנים ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • דשן דל כלור, בטוח לשימוש.

  • תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

לכיש מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

לכיש 10-2.5-5+3 הוא דשן נוזלי מעורב בעל תכולת כלור מצומצמת מאוד ותוספת מיקרו-אלמנטים, המיושם דרך מערכת ההשקיה. הדשן מכיל אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי (עד 2%), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. במקור פותחו דשני סדרת לכיש עבור חקלאי חבל לכיש לעונת נשיאת הפרי בכרמים. כורמים אלה היו זקוקים לדשן מופחת כלור, שיכיל את היסודות העיקריים, בליווי מיקרו-אלמנטים. בהמשך נמצאו הדשנים מתאימים למטרות של חקלאים בענפים ובאזורים אחרים, ביניהם גם ההרכב 10-2.5-5+3, שמספק דישון איכותי בעלות משתלמת ביחס לדשנים נטולי כלור אחרים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

דשן לכיש 2-4-10+3 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, בעל תכולת כלור נמוכה ותוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשן לכיש 2-4-10+3 מכיל אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי (תכולת הכלור מוגבלת ל-2% ופחות), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. דשני לכיש פותחו במקור לכורמים בחבל לכיש אשר ביקשו להפחית מתכולת הכלורידים בדישון במאקרו-אלמנטים בעונת נשיאת הפרי, ובה בעת לתמוך בצמח גם במינון רצוף של יסודות קורט. בהמשך נמצאו דשני סדרת לכיש מתאימים גם לחקלאים בענפים ובאזורים אחרים, כשסיפקו פתרונות דישון בעלות מוזלת מדשנים אחרים נטולי כלור, בלי להתפשר על איכות הדשן ומרכיביו. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

דשן לכיש 4-2-8+3 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות גבוהה, מופחת כלור, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשן לכיש 4-2-8+3 מכיל אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתיואשלגן כלורי (תכולת הכלור מוגבלת ל-2% ופחות), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. לכיש 4-2-8+3 הוא דשן מסדרת דשני לכיש, שפותחו במקור למגדלי כרמים בחבל לכיש שביקשו דשנים שיהיו מופחתי כלור לכרמים בעונת נשיאת הפרי, ובה בעת ילוו את הדישון ביסודות העיקריים (NPK) גם במינון רצוף של יסודות הקורט. בהמשך נמצאו דשני לכיש מתאימים למטרותיהם של חקלאים רבים גם בענפים אחרים, שחיפשו דשן מועשר ביסודות קורט במחיר נוח. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש 5-3-8+3 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות גבוהה, דל כלור, בתוספת יסודות קורט, ליישום בהדשיה. דשן לכיש 5-3-8+3 מכיל אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי (תכולת הכלור מוגבלת ל-2% ופחות), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. דשני לכיש פותחו במקור כדי לתת מענה לכורמי חבל לכיש שחיפשו דשנים דלי כלור לכרמים בעונת נשיאת הפרי, שבהם הדישון ביסודות העיקריים (NPK) ילווה במינון רצוף של מיקרו-אלמנטים. בהמשך נמצאו דשני לכיש מתאימים גם לחקלאים בענפים אחרים, שחיפשו דשן מועשר ביסודות קורט במחיר נוח. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

דשן לכיש 6-6-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, בעל תכולת כלור נמוכה ותוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשן לכיש 6-6-6+3 מכיל אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי (תכולת הכלור מוגבלת ל-2% ופחות), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. דשני לכיש פותחו במקור לכורמים בחבל לכיש אשר ביקשו להפחית מתכולת הכלורידים בדשן שניתן לכרמים בעונת נשיאת הפרי, ובה בעת ללוות את הדישון ביסודות העיקריים (NPK) גם במינון רצוף של יסודות הקורט. בהמשך נמצאו דשני סדרת לכיש מתאימים למטרותיהם של חקלאים רבים גם בענפים אחרים, שחיפשו דשן מועשר ביסודות קורט במחיר נוח. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש 7-3-7+3 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור, בתוספת יסודות קורט, ליישום בהדשיה. דשן לכיש 7-3-7+3 מכיל אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי (תכולת הכלור מוגבלת ל-2% ופחות), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. דשני לכיש פותחו במקור כמענה לכורמי חבל לכיש שהעדיפו לדשן את הכרמים בעונת נשיאת הפרי בדשנים דלי כלור, שבהם היסודות העיקריים (NPK) מלווים במינון רצוף של מיקרו-אלמנטים. בהמשך נמצאו דשני לכיש מתאימים גם לגידולים אחרים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שאלות ותשובות

אם רמת הכלור במים ובקרקע מאפשרת זאת ניתן לעבור לדשנים מופחתי כלור כמו לכיש ואף עתירי כלור כמו דשן שרית.

תלוי כמובן בגידול, בירקות מקובל לקדוח בעומק 0-30 ס”מ ובמטעים 30-60 ס”מ.

משמעות הציון 3+ היא תוספת 300 מג”ר/ק”ג ברזל, וממנו נגזרות הכמויות של שאר היסודות: 150 מג”ר/ק”ג מנגן, 75 מג”ר/ק”ג אבץ, 11 מג”ר/ק”ג נחושת ו-8 מג”ר/ק”ג מוליבדן. ניתן להזמין את דשן לכיש גם עם כמות כפולה של מיקרו-אלמנטים (6+).

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו