agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן נוזלי בריסוס עלוותי להשלמת מחסורי מגנזיום בשילוב הזנה חנקנית.

לגידולים המושקים במים מותפלים ולחלקות הסובלות מחוסר במגנזיום.

מגנזאון הוא דשן נוזלי להשלמת מחסורי מגנזיום ומניעתם בגידולים חקלאיים.

דשן מגנזאון מכיל 84 גרם תחמוצת המגניון Mgo מתוכן ו-67 גרם חנקן חנקתי בליטר.

חוסרי מגנזיום מאפיינים במיוחד חלקות שמושקות במים מותפלים, שאינם מכילים מגנזיום כלל. בתנאים אלה חשוב להוסיף את דשן מגנזאון באופן רצוף וקבוע הן למי ההשקיה והן בריסוס עלוותי. הריסוס מאפשר להחדיר מגנזיום ישירות לעלים ולתגבר את הצמח בה בעת בהזנה חנקנית איכותית. מדובר במוצר קל ונוח לערבוב בתמיסת הריסוס, שאינו שוחק את פומיות המרסס ולא סותם את ציוד הטפטוף.

 

thumb

יתרונות

  • מספק לצמח גם הזנה חנקנית, לצד המגנזיום.

  • קל ונוח לערבוב בתמיסת הריסוס.

  • אינו שוחק את פומיות המרסס.

  • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

  • מומלץ על ידי מדריכי ענף ההדרים בשה"מ (2019) לריסוס בחלקות שסובלות ממחסור במגנזיום.

מגנזאון מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

מגנזאון

מגנזאון הוא דשן נוזלי להשלמת מחסורי מגנזיום ומניעתם בגידולים חקלאיים. דשן מגנזאון מכיל 84 גרם תחמוצת המגניון Mgo, ו-67 גרם חנקן חנקתי בליטר. חוסרי מגנזיום מאפיינים במיוחד חלקות שמושקות במים מותפלים, שאינם מכילים מגנזיום כלל. בתנאים אלה חשוב להוסיף את דשן מגנזאון באופן רצוף וקבוע הן למי ההשקיה והן בריסוס עלוותי. הריסוס מאפשר להחדיר מגנזיום ישירות לעלים ולתגבר את הצמח בה בעת בהזנה חנקנית איכותית. מגנזאון הוא מוצר קל ונוח לערבוב בתמיסת הריסוס, שאינו שוחק את פומיות המרסס ולא סותם את ציוד הטפטוף. משווק בקנקני 10 ליטר.

שאלות ותשובות

למגנזיום תפקיד חשוב בהזנת הצמח והוא נמצא במרכז מולקולת הכלורופיל המעניקה לצמחים את צבעם הירוק. למגנזיום עוד מגוון תפקידים חשובים בחילוף החומרים בצמח. הוא לוקח חלק בסינתזת החלבון, בסינתזה ובהפעלה של תרכובת האנרגיה בתא וכן בחלוקת מאזן הפחמימות בחלקי הצמח השונים.

סימני המחסור במגנזיום ניכרים תחילה בהצהבה בעלים הבוגרים בחלקי הצמח התחתונים ובמרכזו. הצהבת העלים מתחילה בהיקף הטרף ומשם מתפשטת לכל שטח העלה. בהמשך עלולים סימני המחסור להופיע גם בעלים הצעירים יותר.

הדשן הנוזלי מגנזאון מיושם במיוחד בגידולי ירקות, בעיקר בגלל ההשקיה במים מותפלים, הדלים במגנזיום. המוצר משמש גם במטעים רבים כגון פרדסים, נשירים, כרמים ועוד.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו