agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן מורכב מצופה מכיל תערובת של גרגירים משתי טכנולוגיות ציפוי טכנולוגיית ה Poly S וטכנולוגיית הציפוי בשרף

עם אגרובלן אתם מקבלים יעילות דישון מרבית ביישום יחיד ללא תלות במערכות השקיה ודישון.

אגרובלן, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר שלנו (CRF – Control Released Fertilizers), הוא דשן המשלב שתי טכנולוגיות ציפוי המאפשרות דישון מתמשך ואחיד לאורך זמן

דשנים קונבנציונליים משחררים את יסודות ההזנה לקרקע מיד לאחר יישומם או הפעלתם ע”י הגשם /השקייה. בצורת הזנה זו  ישנם אובדנים רבים של חומרי הזנה שנשטפים לעומק הקרקע, או משתחלררים לאטמוספירה וגם הזנת הצמח נעשית למשך זמן קצר בלבד ובצורה לא אחידה. כמו כן  נדרשים מספר סבבי יישום דשן על מנת להבטיח שהגידולים מקבלים את ההזנה הנדרשת להם לאורך כל תקופת הגידול.

לעומת זאת, גרגירי אגרובלן משלבים שתי טכניקות ציפוי יחודיי בות צהמאפשרות שחרור  הנוטריינטים בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה למשך תקופה ארוכה, ביישום יחיד, במקום מספר סבבים בשנה, כל זאת, ללא תלות במערכות השקיה ודישון.

הרכבי אגרובלן מעניקים שליטה מלאה על תכניות הזנה, זמינים במשכי זמן שונים, ומותאמים ליישום לפי צרכי הגידול ומועילים ביותר גם בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון.

thumb

יתרונות

  • יישום בודד במקום מספר סבבי יישום.

  • יישום ללא תלות במערכות דישון והשקיה.

  • הפחתה במדדי השטיפה, ושחרור חנקן לאטמוספירה בצורת גזי חממה ועי כך חיסכון משמעותי בדישון וצמצום משמעותי בהשפעתם הסביבתית של הדשנים.

  • אחידות בשחרור הנוטריינטים לאורך כל תקופת הגידול ומניעת מצבי עודף ומחסור

אגרובלן מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

דשן אגרובלן 15-8-16 +5MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר של ICL (CRF - Control Released Fertilizers), מעניק לחקלאי שליטה מלאה בתכניות ההזנה. בעוד דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים לצמח הזנה לזמן קצר, גרגירי אגרובלן 15-8-16 +5MgO מצופים בציפוי מיוחד שמאפשר לנוטריינטים להשתחרר בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה. כל זאת ביישום יחיד, ללא תלות במערכות השקיה ודישון, ותוך הפחתה משמעותית בהשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

אגרובלן 18-8-16 +2MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המעניק לחקלאי שליטה מלאה בתכניות ההזנה. דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים הזנה לצמח לזמן קצר. בשיטה זאת נדרשים מספר סבבי יישום על מנת להבטיח שהגידולים זוכים להזנה הנדרשת. לעומת זאת, גרגירי אגרובלן 18-8-16 +2MgO מצופים בציפוי מיוחד שמאפשר לנוטריינטים להשתחרר בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה, ביישום יחיד, ללא תלות במערכות השקיה ודישון, ותוך הפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

דשן אגרובלן 18-0-18+2MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר של ICL (CRF - Control Released Fertilizers), הוא דשן המאפשר לחקלאי לשלוט באופן מלא בתכנית ההזנה של הגידול. שלא כמו דשנים קונבנציונליים, המתמוססים בקרקע מיד לאחר היישום ומספקים לצמח הזנה לזמן קצר, גרגירי אגרובלן 18-0-18+2MgO מצופים בציפוי מתקדם מיוחד שגורם לנוטריינטים להשתחרר בהדרגה במשכי זמן משתנים המותאמים לצרכי הגידול. תהליך זה מספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה ביעילות מרבית: יישום יחיד, ללא תלות במערכות ההשקיה והדישון. בנוסף, שימוש בדשן מביא להפחתה משמעותית בהשפעה הסביבתית של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

דשן אגרובלן 20-10-10+4MgO, מסדרת הדשנים בשחרור מבוקר של ICL (CRF - Control Released Fertilizers), מעניק לחקלאי שליטה מלאה בתכניות ההזנה. בעוד דשנים קונבנציונליים מתמוססים בקרקע מיד לאחר יישומם, ומספקים לצמח הזנה לזמן קצר, גרגירי אגרובלן 20-10-10+4MgO מצופים בציפוי מיוחד שמאפשר לנוטריינטים להשתחרר בהדרגה ולאורך זמן ממושך, בתהליך הדרגתי שמספק לצמח חומרי הזנה לתקופה ארוכה. כל זאת ביישום יחיד, ללא תלות במערכות השקיה ודישון, ותוך הפחתה משמעותית בהשפעות הסביבתיות של הדישון. הדשן משווק בשקי 25 ק"ג ובחלק מההרכבים גם בשקי ענק.

שאלות ותשובות

בהשפעת טמפרטורת הקרקע וגורמים נוספים חודרת לחות לציפוי החדיר-למחצה של הדשן וממיסה את ליבת חומר ההזנה. ספיגת הלחות והתמוססות הליבה גורמת להצטברות של לחץ אוסמוטי בתוך הגרגיר המצופה. הלחץ האוסמוטי גורם לתמיסת הדשן להשתחרר דרך נקבוביות מיקרוסקופיות בציפוי. לאחר שכל הדשן השתחרר במלואו, הציפוי מתפרק בקרקע.

הציפוי של אגרובלן הוא פולימר המבוסס על שמנים צמחיים משופרים. ציפוי זה מתכלה באיטיות ונותר אינרטי בקרקע לאחר שהנוטריינטים שבו שוחררו. כל הציפויים הפולימריים שלנו פותחו כך שיהיו דקיקים ככל הניתן (עד עובי שערה אנושית) וחדירים למים, תוך שהם מאפשרים לציפוי להגשים את תכליתו: שליטה בשחרור הנוטריינטים לאורך פרק זמן מוגדר מראש.

כמגדל, ייתכן שתתקשה להבדיל בין הדשנים השונים בשחרור מבוקר ולבחור את הדשן שמתאים לצרכי היבול, האקלים והתקציב שלך. סל המוצרים שלנו בתחום זה גדול מאוד ומתאים למגוון רחב של גידולים. לכל מוצר סוג ציפוי, עובי ציפוי ואורך חיים שונה. אנחנו ממליצים לפנות לאגרונומים שלנו לקבלת ייעוץ מותאם אישית. במסגרת הייעוץ תקבל טבלת שחרור חומרי הזנה לאורך זמן, לכל רכיב תזונתי, תוך התחשבות בכל התנאים הרלוונטיים.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו