agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

ריסוס עלוותי של חנקן צרוף דל ביורט להתעוררות משופרת של הצמח.

לעידוד הלבלוב והפריחה בפרדסים ולחיזוק החנטים במטעי נשירים.

עלוומיד הוא דשן חנקני איכותי מוצק בריכוז נמוך של ביורט (פחות מ-0.2%), שפותח במיוחד במעבדות חברת דשנים מקבוצת ICL, בהתאמה לצרכים הייחודיים של החקלאים בישראל.

דשן עלוומיד מכיל 46% חנקן צרוף, בצורת אמיד, הנקלטת ביעילות רבה ברקמות הצמח ומשתלבת מיד בסינתזת החלבונים. עלוומיד דל במיוחד במרכיב הביורט, הידוע כרעיל ומסוכן לצמחים.

עלוומיד מיועד לריסוס עלוותי של גידולים רגישים לביורט ומשמש להתעוררות משופרת של צמחים, לעידוד הלבלוב והפריחה בפרדסים ולחיזוק החנטים במטעי נשירים. דישון עלוומיד בריסוס מספק לצמח ריכוזים גבוהים של חנקן ישירות לעלים באופן מהיר ומידי ומביא לתוצאות ניכרות.

thumb

יתרונות

  • אוריאה דלת ביורט – להזנת חנקן ללא סכנת רעילות.

  • היישום בריסוס מאפשר להזין את הצמח בצורה מהירה ויעילה.

  • מתאים לרוב סוגי הגידולים.

  • נוח לעבודה: חומר בעל מסיסות גבוהה, נמכר בגבישים או פנינים בגודל קטן מ-2 מ"מ, ואינו גורם למשקעים במים.

  • אינו משתך – מתאים לשימוש בציוד ממתכת.

  • מותאם במיוחד לחקלאות הישראלית.

עלוומיד מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

עלוומיד הוא דשן חנקני איכותי שפותח במיוחד במעבדות חברת דשנים מקבוצת ICL, בעל ריכוז נמוך של ביורט (פחות מ-0.2%), ובהתאמה לצרכים הייחודיים של החקלאים בישראל. דשן עלוומיד מכיל 46% חנקן צרוף, בצורת אמיד, הנקלטת ביעילות רבה ברקמות הצמח ומשתלבת מיד בסינתזת החלבונים. עלוומיד דל במיוחד במרכיב הביורט, הידוע כרעיל ומסוכן לצמחים. עלוומיד מיועד לריסוס עלוותי ומשמש להתעוררות משופרת, לעידוד הלבלוב והפריחה בפרדסים ולחיזוק החנטים במטעי נשירים. משווק בשקי 25 ק"ג. ניתן לשילוב עם תכשירי הדברה והזנה אך חובה לבצע בדיקה מקדימה בכדי להימנע מפגיעה בגידול וכן מומלץ לרסס בשעות הערב.

שאלות ותשובות

לאורך כל העונה, כשנראה חשד למחסור בחנקן. בפרדסים מומלץ במיוחד בתחילת העונה, כשהקרקע קרה ויש צורך לתגבר בחנקן את נוף העץ שכבר מתפתח.

הכמות משתנה לפי הגידולים. מניסיוננו, בהדרים אפשר לרסס 1%-1.5%, ביתר הגידולים כדאי לבדוק בשלב הראשון ריכוזים יותר נמוכים של 0.5%-1%.

נקפיד לרסס לפי ההנחיות, מספר פעמים במשך העונה.

עלוומיד מיוצר בגבישים לבנים קטנים (פחות מ-2 מ”מ) ארוזים בשקי פוליפרופילן במשקל 25 ק”ג.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו