agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

סדרת דשנים נוזליים מעורבים בתוספת מיקרו-אלמנטים.

הזנה מלאה לגידולים המושקים במים מותפלים וגידולים עם יתרון לחנקן ממקור אוראן.

ענת היא סדרת דשנים נוזליים מעורבים לחקלאות, במגוון הרכבים של יסודות המאקרו ובתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשני ענת מכילים חנקן מעורב ממקור אוראן 32, חומצה זרחתית לבנה, אשלגן כלורי ויסודות קורט בכלאציה כסופר קורטין.

הודות לאוראן 32, שמהווה את מקור החנקן בדשן ענת, הצמח נהנה מכל צורות החנקן הזמינות, כשחצי מהרכב החנקן הסופי הוא אוריאה, רבע אמון ורבע חנקה. דשני ענת מתאימים במיוחד לגידולים המושקים במים מותפלים, שייהנו מתוספת המיקרו-אלמנטים שבדשן. רכיב הזרחן מחומצה ברמת ניקיון גבוהה מאפשר להעלות את רמת ה-pH ל-3.5, שבה הכלאטים של המיקרו-אלמנטים לא מתפרקים. הכלאט שבסופר קורטין לוכד את המיקרו-אלמנטים ומונע מהם להיספח לקרקע, על מנת להשאיר אותם זמינים ברמה שהצמח יוכל לקלוט אותם ביעילות.

דשני ענת ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים בהתאם לדרישת החקלאי וצרכיו, בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • מכיל את שלוש צורות החנקן הזמינות לצמחים.

  • תוספת סופר קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

ענת מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

דשן ענת 4-1-12+3 הוא דשן נוזלי מעורב בתוספת מיקרו-אלמנטים, להדשיה של גידולים חקלאיים. ענת 4-1-12+3 מכיל חנקן מעורב ממקור אוראן 32 (בדומה לסדרת טוב), חומצה זרחתית לבנה, אשלגן כלורי ויסודות קורט בכלאציה כסופר קורטין. רכיב החנקן בדשן ענת 4-1-12+3 מגיע כאמור ממקור אוראן 32 באופן שמקנה לצמח את כל צורות החנקן הזמינות. חצי מהרכב החנקן הסופי של המוצר הוא אוריאה, רבע אמון ורבע חנקה. רכיב הזרחן מקורו מחומצה ברמת ניקיון גבוהה, באופן שמאפשר להעלות את רמת ה-pH ל-3.5. ברמה זאת, הכלאטים של המיקרו-אלמנטים שמעשירים את הדשן, לא מתפרקים, וכלאט הסופר קורטין מונע מהם להיספח לקרקע, כך שהם נשארים זמינים לקליטה יעילה בצמח, במיוחד בגידולים המושקים במים מותפלים, שחסרים יסודות אלה. ניתן להזמין את הדשן בהרכבי NPK שונים בהתאם לדרישת החקלאי וצרכיו, בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. כמו כן, ניתן לקבלו בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר.

דשן ענת 7-3-7+3 הוא דשן נוזלי מעורב לחקלאות, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. ענת 7-3-7+3 מכיל חנקן מעורב ממקור אוראן 32, חומצה זרחתית לבנה, אשלגן כלורי ויסודות קורט בכלאציה כסופר קורטין. בזכות האוראן 32, שמהווה את מקור החנקן בדשן ענת 7-3-7+3, הצמח נהנה מכל צורות החנקן הזמינות, כשחצי מהרכב החנקן הסופי הוא אוריאה, רבע אמון ורבע חנקה (בדומה לסדרת טוב). הדשן מתאים במיוחד לגידולים המושקים במים מותפלים, שייהנו מתוספת המיקרו-אלמנטים בו. רכיב הזרחן מחומצה ברמת ניקיון גבוהה מאפשר להעלות את רמת ה-pH ל-3.5, שבה הכלאטים של המיקרו-אלמנטים לא מתפרקים. הכלאט שבסופר קורטין לוכד את המיקרו-אלמנטים ומונע מהם להיספח לקרקע, על מנת להשאיר אותם זמינים ברמה שהצמח יוכל לקלוט אותם ביעילות. ניתן להזמין את הדשן בהרכבי NPK שונים בהתאם לדרישת החקלאי וצרכיו, בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. כמו כן, ניתן לקבלו בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר.

ענת 6-1-9+3 הוא דשן נוזלי מעורב מועשר במיקרו-אלמנטים, להדשיית גידולי חקלאות. הדשן מכיל חנקן, חומצה זרחתית לבנה, אשלגן כלורי ויסודות קורט בכלאציה כסופר קורטין. מקור רכיב החנקן בדשן ענת 6-1-9+3 הוא אוראן 32, כך שהצמחים נהנים מכל צורות החנקן הזמינות: חצי מהרכב החנקן הסופי של הדשן הוא אוריאה, רבע אמון ורבע חנקה (בדומה לסדרת טוב). בנוסף, ענת 6-1-9+3 מתאפיין ברמת ניקיון גבוהה הודות לחומצה הלבנה שבתכולתו, המאפשרת להעלות את רמת ה-pH ל-3.5, שבה הכלאטים של המיקרו-אלמנטים שמעשירים את הדשן, לא מתפרקים. לבסוף, כלאט הסופר קורטין שבדשן מונע מיסודות אלה להיספח לקרקע והם נשארים בזמינות גבוהה לצמח, במיוחד בגידולים המושקים במים מותפלים, שחסרים יסודות אלה. ניתן להזמין את הדשן בהרכבי NPK שונים בהתאם לדרישת החקלאי וצרכיו, בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. כמו כן, ניתן לקבלו בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר.

שאלות ותשובות

כן. דשן ענת מומלץ לירקות שגדלים על מים מותפלים, שבהם מצד אחד אין בעיית המלחה, ומצד שני חסרים מיקרו-אלמנטים.

דשן המכיל חנקן ממקור משולב כאוראן מאפשר לשלב חנקן בכל צורות הזמינות: מצד אחד אמון, שנקשר מידית לחרסיות הקרקע, לצדו חנקן חנקתי, שזמין מרגע היישום, גם בשכבות העמוקות יותר של הקרקע, ואוריאה, שנותנת השהיה קטנה ביישום עד הפיכתה לאמון.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו