agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשנים נוזליים מעורבים בעלי תכולת כלור בינונית ויסודות קורט.

פתרון איכותי ומשתלם לגידולי חממות ומים מותפלים.

דשני בשור הם דשנים נוזליים מעורבים בעלי תכולת כלור בינונית ותוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה.

דשני בשור מכילים אמון חנקתי, אשלגן כלורי (תכולת הכלור עד 4%) ואשלגן חנקתי, וכן קורטין כמקור ליסודות קורט.

בדומה לסדרות שפר ולכיש היוקרתיות, בשור הוא דשן איכותי לגידולי חממה ולגידולים הדורשים דישון מעורב בכל מרכיבי ה-NPK והמיקרו-נוטריינטים, ובעל תועלת רבה בגידולי מים מותפלים, המאפשרים שימוש בדשן בעל תכולת כלורידים בינונית.

הדשנים ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

בשור מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

בשור 5-3-8+3

בשור 5-3-8+3 הוא דשן נוזלי מעורב לגידולים חקלאיים, ליישום בהדשיה. הדשן מכיל אמון חנקתי, מאפ (חד-אמון זרחתי), אשלגן כלורי וחנקתי, וקורטין כמקור למיקרו-אלמנטים, ומתאפיין בתכולת כלור בינונית (עד 4%). ככזה בשור 5-3-8+3 הוא בעל תועלת גבוהה, במיוחד לגידולי חממה ולגידולים המושקים במים על בסיס התפלה, המאפשרים שימוש בדשן בעל תכולה בינונית של כלורידים. ניתן להזמין את הדשן בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

בשור 6-6-6+3

דשן בשור 6-6-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב מאוזן, בעל תכולת כלור בינונית, מועשר ביסודות קורט, ליישום בהדשיה. הדשן מכיל אמון חנקתי, מאפ (חד-אמון זרחתי), אשלגן כלורי (תכולת הכלור עד 4%), אשלגן חנקתי ויסודות קורט בכלאציה כקורטין. בדומה לסדרות שפר ולכיש היוקרתיות, בשור הוא דשן איכותי לגידולי חממה ולגידולים הדורשים דישון מעורב בכל מרכיבי ה-NPK והמיקרו-נוטריינטים, ובעל תועלת רבה בגידולי מים מותפלים, המאפשרים שימוש בדשן בעל תכולת כלורידים בינונית. דשני בשור ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בתוספת מיקרו-אלמנטים בגרסת 3+ או 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

בשור 7-3-7+3

בשור 7-3-7+3 הוא דשן נוזלי מעורב בעל תכולת כלור בינונית (עד 4%) ותוספת מיקרו-אלמנטים, המיושם דרך מערכת ההשקיה. הדשן מכיל אמון חנקתי, מאפ (חד-אמון זרחתי), אשלגן כלורי ואשלגן חנקתי, וקורטין כמקור למיקרו-אלמנטים. לדישון מעורב בכל מרכיבי ה-NPK והמיקרו-נוטריינטים – בשור 7-3-7+3 הוא דשן בעל תועלת גבוהה, במיוחד לגידולי חממה ולגידולי מים מותפלים, המאפשרים שימוש בדשן בעל תכולת בינונית של כלורידים. ניתן להזמין את הדשן בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שאלות ותשובות

אם בבדיקות המים והקרקע תימצא רמת כלור המאפשרת זאת, ניתן בצורה זהירה ומבוקרת לעבור לדשנים בעלי נוכחות כלור בינונית כמו בשור.

משמעות הציון 3+ היא תוספת 300 מג”ר/ק”ג ברזל, וממנו נגזרות הכמויות של שאר היסודות: 150 מג”ר/ק”ג מנגן, 75 מג”ר/ק”ג אבץ, 11 מג”ר/ק”ג נחושת ו-8 מג”ר/ק”ג מוליבדן. ניתן להזמין את דשן בשור גם עם כמות כפולה של מיקרו-אלמנטים (6+).

אנחנו ממליצים לעבור לדשן בשור סופר, שבו תכולת המיקרו-אלמנטים כפולה וקליטת הברזל משופרת.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו