agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

סדרת דשנים נוזליים מעורבים בעלי רכיב כלור מופחת.

עד 1.2% כלור – לצמחים רגישים בכל שלבי הגידול.

סדרת דשני דלית הם דשנים נוזליים מעורבים דלי כלור ביותר. ליישום בהדשיה.

דשני דלית מכילים אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. יחס האמון-חנקה הוא 1:1. תכולת הכלוריד בכל ההרכבים מוגבלת ל-1.2% ופחות. ניתן להזמין את דשני דלית בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.

דשני דלית מבוססים על סדרת דשני עידית האיכותית, שפותחה בשיתוף פעולה עם החקלאים בישראל, ומספקת מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול, אולם רכיב הכלור המופחת בהם, עד 1.2%, הופך אותם מתאימים במיוחד לגידולים המושקים במים מליחים או רגישים למליחות.

מבחר ההרכבים הרחב של הסדרה מאפשר התאמה למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. החומציות משפרת את השתלבותם במי ההשקיה, ללא שקיעות וסתימות.

thumb

יתרונות

  • הזנה משולבת של שלושת היסודות העיקריים.

  • עד 1.2% כלור, לגידולים רגישים למליחות.

  • ניתן להשיג במגוון רחב של הרכבי NPK שונים המתאימים לשלבי גידול ולמצבי צמח שונים.

  • דשן חומצי וצלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

  • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

דלית מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

דלית 4-0-6 הוא דשן נוזלי מעורב שמכיל חנקן ואשלגן, מתאפיין בתכולת כלור דלה מאוד, ומיושם בהדשיה. הרכב הדשן כולל אמון חנקתי, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. גידולים רגישים למלח וחלקות המושקות במים מליחים יירוויחו מדשן דלית 4-0-6 הזנה מעולה – הודות לתכולת הכלור הנמוכה מאוד שלו (פחות מ-1.2%). בנוסף, זהו דשן חומצי וצלול המשתלב היטב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. דשני דלית מבוססים על דשני עידית האיכותיים, שפותחו כמענה לצרכי החקלאים בישראל, ומספקים פתרונות דישון מובחרים לצמחים בכל השלבים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.12

דלית 4-4-7 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור ביותר. ליישום בהדשיה. דשן דלית 4-4-7 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי, ומתאפיין בתכולת כלוריד נמוכה מאוד. דשני דלית מבוססים על סדרת דשני עידית האיכותית, שפותחה בשיתוף פעולה עם החקלאים בישראל, ומספקת הזנה בריאה ואיכותית בכל שלבי גידול הצמח. רכיב הכלור המופחת הופך את הדשן מתאים במיוחד לגידולי מים מליחים או כאלה הרגישים למליחות. בנוסף, דשן דלית 4-4-7 הוא דשן חומצי וצלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.19

דלית 5-2.5-12 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל את שלושת המאקרו-אלמנטים (NPK) ומתאפיין בתכולת כלוריד נמוכה מאוד. ליישום בהדשיה. דלית 5-2.5-12 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. דשני דלית מיוצרים על בסיס דשני עידית הוותיקים והאיכותיים, שפותחו כמענה לצרכי החקלאים הישראלים, ומספקים פתרונות דישון מובחרים לצמחים בכל שלבי הגידול. תכולת הכלור הנמוכה מאוד בדשן דלית 5-2.5-12 מתאימה אותו במיוחד לגידולים רגישים למלח ולכאלה המושקים במים מליחים. בנוסף, זהן דשן חומצי וצלול המשתלב בצורה מושלמת במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.25

דלית 5-2.5-7.5 הוא דשן נוזלי מעורב המתאפיין בתכולה נמוכה מאוד של כלוריד. ליישום בהדשיה. דלית 5-2.5-7.5 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. דשני דלית מבוססים על סדרת הדשנים האיכותית עידית, אשר פותחה בשיתוף חקלאים ישראלים. דשן דלית 5-2.5-7.5 נותן מענה לצורכי הצמח בכל שלבי הגידול, כאשר רכיב הכלור המופחת בו הופך אותו מתאים במיוחד לגידולי מים מליחים או כאלה הרגישים למליחות. בנוסף, זהו דשן חומצי וצלול באופן שמאפשר לו להשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר במיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.19

דלית 4.5-0-8 הוא דשן נוזלי מעורב חנקן ואשלגן, שמתאפיין בתכולת כלור דלה ביותר, ומיושם בהדשיה. הרכב הדשן כולל אמון חנקתי, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. גידולים רגישים למלח וחלקות המושקות במים מליחים יקבלו מדשן דלית 4.5-0-8 הזנה מעולה – הודות לתכולת הכלור הנמוכה מאוד שלו (פחות מ-1.2%). בנוסף, זהו דשן חומצי וצלול המשתלב היטב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. דשני דלית מבוססים על דשני עידית האיכותיים, שפותחו כמענה לצרכי החקלאים בישראל, ומספקים פתרונות דישון מובחרים לצמחים בכל השלבים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.14

דלית 6-0-6 הוא דשן נוזלי מעורב לחקלאות בעל תכולת כלור מופחתת מאוד, המכיל אמון חנקתי, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי, ומיושם בהדשיה. הודות לתכולת הכלור המופחתת, דשן דלית 6-0-6 יהיה יעיל במיוחד בגידולים רגישים למלח ובחלקות המושקות במים מליחים. בנוסף, החומציות והצלילות של הדשן, ישלבו אותו באופן חלק במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. דשני דלית מבוססים על הדשנים מסדרת עידית האיכותית, שפותחו כמענה לצרכי החקלאים הישראלים, ומספקים פתרונות דישון מובחרים לצמחים בכל שלבי הגידול. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.14

דלית 6-3-6 הוא דשן נוזלי מעורב המתאפיין בתכולת כלוריד נמוכה מאוד. ליישום בהדשיה. דלית 6-3-6 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. דשני דלית מבוססים על סדרת דשני עידית האיכותית, שפותחה כמענה לצורכי החקלאים בישראל, ומספקת פתרונות דישון איכותיים לצמחים בכל שלבי הגידול. רכיב הכלור המופחת הופך את הדשן מתאים במיוחד לגידולי מים מליחים או כאלה הרגישים למליחות. בנוסף, דשן דלית 6-3-6 הוא דשן חומצי וצלול באופן שמאפשר לו להשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.19

דלית 6-6-6 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור ביותר. ליישום בהדשיה. דשן דלית 6-6-6 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. תכולת הכלוריד בדשן מוגבלת ל-1.2%. דשני דלית מבוססים על סדרת דשני עידית האיכותית, שפותחה בשיתוף פעולה עם החקלאים בישראל, ומספקת מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול. רכיב הכלור המופחת, עד 1.2%, הופך את הדשן מתאים במיוחד לגידולים המושקים במים מליחים או רגישים למליחות. החומציות של הדשן משפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

דלית 6-6-8 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור ביותר. ליישום בהדשיה. דשן דלית 6-6-8 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. תכולת הכלור בדשן מוגבלת ל-1.2%. דשני דלית פותחו על בסיס דשני עידית האיכותיים, בשיתוף פעולה עם חקלאים ישראלים. הסדרה מספקת פתרונות דישון איכותיים לצמחים בכל שלבי הגידול. רכיב הכלור המופחת בדשן דלית 6-6-8, עד 1.2%, הופך אותו מתאים במיוחד לגידולים המושקים במים מליחים או רגישים למליחות. בנוסף, זהו דשן חומצי וצלול המשתלב היטב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.27

דלית 7-3-7 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור ביותר. ליישום בהדשיה. דשן דלית 7-3-7 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי, ומתאפיין בתכולת כלוריד נמוכה ביותר. הדשנים בסדרת דלית מבוססים על דשני עידית האיכותיים, שפותחו בשיתוף פעולה חקלאים ישראלים, ומספקים פתרונות דישון בהרכבים שונים לכל שלבי הגידול. רכיב הכלור המופחת בדשני דלית הופך אותם מתאימים במיוחד לגידולי מים מליחים או לכאלה הרגישים למליחות. דלית 7-3-7 הוא דשן חומצי וצלול שאינו מייצר משקעים וסתימות בציוד ההשקיה ומשתלב מצוין במים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.22

דלית 8-2-6 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל את שלושת יסודות המאקרו ומתאפיין בתכולת כלוריד נמוכה מאוד. ליישום בהדשיה. דלית 8-2-6 מכיל אמון חנקתי, חומצה זרחתית, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי. דשני דלית מבוססים על דשני עידית האיכותיים, שפותחו במיוחד כדי לענות על צרכי החקלאים הישראלים, ומספקים פתרון דישון מובחר לצמחים בכל שלבי הגידול. תכולת הכלור המופחתת הופכת את הדשן למתאים במיוחד לגידולים רגישים למלח ולכאלה המושקים במים מליחים. בנוסף, דשן דלית 8-2-6, הינו דשן חומצי וצלול המשתלב בצורה מושלמת במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.20

דלית 9-0-6 הוא דשן נוזלי מעורב בעל תכולת כלוריד נמוכה מאוד, המכיל אמון חנקתי, אשלגן חנקתי וחד-אשלגן זרחתי, ומיושם בהדשיה. הודות לתכולת הכלור המופחתת של דשן דלית 9-0-6 הוא מתאים במיוחד לגידולים רגישים למלח ולחלקות המושקות במים מליחים. בנוסף, זהו דשן חומצי וצלול המשתלב היטב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. דשני דלית מבוססים על דשני עידית האיכותיים, שפותחו כמענה לצרכי החקלאים הישראלים, ומספקים פתרון דישון מובחר לצמחים בכל שלבי הגידול. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.7
משקל סגולי: 1.18

שאלות ותשובות

אנחנו ממליצים לעבור לדשן דלית, שבו ריכוז הכלור נמוך.

ניתן לאחסן את הדשן בכל מיכל שמותאם לאחסון דשנים חומציים. מומלץ לבדוק את ההתאמה עם יצרני המיכלים.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו