agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

תכשיר מיצוי אצות ים לשיפור הצימוח ועמידות הצמח לתנאי עקה.

מופק ממיצוי אצות האסקופילום ממימי חוף נובה סקוטיה בקנדה, המכילות למעלה מ-60 חומרי הזנה טבעיים.

גלאון הוא תכשיר מיצוי אצות ים המכיל 35% תמצית אצות מרוכזת, משפר את עמידות הצמח לתנאי עקה שונים – מליחות, חום וכו’, ואת הצימוח באופן כללי. מוצר בעל רישוי משרד החקלאות לדישון אורגני.

דשן גלאון מכיל קומפלקס חומרים מעודדי צמיחה אורגניים, 1.01% חומצות אמינו בעלות תפקיד מרכזי וחשוב בתהליכי חלוקת התאים וייצור חלבונים ופחמימות, לצד מאקרו ומיקרו נוטריינטים. גלאון מעודד את מערכת השורשים להסתעפות וקליטה משופרת, מאפשר התפתחות של מיקרואורגניזמים מועילים ומגדיל את פוריות הקרקע.

הדשן מופק ממיצוי אצות האסקופילום (Ascophyllum) שנקטפות ממימי החוף הצפון-אטלנטי של נובה סקוטיה קנדה. אצות אלה הן “מאגר” טבעי של למעלה מ-60 חומרים הזנה, פחמימות, חומצות אמינו וחומרים טבעיים מעודדי צמיחה המשפרים את בריאות היבול ואיכותו.

thumb

יתרונות

  • מכיל ממריצי גדילה טבעיים להגדלת היבול.

  • משפר את בריאות הצמח באמצעות עמידות למצבי עקה, מחלות ומזיקים.

  • מאריך את חיי המדף של הפרי.

  • משפר את פוריות הקרקע ואת קליטת יסודות ההזנה.

  • מופק ממקור בר-קיימא בתהליך שאינו פוגע בסביבה.

גלאון מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

גלאון

גלאון הוא תכשיר מיצוי אצות ים המכיל 35% תמצית אצות מרוכזת, משפר את עמידות הצמח לתנאי עקה שונים – מליחות, חום וירוסים וכו', ואת הצימוח באופן כללי. מוצר בעל רישוי משרד החקלאות לדישון אורגני 0.1-0-5. דשן גלאון מכיל קומפלקס מעודדי צמיחה אורגניים, חומצות אמינו בעלות תפקיד מרכזי וחשוב בתהליכי חלוקת התאים וייצור חלבונים ופחמימות, לצד מאקרו ומיקרו נוטריינטים. גלאון מעודד את מערכת השורשים להסתעפות וקליטה משופרת, מאפשר התפתחות של מיקרואורגניזמים מועילים ומגדיל את פוריות הקרקע. הדשן מופק ממיצוי אצות האסקופילום (Ascophyllum) שנקטפות ממימי החוף הצפון-אטלנטי של נובה סקוטיה קנדה. אצות אלה הן "מאגר" טבעי של למעלה מ-60 חומרים הזנה, פחמימות, חומצות אמינו וחומרים טבעיים מעודדי צמיחה המשפרים את בריאות היבול ואיכותו.

גלאון מתערבב מצוין וניתן לשלבו עם תכשירי הדברה והזנה אך חובה לבצע בדיקה מקדימה בכדי להימנע מפגיעה בגידול וכן מומלץ לרסס בשעות הערב.

שאלות ותשובות

כן.  כל סוגי הצמחים יכולים להפיק תועלת מדשנים המופקים מאצות, המכילות פחמימות מורכבות ומספר רב של רכיבי הזנה הדרושים לצמיחה ולשגשוג. בנוסף, לדשני אצות מגוון רחב של יתרונות לצמחים מעבר להזנה: הם מקדמים פעילות חיידקית בקרקע, משפרים את קליטת חומרי ההזנה בשורש, ובעלי יכולת לשפר את עמידות הצמח למחלות, מזיקים ותנאי עקה.

דשנים אורגניים עשויים מחומרים ברי-קיימא שונים, למשל פסולת של צמחים או בעלי חיים, ומופקים באמצעות תהליך טבעי, שלא כמו דשנים כימיים, שמיוצרים באופן סינתטי ותעשייתי.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו