agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשנים מורכבים מגורענים לפיזור קל ופשוט בגידולי שדה ומטעים.

עם גראון אתם מקבלים דשן יסוד מותאם אישית ליישום חסכוני במהלך אחד.

שילוב מיטבי של נוטריינטים להזנת הגידולים החקלאיים. גראון היא סדרת דשנים מוצקים מגורענים המכילים את שלושת יסודות ההזנה העיקריים חנקן, זרחן ואשלגן, באמצעות תערובות ביחסים שונים של סופר/טריפל פוספאט, אשלגן כלורי ואמון גפרתי.

התאמה אישית של הרכב הדשן לצרכים שלכם. כל אחד מרכיבי התערובת שומר על איכויותיו המקוריות וביחד מתקבל דשן העונה על כל צורכי הקרקע, באופן מדויק ומיטבי. התערובות מיוצרות בהתאמה אישית לצורכי הלקוח (tailor made) ולתוצאות בדיקות הקרקע ומצב הצמח, ולאור ניסיון קודם.

שימוש יעיל בעת דישון גידולי שדה. קרקעות רבות דורשות הוספת מספר חומרי הזנה חיוניים בדישון היסוד. דשני גראון נועדו להקל ולפשט את הדישון בגידולי שדה, בירקות ובמטעים על ידי פיזור במהלך אחד במקום מספר פיזורים נפרדים, הפחתת הפחת הנגרם באחסון וברוח, וחיסכון בזמן ובעבודת כלים בשדה.

דשן גראון מיטבי לכמה דרכי יישום. דשני גראון מתאימים במיוחד לדישון במישתות גידוד, להצנעה במצנעים המיועדים לכך וגם לפיזור על פני השטח לפני חריש, למיקום בתלם ולכל שיטות היישום של דשנים מוצקים מגורענים.

thumb

יתרונות

  • הרכבי NPK גמישים בהתאם לצורכי החקלאי.

  • דישון בפיזור אחד במקום מספר פיזורים נפרדים.

  • חיסכון משמעותי בזמן עבודה וכלים.

  • הפחתה בפחת הנגרם מאחסון והסעה ברוח.

גראון מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

דשן גראון 12-6-18+1.8CaOמכיל תערובת של סופר/טריפל פוספאט, אשלגן כלורי ואמון גפרתי, וכן גפרית וסידן, באופן המספק לצמח את כל יסודות ההזנה הנדרשים. כל אחד מרכיבי התערובת שומר על איכותו המקורית והתוצאה היא דשן העונה על כל צורכי הצמח. גראון 12-6-18+1.8CaOמאפשר לחקלאי לדשן במהלך אחד ומקטין את הפחת הנגרם באחסון ובהסעה ברוח. הדשן מתאים במיוחד לדישון במישתות גידוד, להצנעה במצנעים ייעודיים, לפיזור על פני השטח לפני חריש, למיקום בתלם ולכל שיטות היישום של דשנים מוצקים מגורענים. הדשן לא מסיס, משמש לפיזור ביסוד או בהצנעה. משווק בשקי 25 ק"ג, בשקי ענק ובתפזורת

גראון 16-16-16+10.1CaO הוא דשן מורכב מגורען המספק את שלושת יסודות ההזנה באמצעות תערובת של סופר/טריפל פוספאט, אשלגן כלורי ואמון גפרתי, ומכיל גם גופרית וסידן. כל אחד מרכיבי התערובת בדשן שומר על איכויותיו המקוריות, באופן שנותן מענה מיטבי לכל צורכי הקרקע. היישום בפיזור חסכוני אחד של דשן גראון 16-16-16+10.1CaOמציע לחקלאי חיסכון משמעותי ומקטין את הפחת הנגרם באחסון הדשן ובהסעה ברוח. גראון 16-16-16+10.1CaOמתאים במיוחד לדישון במישתות גידוד, להצנעה במצנעים ייעודיים, לפיזור על פני השטח לפני חריש, למיקום בתלם ולכל שיטות היישום של דשנים מוצקים מגורענים. הדשן לא מסיס, משמש לפיזור ביסוד או בהצנעה. משווק בשקי 25 ק"ג, בשקי ענק ובתפזורת

גראון 16-8-25+6.2CaO הוא דשן מורכב מגורען שבו שלושת יסודות ההזנה זמינים באמצעות תערובת של סופר/טריפל פוספאט, אשלגן כלורי ואמון גפרתי, ומכיל גם גופרית וסידן. דשן מסוג זה, שבו כל אחד מרכיבי התערובת שומר על איכויותיו המקוריות, נותן מענה מיטבי לכל צורכי הקרקע. גראון 16-8-25+6.2CaO מאפשר לחקלאי לדשן במהלך אחד ומקטין את הפחת הנגרם באחסון ובהסעה ברוח. הדשן מתאים במיוחד לדישון במישתות גידוד, להצנעה במצנעים ייעודיים, לפיזור על פני השטח לפני חריש, למיקום בתלם ולכל שיטות היישום של דשנים מוצקים מגורענים. הדשן לא מסיס, משמש לפיזור ביסוד או בהצנעה. משווק בשקי 25 ק"ג, בשקי ענק ובתפזורת.

דשן גראון 22-6-22+4CaOאת שלושת יסודות ההזנה באמצעות תערובת של סופר/טריפל פוספאט, אשלגן כלורי ואמון גפרתי. הדשן מכיל בנוסף גם גפרית וסידן. כל אחד מרכיבי התערובת שומר על איכויותיו המקוריות וביחד מתקבל דשן העונה על כל צורכי הקרקע, באופן מדויק ומיטבי. הדשן אינו מסיס, ומשמש לפיזור ביסוד או בהצנעה. דשן גראון 22-6-22+4CaOמאפשר דישון במהלך אחד ומקטין את איבודי הדשן הנגרמים על ידי פחת באחסון והסעה ברוח. הדשן מתאים במיוחד לדישון במישתות גידוד, להצנעה במצנעים המיועדים לכך ולפיזור על פני השטח לפני חריש, למיקום בתלם ולכל שיטות היישום של דשנים מוצקים מגורענים. משווק בשקי 25 ק"ג, בשקי ענק ובתפזורת

גראון 7-15-20+4.6CaO מספק את יסודות ההזנה הדרושים לצמח באמצעות תערובת של סופר/טריפל פוספאט, אשלגן כלורי ואמון גפרתי, ובנוסף גם גפרית וסידן. כל אחד מרכיבי התערובת שומר על איכותו המקורית ליצירת דשן איכותי שעונה על כל צורכי הקרקע והגידולים הדשן אינו מסיס, ומשמש לפיזור ביסוד או בהצנעה. דשן גראון 7-15-20+4.6CaO מאפשר לדשן את הקרקע במהלך אחד ולהקטין את הפחת שנוצר באחסון ובהסעה ברוח. הדשן מתאים במיוחד לדישון במישתות גידוד, להצנעה במצנעים המיועדים לכך ולפיזור על פני השטח לפני חריש, למיקום בתלם ולכל שיטות היישום של דשנים מוצקים מגורענים משווק בשקי 25 ק"ג, בשקי ענק ובתפזורת.

דשן גראון 7-21-21+12.7CaOמספק את יסודות ההזנה הדרושים לצמח באמצעות תערובת של סופר/טריפל פוספאט, אשלגן כלורי ואמון גפרתי, ובנוסף גם גפרית וסידן. כל אחד מרכיבי התערובת שומר על איכותו המקורית ליצירת דשן איכותי שעונה על כל צורכי הקרקע והגידולים. הדשן אינו מסיס, ומשמש לפיזור ביסוד או בהצנעה. דשן גראון 7-21-21+12.7CaOמאפשר לדשן את הקרקע במהלך אחד ולהקטין את הפחת שנוצר באחסון ובהסעה ברוח. הדשן מתאים במיוחד לדישון במישתות גידוד, להצנעה במצנעים המיועדים לכך ולפיזור על פני השטח לפני חריש, למיקום בתלם ולכל שיטות היישום של דשנים מוצקים מגורענים. משווק בשקי 25 ק"ג, בשקי ענק ובתפזורת.

גראון 8-30-8+17.6CaOהוא דשן מורכב מגורען שבו הכולל רכיב זרחן מודגש. שלושת יסודות ההזנה זמינים באמצעות תערובת של סופר/טריפל פוספאט, אשלגן כלורי ואמון גפרתי, ובנוסף, הדשן מכיל גופרית וסידן. כל אחד מרכיבי התערובת שומר על איכויותיו המקוריות וביחד מתקבל דשן העונה על כל צורכי הקרקע. דשן גראון 8-30-8+17.6CaOמאפשר דישון במהלך אחד ומקטין את איבודי הדשן הנגרמים על ידי פחת באחסון והסעה ברוח. הדשן מתאים במיוחד לדישון במישתות גידוד, להצנעה במצנעים המיועדים לכך וגם לפיזור על פני השטח לפני חריש, למיקום בתלם ולכל שיטות היישום של דשנים מוצקים מגורענים. הדשן לא מסיס, משמש לפיזור ביסוד או בהצנעה. משווק בשקי 25 ק"ג, בשקי ענק ובתפזורת.

שאלות ותשובות

אנחנו ממליצים לדשן בגראון במקרה שנדרש דישון יסוד של שניים או יותר ממרכיבי הדשן, במיוחד כשהקרקע רטובה, על מנת לחסוך כניסות לשדה.

להזמנת הרכב הגראון המתאים ביותר אנו ממליצים להתייעץ עם האגרונומים שלנו. ביחד נחפש את התערובת המתאימה לך ביותר ונעמיד לרשותך את הניסיון רב השנים שלנו בשיתוף פעולה עם חקלאים בשטח.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו