agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן נוזלי להשלמת חוסרי סידן ומגנזיום משולב עם חומצה חנקתית.

דישון קלמגאון ממיכל מקביל נפרד בנוסף לדשנים נוזליים מעורבים יביא לקליטה משופרת של יסודות ההזנה בצמח.

דשן קלמגאון הוא תמיסה להשלמת מגנזיום וסידן, הכוללת גם חומצה חנקתית. מומלץ כתוספת לכל הדשנים הנוזליים המעורבים, בדישון מקביל ממיכל נפרד. 

השילוב של סידן ומגנזיום עם חומצה חנקתית מביא להחמצת הקרקע בסביבת השורש ומסייע לקליטה יעילה ומשופרת של יסודות ההזנה בצמח. 

השימושים של דשן קלמגאון: 

  • הוספת חנקן תוך כדי הרחבת היחס אמון:חנקה. 
  • הוספת סידן לגידולי מצע מנותק. 
  • הוספת מגנזיום באופן מאוזן עם הסידן ותיקון חוסרים. 
  • החמצת מי ההשקיה וסביבת השורש הודות לחומצה החנקתית (5% חנקן). 
thumb

יתרונות

  • תוספת איכותית של סידן ומגנזיום.

  • תוספת 5% חנקן.

  • החמצת מי ההשקיה הודות לחומצה החנקתית.

  • קל ובטוח לשימוש.

קלמגאון מוצרי המשפחה

מוצרים קשורים
שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

קלמגאון 5-0-0+0+0

דשן קלמגאון 5-0-0+0+0 הוא תמיסה להחמצת סביבת השורש בתוספת הזנה חנקנית ממקור של חנקן חנקתי בלבד. קלמגאון 5-0-0+0+0 משמש כתמיכה לדשן שפר ולדשנים מעורבים נוזליים אחרים, במקרים שבהם יש צורך בהחמצת מי ההשקיה וסביבת השורש לצד שינוי מאזן החנקן לטובת חנקה, וכשלא נדרש תגבור בסידן ובמגנזיום. משווק בצובר ובמכליות.

קלמגאון 5-0-0+3+1

דשן קלמגאון 5-0-0+3+1 הוא תמיסה להשלמת מגנזיום וסידן, הכוללת גם חומצה חנקתית. מומלץ להשתמש בדשן כתוספת לכל הדשנים הנוזליים המעורבים, בדישון מקביל ממיכל נפרד. השילוב של סידן ומגנזיום עם חומצה חנקתית בדשן קלמגאון 5-0-0+3+1 מביא להחמצת הקרקע בסביבת השורש ומסייע לקליטה יעילה ומשופרת של יסודות ההזנה בצמח. השימושים של דשן קלמגאון 5-0-0+3+1: • הוספת חנקן תוך כדי הרחבת היחס אמון:חנקה. • הוספת סידן לגידולי מצע מנותק. • הוספת מגנזיום באופן מאוזן עם הסידן והשלמת חוסרים. • החמצת מי ההשקיה וסביבת השורש – הודות לחומצה החנקתית (5% חנקן). משווק בצובר ובמכליות.

קלמגאון 5-0-4+2+1

קלמגאון 5-0-4+2+1 הוא תמיסה להשלמת חוסרים במגנזיום וסידן, הכוללת גם חומצה חנקתית ותחמוצת אשלגן. הדשן מומלץ לשימוש בדישון מקביל לדשנים נוזליים מעורבים, ממיכל נפרד. השילוב של סידן (2%) ומגנזיום (1%) עם חומצה חנקתית בדשן קלמגאון 5-0-4+2+1 מחמיץ את הקרקע בסביבת השורש ומסייע לקליטה יעילה ומשופרת של יסודות ההזנה בצמח. בהרכב זה גם 4% אשלגן, ליתר בריאות לצמח. השימושים של דשן קלמגאון 5-0-4+2+1: • תוספת סידן לגידולי מצע מנותק. • השלמת מגנזיום. • הוספת חנקן תוך כדי הרחבת היחס אמון:חנקה. • החמצת מי ההשקיה וסביבת השורש – הודות לחומצה החנקתית (5% חנקן). משווק בצובר ובמכליות.

שאלות ותשובות

הדישון בקלמגאון ייקבע לפי הרכב מי ההשקיה ושיעור החוסרים בסידן ומגנזיום. מומלץ לשלב כמות קבועה של ליטר דשן לקו”ב מים כדי להגיע לרמה הרצויה של היסוד במים. 

המגנזיום הוא רכיב עיקרי במולקולת הכלורופיל ויש לו תפקיד חשוב בתהליך הפוטוסינתזה. מחסור במגנזיום מתאפיין במשולש צהוב שנוצר במרכז העלה. לאחר הזנה בקלמגאון הצימוח החדש יחזור להיות ירוק. 

ייתכן שחסר סידן. אנחנו ממליצים לדשן בקלמגאון 

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו