agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשנים נוזליים מעורבים בעלי תכולת כלור נמוכה בתוספת בר-קורט לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים, בעיקר ברזל.

לגידולים בקרקעות מליחות הזקוקים לתוספת מאוזנת של יסודות הזנה לטובת התפתחות תקינה של הפרי.

לכיש סופר הוא דשן נוזלי מעורב, בעל תכולת כלור נמוכה, ותוספת מיקרו-אלמנטים. יישום בהדשיה.

דשני לכיש סופר מתאפיינים בהרכבים שונים של שלושת יסודות המאקרו ותכולת כלור מופחתת. המיקרו-אלמנטים משולבים בכלאציה כבר-קורט, שבו הברזל נקשר לכלאט EDDHSA כך שמתאפשר להשתמש בו בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לתיקון מחסורי ברזל.

דשני לכיש סופר ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו, בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • דשן מופחת כלור, בטוח לשימוש.

  • תוספת בר-קורט לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים.

  • ניתן להזמין בתוספת מגנזיום (+Mg).

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

לכיש סופר מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

לכיש סופר 10-2.5-5+3 הוא דשן נוזלי מעורב, בעל תכולת כלור מופחתת ותוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. כמות הכלור המופחתת בדשן לכיש סופר 10-2.5-5+3 מפצה על כמות המלח הגבוהה במים או בקרקע ובו בזמן מעניקה לגידולים את כל היסודות ההכרחיים להתפתחות תקינה של הפרי. המיקרו-אלמנטים משולבים במוצר באמצעות בר-קורט – התוסף היעיל מבית דשנים ICL. בר-קורט כולל את כלאט ברזל איכותי (EDDHSA), שמתאים לשימוש בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לתיקון מחסורי ברזל. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש סופר 4-2-8+3 הוא דשן נוזלי מעורב, מופחת כלור, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשני לכיש סופר מתאפיינים בהרכבים שונים של יסודות המאקרו ובתכולת כלור נמוכה. שילוב המיקרו-אלמנטים נעשה באמצעות התוסף בר-קורט, שבו כלאט הברזל EDDHSA מאפשר שימוש בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לצורך תיקון מחסורי ברזל. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש סופר 2-4-10+3 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. סדרת לכיש סופר כוללת דשנים בהרכבי NPK שונים, בתוספת מיקרו-אלמנטים כבר-קורט. כמות הכלור המופחתת בדשן לכיש סופר 2-4-10+3 מפצה על כמות המלח הגבוהה במים או בקרקע ומספקת לצמח את יסודות ההזנה הנחוצים להתפתחותו. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש סופר 6-6-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב, בעל תכולת כלור נמוכה, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשני לכיש סופר מתאפיינים בהרכבים שונים של שלושת יסודות המאקרו ותכולת כלור מופחתת. המיקרו-אלמנטים משולבים בכלאציה כבר-קורט, עם כלאט הברזל EDDHSA, שמאפשר להשתמש בו בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לתיקון מחסורי ברזל. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש סופר 5-3-8+3 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. הדשנים בסדרת לכיש סופר בעלי הרכבים שונים של שלושת יסודות המאקרו, בתוספת בר-קורט –תוסף המיקרו-אלמנטים היעיל מבית דשנים ICL, עם כלאט הברזל EDDHSA, שמתאים לשימוש בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לתיקון מחסורי ברזל, ומבטיח תועלת גבוהה והפחתה בסיבוכים בתנאי גידול אלה. כמות הכלור המופחתת בדשן לכיש סופר 5-3-8+3 מפצה על כמות המלח הגבוהה במים או בקרקע ומספקת לצמח יסודות הכרחיים להתפתחותו התקינה. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

לכיש סופר 7-3-7+3 הוא דשן נוזלי מעורב, בעל תכולת כלור נמוכה, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשני לכיש סופר מתאפיינים בהרכבים שונים של שלושת יסודות המאקרו ותכולת כלור מופחתת. המיקרו-אלמנטים משולבים באמצעות בר-קורט – התוסף היעיל מבית דשנים ICL, עם כלאט הברזל EDDHSA, שמתאים לשימוש בקרקעות ובמצעים בעלי pH גבוה, מעל 8.0, או לתיקון מחסורי ברזל. כמות הכלור המופחתת בדשן לכיש סופר 7-3-7+3 מפצה על כמות המלח הגבוהה במים או בקרקע ובו בזמן מעניקה לצמח את כל היסודות ההכרחיים להתפתחות תקינה של הפרי. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שאלות ותשובות

דשן לכיש סופר מתאים לגידולים באזורים בעלי קרקעות מליחות הזקוקים לתוספת מאוזנת של יסודות הזנה. כמות הכלור המופחתת בדשן מפצה על כמות המלח הגבוהה במים או בקרקע ובו בזמן מעניקה לצמח את כל היסודות ההכרחיים להתפתחות תקינה של הפרי. כלאט הברזל היעיל בדשן (בר-קורט) מבטיח תועלת גבוהה והפחתה בסיבוכים בתנאי גידול אלה.

ההבדל בין שני הדשנים הוא בסוג הכלאט. הקורטין שבדשן לכיש עובד היטב עד pH 6.0. בקרקעות רבות בישראל רמת ה-pH גבוהה מ-7.5-8.0, רמה שבה הברזל שבקורטין יעיל הרבה פחות. בלכיש סופר הוספנו את כלאט הברזל בר-קורט, שמאפשר קליטה יעילה של ברזל גם ברמות pH של 10.0.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו