agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

סדרת דשנים נוזליים מעורבים מחומרי גלם איכותיים.

דשן מעורב נקי וחלק – לשימוש בטוח ללא חשש מהיווצרות משקעים.

נועם היא סדרת דשנים נוזליים מעורבים במגוון הרכבים של שלושת יסודות המאקרו (NPK), המתאימה למצבים שבהם איכות המים מחייבת שימוש בחומצה זרחתית איכותית ונקייה, ליישום בהדשיה.

דשני נועם מכילים חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית לבנה ו/או פיק, ואשלגן מאשלגן כלורי.

סדרת דשני נועם עשויה מחומרי גלם משובחים ומתאימה לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ולמגוון רחב של מצבי צמח, קרקע ואקלים. נוכחות החומצה הזרחתית הנקייה והאיכותית בדשן, בשילוב עם האשלגן הכלורי, מייצרת דשן ללא משקעים כלל גם לאחר תגובה עם סוגי מים בעייתיים.

thumb

יתרונות

  • דשן על בסיס חומצה לבנה – ללא משקעים, גם בסוגי מים משתנים ובעייתיים.

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • ניתן להשגה בהרכבים שונים המתאימים לשלבי גידול ולמצבי צמח שונים.

  • • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

נועם מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

ועם 6-6-6 הוא דשן נוזלי מעורב המתאים לגידולים המושקים במים שאיכותם מחייבת שימוש בחומצה זרחתית איכותית ונקייה. ליישום בהדשיה. דשן נועם 6-6-6 מכיל חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית נקיה במיוחד, ואשלגן מאשלגן כלורי. הדשן עשוי מחומרי גלם משובחים ומתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ולמגוון רחב של מצבי צימוח, קרקע ואקלים. נוכחות החומצה הזרחתית הנקייה והאיכותית בדשן, בשילוב עם האשלגן הכלורי, מייצרת דשן ללא משקעים כלל, גם לאחר תגובה עם סוגי מים בעייתיים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
משקל הליטר: 1.19
תגובה : 0.4
משווק בצובר וגם בהספקה לבית הלקוח.

נועם 7-3-7 הוא דשן נוזלי מעורב ליישום בהדשיה. הדשן מתאים לגידולי חקלאות המושקים במים באיכות המחייבת שימוש בחומצה זרחתית איכותית ונקייה. דשן נועם 7-3-7 מכיל חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית נקיה ואיכותית, ואשלגן מאשלגן כלורי. חומרי הגלם המשובחים שלו הופכים את נועם 7-3-7 לדשן המתאים לגידולים חקלאיים מרוב הסוגים, למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע ואקלים. הדשן מצוין גם למים באיכויות שונות, ובמיוחד למים בעייתיים, הודות לחומצה הזרחתית הנקייה והאיכותית שממנה הוא מיוצר, שבזכותה מתקבל דשן ללא משקעים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר וגם בהספקה לבית הלקוח.
משקל הליטר: 1.19
תגובה: 0.6

נועם 8-2-4 הוא דשן נוזלי מעורב לגידולים חקלאיים, המיושם בהדשיה. דשן נועם 8-2-4 מכיל חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית איכותית ונקיה, ואשלגן מאשלגן כלורי. זהו דשן המתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ולמגוון רחב של מצבי צימוח, קרקע ואקלים, שייתן לצמחים הזנה בריאה ביסודות הדרושים להם. הודות לחומצה הזרחתית הלבנה, הדשן מתאים לחלקות שבהן מי ההשקיה מחייבים שימוש בחומצה זרחתית איכותית ונקייה, ואמנם, נועם 8-2-4 הוא דשן נקי ממשקעים, גם לאחר תגובה עם סוגי מים בעייתיים. ניתן להזמין דשן זה בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר וגם בהספקה לבית הלקוח.
משקל הליטר: 1.16
תגובה: 0.9

שאלות ותשובות

אין בעיה. דשן נועם בטוח מאוד לשימוש ואין חשש לשקיעות.

לא. חומר הגלם בדשן נועם איכותי מאוד ונועד מראש למים בעייתיים.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו