agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

תרכיז חומצות הומיות ופולביות, לעידוד צימוח ופעילות שורשים ושיפור קליטת יסודות ההזנה.

מופק ממרבצים בעומק הקרקע של החומר האורגני ליאונרדיט.

עודד הוא תרכיז חומצות הומיות ופולביות, לעידוד צימוח ופעילות שורשים ושיפור קליטת יסודות ההזנה בצמח. מיוצר ממיצוי ממרבצים של החומר האורגני ליאונרדיט, שהבשיל בעומק הקרקע במשך אלפי שנים.

עודד מכיל לפחות 12% חומצות הומיות, 5% חומצות פולביות, ו-5% תחמוצת אשלגן.

דשן עודד משפר את קליטת יסודות ההזנה מהקרקע ומפחית נזקי עקה בעצי פרי, ירקות, גידולי שדה, פרחים ועוד. כמו כן, הדשן מעודד יצירת שורשים חדשים וכתוצאה מכך גם משפר את נוף הצמחים ואת היבול.

השפעות מיטיבות אלה מסייעות לשפר את איכות היבול ואת בריאות הצמחים ולהאריך את משך ההנבה.

thumb

יתרונות

  • הגברת פעילות השורשים וגדילתם.

  • השפעה מועילה על הפעילות המיקרוביאלית בקרקע ןשיפור פוריות הקרקע.

  • משתלב עם דשנים חנקניים נוזליים ועם רוב הדשנים הנוזליים המעורבים.

עודד מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

עודד

עודד הוא תרכיז חומצות הומיות ופולביות, המעודד צימוח ופעילות שורשים ומשפר את קליטת יסודות ההזנה בצמח. דשן עודד מיוצר ממיצוי ממרבצים של החומר האורגני ליאונרדיט, שהבשיל בעומק הקרקע במשך אלפי שנים. עודד מכיל לפחות 12% חומצות הומיות, 5% חומצות פולביות, ו-5% תחמוצת אשלגן. דשן עודד מפחית נזקי עקה בעצי פרי, ירקות, גידולי שדה, פרחים ועוד. כמו כן, הדשן מעודד יצירת שורשים חדשים וכתוצאה מכך גם משפר את נוף הצמחים ואת היבול. השפעות מיטיבות אלה מסייעות לשפר את איכות היבול ואת בריאות הצמחים ולהאריך את משך ההנבה.

שאלות ותשובות

כן. ייתכן שהעצים סובלים מבעיה במערכת השורשים. הוספת דשן עודד לתכנית הדישון יכולה לשפר את פעילות מערכת השורשים, והעצים יקלטו טוב יותר את היסודות.

לא. יש לבדוק עם אגרונום מחברתנו את אפשרויות השילוב.

חומצות הומיות הן קבוצה של מולקולות אורגניות בעלות מטען שלילי, שבדומה לכלאטים, נקשרות לקרקע, לוכדות מיקרו-נוטריינטים בעלי מטען חיובי, כברזל, מגנזיום ואבץ, ומשמשות כתווך להובלתם לשורש ומניעת שטיפתם, בעיקר בקרקעות חוליות.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו