agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן נוזלי מעורב על בסיס אוריאה ואשלגן כלורי.

יישום חסכוני ויעיל – מחליף עלייה כפולה על השטח ומצמצם את התנדפות האוריאה.

אורון היא סדרת דשנים נוזליים מעורבים המכילים את חומרי הבסיס בזמינות גבוהה: חנקן ממקור אוריאה, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי. דשני אורון מיועדים לדישון במי ההשקיה בשטחים פתוחים, ואינם מתאימים לגידולים רגישים לכלור. יישום בהדשיה.

סדרת אורון מתאימה כמקור חנקן ואשלגן נוזלי לגידולי שטח פתוח עם מערכת השקיה מובנית, ומחליפה יישום נפרד של אוריאה ואשלגן כלורי בפיזור מכני שמחייב עלייה כפולה על השטח ופגיעה בגידולים.

הפיזור האחיד דרך מערכת ההשקיה חוסך משאבים של כלי פיזור והידוק הקרקע ומפחית משמעותית את בעיית התנדפות האוריאה, שקיימת בפיזורה על פני השטח. הנוזל המומס מפעפע ישירות לתוך הקרקע ומהווה מקור חנקן זמין לצמח.

thumb

יתרונות

  • דשן בטוח לשימוש.

  • דשן מומס ומעורבב בצורה אחידה.

  • היישום בנוזל מפחית את תופעת התנדפות האוריאה ומייעל את הדישון.

  • חיסכון בתשומות של כלים כבדים.

אורון מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אורון 9-3-6 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל את שלושת המאקרו-אלמנטים בזמינות גבוהה: חנקן ממקור אוריאה, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי. כדשן המיועד לדישון במי ההשקיה בשטחים פתוחים בעלי מערכת השקיה מובנית, אורון 9-3-6 יהווה מקור חנקן ואשלגן נוזלי מצוין ויחליף יישום נפרד של אוריאה ואשלגן כלורי בפיזור מכני שמחייב עלייה כפולה על השטח ופגיעה בגידולים. הפיזור האחיד דרך מערכת ההשקיה מביא לחיסכון במשאבים של כלי פיזור והידוק הקרקע ובנוסף מפחית משמעותית את התנדפות האוריאה, תופעה המתרחשת בפיזורה על פני השטח כדשן מוצק. הנוזל המומס מפעפע ישירות לתוך הקרקע ומהווה מקור חנקן זמין לצמח. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 1.2
משקל הליטר בק"ג: 1.18 משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

ניתן להזמין עם התוסף - גרין

אורון 8-4-8 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל את חומרי הבסיס בזמינות גבוהה: חנקן ממקור אוריאה, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי, ומיועד לדישון במי ההשקיה בשטחים פתוחים. דשן אורון 8-4-8 מתאים כמקור חנקן ואשלגן נוזלי לגידולי שטח פתוח עם מערכת השקיה מובנית, ויכול כך להחליף יישום נפרד של אוריאה ואשלגן כלורי בפיזור מכני שמחייב עלייה כפולה על השטח ופגיעה בגידולים. הפיזור האחיד דרך מערכת ההשקיה מביא לחיסכון במשאבים של כלי פיזור והידוק הקרקע ומפחית משמעותית את התנדפות האוריאה, בעיה שקיימת בפיזורה על פני השטח. הנוזל המומס מפעפע ישירות לתוך הקרקע ומהווה מקור חנקן זמין לצמח. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1.8
משקל הליטר בק"ג: 1.18

שאלות ותשובות

לדישון באורון הנוזלי יתרונות רבים, החל מחיסכון בתשומות של כלים כבדים, היות שביישום אחד ניתן לדשן גם בחנקן וגם באשלגן. כמו כן, לעלייה על הקרקע יש מחיר כבד של הידוק ופגיעה בגידול. מעל הכול, בעיית ההתנדפות החריפה שקיימת באוריאה, מתמתנת מאוד בחומר המומס המוחדר ישירות לקרקע.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו