agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

הדשן האשלגני הנפוץ בעולם.

מופק ישירות ממי ים המלח, ללא התערבות כימית.

אשלגן כלורי הוא הדשן האשלגני הנפוץ בעולם לדישוני יסוד וראש בגידולים חקלאיים. מופק ישירות ממי ים המלח, העשירים באשלגן. זהו דשן טבעי אורגני, ללא חומרים כימיים, ומורשה לשימוש בחקלאות אורגנית.

דשן אשלגן כלורי מכיל לפחות 60% תחמוצת אשלגן, שהם 50% אשלגן צרוף.

הדשן המוצק אשלגן כלורי מתאים כדישון יסוד במקרים שבהם בדיקות הקרקע מצביעות על מחסור באשלגן, או כתוספת במהלך הגידול.

thumb

יתרונות

  • המוצר הבסיסי והעיקרי שממנו מפיקים אשלגן בכל העולם.

  • מופק ישירות ממי ים המלח באופן שמבטיח מוצר נקי ואיכותי.

  • מתאים גם לחקלאות אורגנית.

  • משווק בתצורה גבישית מסיסה או כדשן מגורען לפיזור.

  • ניתן להזמין בשירות דישון, כולל הצנעה.

אשלגן כלורי לגידול אורגני מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

אשלגן כלורי (MOP) הוא הדשן האשלגני הנפוץ בעולם לדישוני יסוד וראש בגידולי חקלאות. האשלגן הכלורי האיכותי של דשנים מקבוצת ICL מופק ישירות ממי ים המלח, העשירים באשלגן. זהו דשן טבעי אורגני, ללא תוספת חומרים כימיים, מורשה לשימוש בחקלאות אורגנית. הדשן מתאים כדישון יסוד במקרים שבהם בדיקות הקרקע מצביעות על מחסור באשלגן, או כתוספת במהלך הגידול.

שאלות ותשובות

בהחלט. אשלגן כלורי מופק ישירות ממי ים המלח, שהם מקור טבעי לחלוטין, ללא התערבות כימית ועל כן מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו