agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשנים נוזליים מעורבים בתוספת מיקרו-אלמנטים להזנה אופטימלית.

דשן שפותח במקור לעגבניות שרי ונמצא יעיל למגוון גידולי ירקות ולצמחים שלא רגישים לכלור.

דשני שרית הם דשנים נוזליים מעורבים המבוססים על סדרת דשני עידית, בתוספת יסודות קורט. יישום בהדשיה.

דשני שרית מכילים חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן מאשלגן כלורי ופיק, ויסודות קורט בכלאציה כסופר קורטין.

דשני שרית פותחו במקור כפתרון למגדלי עגבניות שרי, שבהן אין בעיה בשימוש בכלור. בין מרכיבי הדשן זרחן לבן, שמאפשר להעלות את רמת ה-pH ל-3.5, שבה המיקרו-אלמנטים לא מתפרקים. בנוסף שרית מכיל סופר קורטין – כלאט שלוכד את המיקרו-אלמנטים ומונע מהם להיספח לקרקע, על מנת שהצמח יוכל לקלוט אותם ביעילות.

דשני שרית ניתנים להשגה בהרכבי NPK שונים ומגוונים שמותאמים לדרישת החקלאי וצרכיו, בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. כמו כן, ניתן לקבל את הדשן בגרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • תוספת סופר קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

  • ניתן להזמין בתוספת מגנזיום (+Mg).

  • דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

שרית מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

שרית 5-2-7.5+3

שרית 5-2-7.5+3 הוא דשן נוזלי מעורב, מחוזק במיקרו-אלמנטים, ליישום דרך מערכת ההשקיה. דשן שרית 5-2-7.5+3 מורכב מחנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן מאשלגן כלורי ופיק, ויסודות קורט – שמשולבים באמצעות התוסף האיכותי סופר קורטין. דשנים מקבוצת ICL פיתחה את דשני שרית במקור עבור מגדלי עגבניות שרי, צמח בעל סבילות לדשן המכיל כלור. הודות לנוכחות הזרחן הלבן בדשן, ניתן להעלות בו את רמת ה-pH ל-3.5, רמה שבה המיקרו-אלמנטים לא מתפרקים. שילוב התוסף סופר קורטין בדשן משפר מאוד את קליטת יסודות המיקרו בצמח. את דשני שרית ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים בורון (ציון +B). שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שרית 5-4-4+3

שרית 5-4-4+3 הוא דשן נוזלי מעורב בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. דשן שרית 5-4-4+3 מכיל חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן מאשלגן כלורי ופיק, ויסודות קורט בכלאציה כסופר קורטין. דשני שרית, המבוססים על סדרת עידית האיכותית, פותחו בעבר כפתרון למגדלי עגבניות שרי, שבהן ניתן להשתמש בדשן המכיל כלור. הזרחן הלבן, שבין מרכיבי הדשן, מאפשר להעלות את רמת ה-pH ל-3.5, שבה המיקרו-אלמנטים לא מתפרקים. בנוסף, הכלאט סופר קורטין שבדשן מונע מהמיקרו-אלמנטים להיספח לקרקע, ומאפשר לצמח לקלוט אותם ביעילות. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים בורון (ציון +B). שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שרית 6-6-6+3

דשן שרית 6-6-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב המבוסס על דשן עידית, בתוספת יסודות קורט, ליישום בהדשיה. דשן שרית 6-6-6+3 מכיל חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן מאשלגן כלורי ופיק, ויסודות קורט בכלאציה כסופר קורטין. דשני שרית פותחו במקור כפתרון למגדלי עגבניות שרי, שבהן אין בעיה בשימוש בכלור. בין מרכיבי הדשן זרחן לבן, שמאפשר להעלות את רמת ה-pH ל-3.5, שלא גורמת לפירוק המיקרו-אלמנטים. בנוסף, הכלאט סופר קורטין שהדשן מכיל מונע מהמיקרו-אלמנטים להיספח לקרקע, ומאפשר לצמח לקלוט אותם ביעילות. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים בורון (ציון +B). שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שרית 7-2-7+3

שרית 7-2-7+3 הוא דשן נוזלי מעורב לחקלאות, בתוספת מיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. רכיבי דשן שרית 7-2-7+3 הם חנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן מאשלגן כלורי ופיק, ויסודות קורט, שמקורם בתוסף האיכותי סופר קורטין. את דשני שרית פיתחה דשנים מקבוצת ICL כפתרון לחקלאים מגדלי עגבניות שרי, צמח שיכול לקבל דשן המכיל כלור. בדשן שרית יש נוכחות של זרחן לבן, המאפשר להעלות את רמת ה-pH ל-3.5, שבה המיקרו-אלמנטים לא מתפרקים. בנוסף, הכלאט שמצוי בתוסף סופר קורטין מפחית מאוד את ספיחת יסודות המיקרו לקרקע, ומאפשר קליטה יעילה שלהם בצמח. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים בורון (ציון +B). שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

שרית 7.5-3-4+3

שרית 7.5-3-4+3 הוא דשן נוזלי מעורב לחקלאות, בתוספת יסודות קורט, המיושם בהדשיה. דשן שרית 7.5-3-4+3 מיוצר מחנקן מאמון חנקתי, זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, אשלגן מאשלגן כלורי ופיק. יסודות הקורט מגיעים מהתוסף האיכותי סופר קורטין. את דשני שרית פיתחה דשנים מקבוצת ICL כפתרון למגדלי עגבניות שרי – צמח בעל סבילות לדשן המכיל כלור. רמת ה-pH הגבוהה יחסית בדשן, 3.5, מתאפשרת הודות לנוכחות זרחן לבן, ומונעת פירוק המיקרו-אלמנטים. בנוסף, הכלאט שמצוי בתוסף סופר קורטין משפר מאוד את קליטת המיקרו-אלמנטים בצמח, בייחוד הברזל. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים בורון (ציון +B). שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.