agriculture

לדשנים שלנו
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
משפחות
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
גידולים
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
מרכז הידע
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר
תוצאות ניסוי
איתור מוצר

Do not know which product is right for you? Try our matching calculator

חפשו מוצר

דשן נוזלי מעורב לדישון בטפטוף והזנה איכותית של גידולי שדה ומטעים.

דשן בטפטוף שנותן מענה אופטימלי לצמח בכל שלבי הגידול, ללא משקעים וסתימות.

דשני טוב לחקלאות הם סדרה של דשנים נוזליים מעורבים בטווח הרכבים רחב של שלושת יסודות המאקרו חנקן, זרחן ואשלגן (NPK), ליישום בהדשיה.

דשני טוב מכילים חנקן מעורב (אוראן 32), חומצה זרחתית ואשלגן כלורי.

סדרת דשני טוב נותנת מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול. מבחר ההרכבים הרחב של דשני טוב מאפשר התאמה למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. ניתן אף להזמין את דשני טוב בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.

דשני טוב נותנים מענה דישוני הכולל את שלושת יסודות ההזנה העיקריים בעת ובעונה אחת, באופן שמייעל את הדישון ומיטיב עם הגידולים. הסדרה עשויה מחומרי גלם משובחים, מתאימה לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיינת בחומציות המשפרת את השתלבותם במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות.

thumb

יתרונות

  • שילוב שלושת יסודות ההזנה במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

  • ניתן להשיג במגוון רחב מאוד של הרכבי NPK שונים המתאימים לשלבי גידול ולמצבי צמח שונים.

  • דשן חומצי וצלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל – לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.

  • מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

  • ניתן להזמין בשילוב עם ברטיף – מוצר כלאט הברזל של דשנים מקבוצת ICL (בהרכבי N-K בלבד - ללא זרחן).

  • ניתן להזמין בשילוב עם גרין – מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

טוב מוצרי המשפחה

שם המוצר
K2O
P2O5
N
עוד מרכיבים
אורך חיי מוצר

דשן טוב 0-0-15 הוא דשן נוזלי לחקלאות המכיל אשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. הדשן מיוצר מחומרי גלם משובחים ונותן מענה לגידולים שזקוקים לתגבור באשלגן, גם בשילוב תכשירי ברזל, כגון ברטיף פלוס, להזנה בריאה ויעילה בטפטוף של מגוון גידולי שדה ומטעים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 7.0
משקל הליטר בק"ג: 1.16

דשן טוב 0-6-12 הוא דשן נוזלי מעורב (P-K) המתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים, ומיושם באמצעות מערכת ההשקיה. זהו דשן זרחני-אשלגני המיוצר מחומרי גלם איכותיים: חומצה זרחתית ואשלגן כלורי. החומציות של הדשן משפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות
תגובה : 0.5
משקל הליטר בק"ג: 1.19

דשן טוב 0-10-10 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל זרחן ואשלגן (P-K) ומתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים. יישום באמצעות מערכת ההשקיה. הדשן מופק מחומרי גלם איכותיים: חומצה זרחתית ואשלגן כלורי. הודות לחומציות של הדשן הוא משתלב במי ההשקיה באופן חלק, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.3
משקל הליטר בק"ג: 1.20

דשן טוב 12-2-8 הוא דשן נוזלי מעורב איכותי לחקלאות, הכולל חנקן, זרחן ואשלגן, ומיושם בהדשיה. דשן טוב 12-2-8 מכיל חנקן מעורב (אוראן 32), חומצה זרחתית ואשלגן כלורי. טוב 12-2-8 הוא דשן יעיל ומיטיב עם גידולים בכל השלבים, הודות לנוכחות שלושת המאקרו-אלמנטים בו, ומתאים למגוון מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. הדשן מופק מחומרי גלם איכותיים, ובעל חומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים או סתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1.4
משקל הליטר בק"ג: 17

דשן טוב 10-5-5 הוא דשן נוזלי מעורב לחקלאות, המכיל חנקן מעורב (אוראן 32), חומצה זרחתית ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. הרכב הדשן נותן מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול, במגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. המענה שדשן טוב 10-5-5 מספק, הכולל את שלושת יסודות ההזנה העיקריים בעת ובעונה אחת, מייעל את הדישון ומיטיב עם הגידולים. הוא עשוי מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 0.5
משקל הליטר בק"ג: 1.21

דשן טוב 12-6-6 הוא דשן נוזלי מעורב לחקלאות, המכיל חנקן מעורב (אוראן 32), חומצה זרחתית ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. הרכב הדשן מספק לצמח הזנה אופטימלית ואיכותית בכל שלבי הגידול ובמגוון רחב של מצבים, קרקעות, אקלים וסוגי חקלאות. דשן טוב 12-6-6 כולל את שלושת יסודות ההזנה העיקריים בעת ובעונה אחת, דבר שמבטיח דישון יעיל. הוא עשוי מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים בטפטפות וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1.0
משקל הליטר בק"ג: 1.24

טוב 14-0-7 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל חנקן מעורב (אוראן 32) ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. חומרי הגלם המשובחים שמהם הוא מיוצר הופכים את טוב 14-0-7 לדשן המספק הזנה איכותית ובריאה לצמח בכל שלבי הגידול. הדשן מתאים למגוון רחב של גידולים חקלאיים והודות לחומציות שלו משתלב היטב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות
תגובה : 7.5
משקל הליטר בק"ג: 1.21

טוב 15-0-5 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל חנקן מעורב (אוראן 32) ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. טוב 15-0-5 מיוצר מחומרי גלם משובחים ההופכים אותו לפתרון דישון איכותי ובריא לצמח בכל שלבי הגידול, מתאים למגוון רחב של גידולים חקלאיים. הודות לחומציות שלו, דשן טוב 15-0-5 משתלב היטב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 7.5
משקל הליטר בק"ג: 1.20

דשן טוב 15-5-5 הוא דשן נוזלי מעורב לחקלאות, המכיל חנקן מעורב (אוראן 32), זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, ואשלגן מאשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. הרכב דשן טוב 15-5-5, הכולל את שלושת המאקרו-אלמנטים, עונה בצורה מיטבית ויעילה על צורכי הצמח בשלבי גידול שונים, ובמגוון מצבי קרקע, אקלים וסוג החקלאות. הדשן עשוי מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ובעל חומציות המאפשרת לו להשתלב במי ההשקיה בצורה חלקה, ללא משקעים וסתימות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר וגם בהספקה לבית הלקוח.

דשן טוב 16-4-4 הוא דשן נוזלי מעורב להדשיית גידולים, המכיל חנקן מעורב (אוראן 32), חומצה זרחתית ואשלגן כלורי. הרכב הדשן מספק הזנה אופטימלית ואיכותית בכל שלבי גידול הצמח ובמגוון רחב של מצבים, קרקעות, אקלים וסוגי חקלאות. דשן טוב 16-4-4 כולל את שלושת יסודות ההזנה. הוא עשוי מחומרי גלם משובחים ומתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים. החומציות של הדשן משפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1.3
משקל הליטר בק"ג: 1.24

דשן טוב 9-4-8 לחקלאות הוא דשן נוזלי מעורב איכותי, הכולל חנקן, זרחן ואשלגן, ליישום בהדשיה. דשן טוב 9-4-8 מכיל חנקן מעורב (אוראן 32), חומצה זרחתית ואשלגן כלורי. נוכחות שלושת המאקרו-אלמנטים בדשן בעת ובעונה אחת מספקת דישון יעיל ומיטיב עם גידולים בכל השלבים, ובמגוון מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. דשן טוב 9-4-8 מופק מחומרי גלם איכותיים, ובעל חומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, ללא משקעים או סתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1.0
משקל הליטר בק"ג: 1.22

דשן טוב 9-3-9 לחקלאות הוא דשן נוזלי מעורב איכותי, הכולל חנקן, זרחן ואשלגן, ליישום בהדשיה. דשן טוב 9-3-9 מכיל חנקן מעורב (אוראן 32), חומצה זרחתית ואשלגן כלורי. נוכחות שלושת יסודות ההזנה העיקריים בדשן בעת ובעונה אחת, מייעלת את הדישון ומיטיבה עם הגידולים בכל השלבים, בהתאמה למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. דשן טוב 9-3-9 מיוצר מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1.0
משקל הליטר בק"ג: 1.22

דשן נוזלי מעורב הכולל חנקן מעורב (אוראן 32) וחומצה זרחתית, ליישום בהדשיה. דשן טוב 8-16-0 נותן מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול. עשוי מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0.4
משקל הליטר בק"ג: 1.23

טוב 6-0-12 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל חנקן מעורב (אוראן 32) ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. דישון בדשן טוב 6-0-12 מספק לצמח מענה תזונתי אופטימלי ואיכותי בכל שלבי הגידול. הדשן מיוצר מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ובעל חומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 7.5
משקל הליטר בק"ג: 1.19

טוב 18-9-0 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל חנקן מעורב (אוראן 32) וחומצה זרחתית, ליישום בהדשיה. דשן טוב 18-9-0 מספק מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח לאורך כל שלבי הגידול. הדשן עשוי מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ובעל חומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.
תגובה : 1.0
משקל הליטר בק"ג: 1.27

טוב 8-0-11 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל חנקן מעורב (אוראן 32) ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. דשן טוב 8-0-11 מספק מענה איכותי לתזונה בריאה לצמח בכל שלבי הגידול. הדשן עשוי מחומרי גלם משובחים, מתאים למגוון רחב של גידולים חקלאיים ומשתלב היטב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.

דשן טוב 8-4-2 הוא דשן נוזלי מעורב לגידולים חקלאיים, בעל הרכב הכולל את שלושת יסודות המאקרו, ליישום בהדשיה. דשן טוב 8-4-2 מכיל חנקן מעורב (אוראן 32), זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, ואשלגן מאשלגן כלורי. הדשן מספק את תזונת הצמח בכל שלבי הגידול ומתאים למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. תכולת שלושת יסודות ההזנה העיקריים בעת ובעונה אחת בדשן מייעלת את הדישון ומיטיבה עם הגידולים. דשן טוב 8-4-2 מיוצר מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר וגם בהספקה לבית הלקוח.

דשן טוב 8-8-8 לחקלאות הוא דשן נוזלי מעורב בהרכב מאוזן של שלושת יסודות המאקרו, ליישום בהדשיה. דשן טוב 8-8-8 מכיל חנקן מעורב (אוראן 32), חומצה זרחתית ואשלגן כלורי. הדשן נותן מענה אופטימלי ואיכותי לתזונת הצמח בכל שלבי הגידול ומאפשר התאמה למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג החקלאות. דשן טוב 8-8-8 נותן מענה דישוני הכולל את שלושת יסודות ההזנה העיקריים בעת ובעונה אחת, באופן שמייעל את הדישון ומיטיב עם הגידולים. הוא עשוי מחומרי גלם משובחים, מתאים לרוב סוגי הגידולים החקלאיים ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 0.6
משקל הליטר בק"ג: 1.25

טוב 8-0-11 הוא דשן נוזלי מעורב המכיל חנקן מעורב (אוראן 32) ואשלגן כלורי, ליישום בהדשיה. דשן טוב 8-0-11 מספק מענה איכותי לתזונה בריאה לצמח בכל שלבי הגידול. הדשן עשוי מחומרי גלם משובחים, מתאים למגוון רחב של גידולים חקלאיים ומשתלב היטב במי ההשקיה, ללא משקעים וסתימות בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו.
תגובה : 7.5
משקל הליטר בק"ג: 1.18

טוב 9-3-6 הוא דשן נוזלי מעורב איכותי הכולל את שלושת יסודות המאקרו, ליישום בהדשיה. דשן טוב 9-3-6 מכיל חנקן מעורב (אוראן 32), זרחן מחומצה זרחתית ו/או פיק, ואשלגן מאשלגן כלורי. הדשן מיוצר מחומרי גלם משובחים, ומתאפיין בחומציות המשפרת את השתלבותו במי ההשקיה, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. גידולים מכל הסוגים ירוויחו מנוכחות שלושת יסודות ההזנה העיקריים בדשן טוב 9-3-6 בעת ובעונה אחת דישון יעיל ומיטיב, כמו גם התאמה למגוון רחב של מצבי צמח, קרקע, אקלים וסוג חקלאות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר וגם בהספקה לבית הלקוח.

שאלות ותשובות

ההבדל הוא רק בצורת החנקן. בדשן טוב החנקן מגיע מאוראן 32 ואילו בעידית מאמון חנקתי. מאפיין זה מאפשר לייצר הרכבים מעט יותר מרוכזים, למשל 9-0-9, לעומת 8-0-8 בעידית.

לא. מומלץ לשטוף את המיכל כדי שלא יוותרו בו משקעים.

עדיף לא. לשימוש כזה כדאי להשתמש בסדרות הדשנים דלות הכלור שלנו, כמו שפר, לכיש ודלתון.

בחורף, כשהטמפרטורות יורדות, תמיסות הדשן המרוכזות עשויות להתגבש והמלחים שבהן עלולים לשקוע. מהילת התמיסה מורידה את טמפרטורת ההתגבשות ומסייעת להתמודד עם בעיית היווצרות המשקעים. תמיסות דשן טוב יש למהול בשיעור של עד 20% מנפחן לכל היותר, כדי לא לחרוג מטווח ה-pH וכדי לשמור על יציבות המוצר.

לשאלות נוספות

פנו לאגרונומים שלנו