יסודות מאקרו, מזו ומיקרו – יסודות בסיסיים לתזונת הצמח

קיימים שלושה סוגים בסיסיים של נוטריאנטים קרקעיים: יסודות מאקרו, מזו ומיקרו.

2 דק'
  • יסודות המאקרו הם חנקן (N), זרחן (P) ואשלגן (K).
  • יסודות המזו הם מגנזיום (Mg), סידן (Ca) וגופרית (S).
  • יסודות המיקרו, המכונים גם יסודות קורט, הם ברזל (Fe), מנגן (Mn), אבץ (Zn), בורון (B), נחושת (Cu), מוליבדן (Mo) וסיליקון (Si).

כדי שתתרחש צמיחה חייב להתקיים איזון הולם בין הסוגים האלה. הטבלה נותנת מושג לגבי יחסי יסודות נוטריאנטים מיטביים ברקמת הצמח.

יסוד יחס ברקמת הצמח
מוליבדן 1
נחושת 100
מנגן 1000
סידן 100,000
חנקן 1,000,000