דשנים בשחרור מבוקר – המפתח ליעילות מקסימלית בשימוש בנוטריאנטים

כיל ICL מסייעת ליותר חקלאים ליהנות מיעילות מקסימלית בשימוש בנוטריאנטים באמצעות קבוצת מוצרי דשן בשחרור מבוקר (CRF).

פברואר 18, 2022
3 דק'

שימוש יעיל בנוטריאנטים לגידולים נמצא בראש סדר העדיפויות של חקלאים ברחבי העולם. מגדלי גידולים מכל סוג שואפים לנצל בצורה הטובה ביותר את התשומות שמחירן מאמיר בקביעות, כדי לשפר את הצמיחה ולמזער את הסיכון לפגיעה סביבתית תוך ניהול עסק מסחרי התורם להספקת המזון העולמית.

דשנים מצופים מתוצרת כיל ICL מעניקים לחקלאים את טכנולוגיית ה-CRF הדרושה כדי לספק את חומרי ההזנה שהגידול זקוק להם במהלך מחזור חייו המלא, וזאת באמצעות יישום אחד בלבד.

מניעת הפסדי נוטריאנטים

נתוני יעילות השימוש הממוצע בנוטריאנטים שנאספו בשדות הגידול, ממחישים בצורה ברורה את הצורך הדחוף בטכנולוגיית CRF ובאימוץ הנרחב שלה. השיעור הרגיל של נוטריאנטים הנקלטים על ידי הגידולים בשנה הראשונה לאחר יישום הדשן, מאכזב.

לדוגמה, חוקרים  שעקבו אחר דשנים שיושמו בגידולי הדגנים העיקריים, גילו כי יעילות הזרחן היא 15% עד 25% בלבד, טווח יעילות האשלגן הוא 30% עד 50% וטווח יעילות השימוש בחנקן הוא 40% עד 65%.

יעילות השימוש בחנקן מדאיגה אף יותר. ניהול לא נאות של דשן עלול לגרום לאובדן של עד 80% מהחנקן המיושם.

הבנת בעיות זמינות נוטריאנטים

הסיבה העיקרית ליעילות הנמוכה בשימוש בנוטריאנטים ברורה. הצמחים קולטים את הנוטריאנטים באיטיות רבה וברציפות, אך בקצב שונה התלוי בשלב הצמיחה. בדרך כלל – מסיבות מסחריות ומעשיות – חקלאים מיישמים נוטריאנטים בנקודות זמן מועטות בעונת הגידול.

שנית, דשנים רבים הם מסיסים ונדיפים, ולכן יישומם בתחילת העונה מעמיד לרשות הצמח כמויות נוטריאנטים העולות בהרבה על הצורך בפועל של הגידול באותו שלב.

הבעיה הסביבתית בשילוב יעילות ירודה של שימוש בנוטריאנטים הופכת ברורה יותר ויותר. אובדן נוטריאנטים הנשטפים אל נתיבי מים גורם להידרדרות של איכות המים והמגוון הביולוגי. אובדן נוטריאנטים לאטמוספירה מחריף את בעיית שינויי האקלים.

קל גם להבין את ההפסדים הכספיים הנגרמים עקב שימוש לקוי בנוטריאנטים. נוטריאנטים מבוזבזים פירושו בזבוז כסף, זמן ומאמץ.

מכל הסיבות שתוארו, חקלאים ברחבי העולם מקדמים בברכה את הופעתה וזמינותה הנרחבת של טכנולוגיית CRF.

בהתאם לנסיבות העיבוד, דשני CRF יכולים להפחית באופן משמעותי את הדברים הבאים:

  • סך כל הדשן שבשימוש: בשיעור של 20% עד אפילו 50%.
  • שטיפה: עד 55%.
  • דניטריפיקציה: בשיעור ממוצע של עד 40%.
  • התנדפות: בשיעורים של עד 40%.

(המספרים מבוססים על מחקר עצמאי בטכנולוגיות CL CRF)

טכנולוגיית CRF – מתן מענה על צורכי הגידול

שליטה בשחרור הנוטריאנט מהדשן היא רעיון פשוט וטכנולוגיה חכמה. המשמעות היא לנצל את חוכמת המדע כדי לספק לצמח תזונה בקצב התואם היטב את הצרכים האמיתיים של צמח הגידול.

במונחים פשוטים, כל גרגיר דשן CRF מצופה בציפוי מיוחד שמתחיל לספוג מים ברגע המגע עם הלחות בקרקע. ככל שעולה הלחות הנספגת בכל גרגר דשן, עולה גם הלחץ האוסמוטי, והנוטריאנטים מתחילים ‘להימלט’ דרך נקבים מיקרוניים בציפוי החוצה אל האדמה, סמוך לשורשי הגידול.

שיטה פורצת דרך זו שפותח על ידי כיל ICL והמאפשרת שליטה בנוטריאנטים, נקראת טכנולוגיית E-Max Release. ICL דשנים מייצרת מגוון תערובות של נוטריאנטים, הניתנות להתאמה לצרכים של גידולים ספציפיים.

תוצאות חיוביות בשימוש דשן CRF

תוצאות השימוש ב-CRF מעידות על היתרונות הרבים הטמונים במעבר לחלופה חדשה זו משיטות היישום המקובלות.

לדוגמה, ניסוי גידול פקעות זריעה של תפוחי אדמה על ידי Eurofins בשנת 2021 הראה שיפור ניכר של מאפיינים מרכזיים. בעת שימוש ב-ICL Agromaster CRF בהשוואה לאסטרטגיית ההזנה הרגילה של המגדל, חלה עלייה של 10% בתנובה ועלייה של 82% ביעילות ניצול החנקן שתרמה לתשואה חיובית על השקעת המגדל.

Information

טכנולוגיית ICL CRF זמינה ב-3 קולקציות של מוצרים:

  • ICL Agroblen – גרגר NPK עם ציפוי 100% המשחרר דשן באופן מבוקר תוך פרק זמן שנקבע.
  • ICL Agromaster – גרגירי דשן מובחר מסוג מקובל בשילוב טכנולוגיית CRF מתקדמת, המיועד להעניק בקרה אחידה של רמת החנקן וביצועים איכותיים.
  • ICL Agrocote – מוצרי N, P או K באחת מטכנולוגיות הציפוי של כיל, המשחררים נוטריאנטים לאורך זמן, בין חודש לחצי שנה, לפי הצורך.

נכון לומר שעד כה, מוצרי CRF אומצו בעיקר על ידי עסקים המגדלים גידולים בעלי ערך מוסף גבוה, כגון ירקות עלים, שורש ופרי. עם זאת, נוכח האמרת מחירי הנוטריאנטים, חלה עלייה מתמדת בשיעור החקלאים המעבדים שטחי גידול גדולים מאוד המתעניינים בתהליכי ה-CRF ובמוצרים של כיל שיגבירו את יעילות השימוש בנוטריאנטים באסטרטגיית הדישון ובתפוקת היבולים.