פוטוסינתזה ותהליך הנשימה

היבט מהותי של קליטת נוטריאנטים ובחירת הדשן הנכון הוא הבנה של התהליכים בצמחים.

מרץ 16, 2022
2 דק'

הספקת נוטריאנטים לצורך קבלת צמיחה מיטבית – זו עבודה למומחים. התהליכים המתרחשים בצמחים ממלאים תפקיד מרכזי בקליטת הנוטריאנטים וברמת היעילות שלהם. דשנים  יעילים רק כאשר מיישמים אותם באופן הנכון ובזמן הנכון.

צמיחה = פוטוסינתזה – נשימה

צמיחה

במילים פשוטות, צמיחה היא ההפרש בין פוטוסינתזה ונשימה. אם הצמח מצליח לייצר יותר במהלך הפוטוסינתזה מאשר הצריכה שלו במהלך הנשימה, הוא יצמח. צמיחה היא, למעשה, עלייה בחומר היבש (מסה).

פוטוסינתזה

סיכום מהיר: פוטוסינתזה היא התגובה המורכבת שבה צמחים הופכים אנרגיה מהשמש, לסוכרים. במילים אחרות, הצמח לוקח פחמן דו חמצני מהאוויר ומים מהקרקע, ומחבר אותם ליצירת פחמימות (סוכר). החמצן שמשתחרר בתהליך הוא תוצר פסולת. פוטוסינתזה תלויה בטמפרטורה ובחשיפה לאור, ומתרחשת רק במהלך היום.

נשימה

צמחים, כמו בני אדם, שורפים סוכרים ומייצרים פחמן דו חמצני בזמן הנשימה.הנשימה דורשת לא רק סוכרים אלא גם חמצן ומים. בניגוד לפוטוסינתזה, אין צורך באור כדי לנשום. הנשימה מתרחשת הן במהלך היום והן בלילה.

plant growth

גדילת צמחים: תהליך הפוטוסינתזה.