הפרדס יוצא מהחורף

לקראת האביב, הלבלוב והפריחה, ועם סיומו של חורף לא "רגיל" מבחינת אקלים ומשקעים, יש לאושש את עצי הפרדס במהירות ולמלא את כל מחסורי ההזנה בכדי לקבל פריחה וחנטה שיובילו ליבול גבוה. כאן נכנסים לפעולה הריסוס העלוותי והביו-סטימיולנטים

1 דק'
ד"ר דביר טלר-אגרונום ראשי דשנים
ישראל

 

החורף והגשמים טומנים בחובם יתרונות רבים מבחינת שטיפת פרופיל הקרקע ממלחים והרטבת כל שטח פני הפרדס. מצד שני, שורשי העץ נמצאים לעתים רבות בחודשי החורף בסביבה מוצפת מים נטולת חמצן ובטמפרטורה נמוכה. כך, בעצים שהיו שרויים בחורף במצב של טרנספרציה מינימלית ובית שורשים לא פעיל, ניכרים מחסורי הזנה רבים.

 

הטיפול בפרדס עם היציאה מהחורף מצריך השלמת הזנה מהירה, שרצוי שתיעשה גם בריסוסים עלוותיים, וכן טיפול בשיקום בית השורשים וסביבתו.

 

המעבדה האנליטית של דשנים מקבוצת ICL עורכת כל סתיו בדיקות עלים רבות ללקוחות דשנים ICL. על פי ניתוח תוצאות בדיקות העלים אנו נערכים לדישון האביבי ואף לתוכנית הדישון השנתית.

 

ריסוס עלוותי: הזנה מהירה לעצים

 

הריסוס העלוותי מומלץ להשלמת ההזנה בפרדסים שבהם נמצאו ערכי הזנה נמוכים, ו/או מחסורים בולטים לעין ככלורוזות. כן מומלץ לרסס בחלקות הנטועות בקרקעות כבדות (חרסיתיות) ובעלות כושר ניקוז לקוי, שבהן יכולת השורשים לספק הזנה נמוכה ותיקח זמן.

 

עלוומיד – אוריאה דלת-ביורט (המכילה פחות מ-0.5% ביורט) – מומלץ לרסס בעלוומיד מחודש פברואר עד סוף הפריחה. במקרים של מחסור חריף בחנקן או בעצים בעלי מערכת שורשים חלשה מומלץ לבצע ריסוסי הזנה נוספים גם לאחר סוף הפריחה.

 

מגנזאון – מגנזיום הינו יסוד שמחסורים בו נהיו נפוצים מאוד עם המעבר להשקיה במים מותפלים או במי קולחין מבוססי התפלה. מומלץ לרסס במגנזאון, בהתאם לתוצאות בדיקות העלים, בשני טיפולים עוקבים, בהפרש של 3-4 שבועות ביניהם. המגנזיום נקלט רק על ידי הלבלוב הצעיר, ולכן יש חשיבות רבה לעיתוי הריסוס.

 

אבצאון – ריסוס באבצאון הינו מקור מצוין לתיקון מחסור באבץ.

 

ברטיף פלוס – בחלקות שבהן מופיעים סימנים חזותיים למחסור בברזל או כאלה שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל, וכן בחלקות שבהן הקרקע לא מנוקזת או בעלת רמות גיר של 10%-15%, מומלץ לטפל בהגמעה עם כלאט הברזל האיכותי ברטיף פלוס. תוסף זה מאפשר ברזל זמין לשורשי הצמח גם בתנאי קרקע בסיסיים. איכות הכלאטים נמדדת על פי המבנה האיזומרי שלהם. ככל שאחוז מבנה האורתו גבוה יותר, כך הכלאט יציב ויעיל יותר בדישון, ואכן, בברטיף פלוס לפחות 90% מהברזל בעמדת אורתו-אורתו.