ניסוי אגרובלן בנטיעת אקליפטוס

76

עלייה בנפח הגזע המרכזי
דישון באגרובלן הביא לקליטה מהירה ושגשוג של עצי אקליפטוס.

ספרד
2022

Trail

76

עלייה בנפח הגזע המרכזי

מסקנות עיקריות

 

Agroblen® 9-20-8+3MgO+0.1B | 8-9M  הוא דשן מורכב גבהה זרחן, מצופה, עשיר בבורון ומגנזיום.

ניסוי זה מדגים כיצד האגרובלן מספק את החומרים המזינים הדרושים לצמיחה מהירה והתפתחות מערכת שורשים חזקה יותר, ומכאן לההתבססות המוקדמת.

בסוף השנה הראשונה, העצים שדושנו באגרובלן של ICL היו גבוהים ב-42% והגבעולים היו רחבים ב-63% יותר מהעצים ללא אגרובלן. בסך הכל, לאחר שנתיים, הגידול המוגבר הזה פירושו שנפח הגזע של העצים שדושנו באגרובלן היה גדול ב-76% מהביקורת, הכל הודות ל-50 גרם בלבד של אגרובלן לעץ.

מטרה

להעריך את ההשפעה של Agroblen, כ-NPK מצופה מלא, על קליטה ושגשוג של עצי אקליפטוס בששת החודשים הראשונים לאחר השתילה, ועל התפתחות הצמח לאחר 2 עונות גידול.

תוצאות הניסוי

תחנות הניסוי

ספרד

מוצר

אגרומסטר 12-26-9+3MgO

הערכות

בהשוואה לבקרה, עצים בני שנתיים שדושנו באגרובלן, היו יותר גבוהים ויותר רחבים עם עליה של 76% בנפח הגזע המרכזי.

טיפולים

ניסוי ייעור זה על Eucalyptus spp. בוצע על ידי Agricultura y Ensayo בספרד. חלקות הניסוי הוצבו בבלוקים אקראים עם 4 חזרות. אגרובלן Agroblen 9-20-8+3MgO+0.1B ניתן לצד השורשים בבור השתילה.

 

מינון                 מוצר                            טיפול                            עיתוי היישום

בקרה               –                                   –                                               –

אגרובלן            9-20-8+3MgO+0.1B       50 גר/צמח         בעת השתילה, ב-2 נקודות

ליד השרש

טיפולים

ניסוי ייעור זה על Eucalyptus spp. בוצע על ידי Agricultura y Ensayo בספרד. חלקות הניסוי הוצבו בבלוקים אקראים עם 4 חזרות. אגרובלן Agroblen 9-20-8+3MgO+0.1B ניתן לצד השורשים בבור השתילה.

 

מינון                 מוצר                            טיפול                            עיתוי היישום

בקרה               –                                   –                                               –

אגרובלן            9-20-8+3MgO+0.1B       50 גר/צמח         בעת השתילה, ב-2 נקודות

ליד השרש

תוצאות

הגדלת גובה הצמח וקוטר הגזע: בשנה הראשונה לאחר השתילה, עצים שדושנו באגרובלן הכפילו את גודלם. בהשוואה לעצי הביקורת, העצים שקיבלו דישון עם אגרובלן היו גבוהים ב-42%, עם קוטרי גזע גדולים ב-63.

הגדלת נפח גזע העצים: לאחר שתי עונות גידול, צמחים שדושנו באגרובלן הגיעו לגובה של 4.5 מ’, גבוה באופן מובהק סטטיסטית מהביקורת. בשלב זה, נפח הגזע הכולל של עצים שדושנו באגרובלן היה גדול ב-76% מעצי הביקורת.

אגרובלן מגביר את קליטת והתפתחות הצמחים בשנה הראשונה: יישום בודד של 50 גרם/עץ של אגרובלן זירז את הקליטת וההתפתחות בשנה הראשונה, וזרז את התפתחות העצים במהלך השנים שלאחר מכן.